PALVELUT

B2B myyntitapaamisten järjestäminen

Olemme markkinajohtaja Yhdysvalloissa järjestetyistä B2B-myyntitapaamisista suomalaisille yrityksille. Järjestämme myyntitapaamisia Asiakkaan antamien kriteerien mukaan loppuasiakkaan, potentiaalisten jälleenmyyjien tai potentiaalisten maahantuojien kanssa. Teemme kylmistä asiakkaista lämpimiä hyvällä taustatyöllä, vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla.

Yhdysvaltalaiset asiantuntijamme järjestävät tapaamisia, jotka tähtäävät kaupan solmimiseen. Olemme järjestäneen satoja myyntitapaamisia seuraavilla aloilla kuten huonekaluissa, metsätalouden koneissa, energian tuotannossa, rautateillä, rakennusalalla, lemmikkieläinten tarvikkeissa sekä veneilyssä.

Maantieteellisesti toimimme koko maassa ja viimeisimmät projektit on toteutettu seuraavissa osavaltiossa kuten New York, New Hampshire, New Jersey, Massachusetts, Vermont, Pennsylvania, Michigan, Minnesota, Missouri, Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana, Colorado, Utah, Iowa, Texas, Florida. Veloitamme saavutetuista tuloksista, emme tehdystä työstä.

Markkinaselvitys

Amerikkaan laajentuvan yrityksen kannattaa selvittää tuotteensa todellista kysyntää ja kilpailutilannetta Yhdysvalloissa. Capteenin ® Markkinaselvitys sisältää teollisen analyysin, kilpailija-analyysin ja asiakasanalyysin sekä antaa hyvän mahdollisuuden saada ensimmäinen kauppa jopa kuuden kuukauden kuluessa aloittamisesta.
Lopputuloksena Asiakas saa:

 1. Hyvän käsityksen Yhdysvaltain markkinoista ja niiden potentiaalista tuotteensa myynnissä
 2. Käsityksen, missä osavaltiossa on parhaat markkinat tuotteille/li>
 3. Yhdysvaltain markkinoita tuntevien asiantuntijoiden näkemyksiä ja markkinointivihjeitä
 4. Käsityksen pääkilpailijoista, heidän tuotteistaan ja hinta-tasosta/li>
 5. Suosituksen kolmesta parhaiten soveltuvasta messutapahtumasta perusteluineen
 6. Selkeät suuntaviivat siihen, mistä ja miten Yhdysvaltain markkinoilla kannattaa aloittaa
 7. Online- johtamisen perusteet myynnin kustannusten alentamiseksi
 8. Markkinoiden tarkempi analyysi valitussa osavaltiossa
 9. Tietoa loppukäyttäjien näkemyksistä tuotetta kohtaan
 10. Ensimmäiset jälleenmyyjä- tai asiakastapaamiset valitussa osavaltiossa tai kohdealueella
 11. Visuaalisen ja helposti ymmärrettävän online-loppuraportin suoraan USA:sta
 12. Amerikkalaiseen myyntiin tottunutta asiantuntija-apua toteutettavalla myyntimatkalla

Markkinaselvityksiä on tehty esim. huonekaluista, rautateiden tarvikkeista, voimalaitoksiin liittyvästä pilvipohjaisista tietojärjestelmistä ja erikoisrakentamisesta. Tarkempi maantieteellinen markkina-analyysi on tehty esim. Californiasta, Chicagosta, St Louisista, Illinoisista sekä Coloradosta.

Lisensointipalvelu

Kaupallistamme yritysten ja keksijöiden patentteja. Annamme myös neuvoja lisensiointiin liittyvissä kysymyksissä.

Capteenin ® lisensointitiimillä on yli 25 vuoden kokemus lisensointiin liittyvästä liiketoiminnasta ympäri maailmaa. Tiimillä on lisensointikokemusta yli sadasta solmitusta lisenssisopimuksesta yli 30 maassa sekä lisensointiverkoston rakentamisesta ja johtamisesta yli 80 maassa. Olemme rakentaneet Yhdysvaltoihin koko liitovaltion kattavan lisenssinsaajaverkoston.

Myyntihenkilöstön haku Yhdysvalloissa

Suuri menestys Yhdysvalloissa

 • Yhteistyökumppanina eräs Yhdysvaltojen johtavista pelkästään myyntihenkilöstön hakuun erikoistunut rekrytointiyritys. Toimii kaikissa osavaltioissa. Hakenut menestyksekkäästi tuhansia myyntialan osaajia
 • Yhdysvaltojen parhaita B2B – myyntiin erikoistuneiden myyjien rekrytoija
 • 93% rekrytoiduista saavuttaa annetut myyntitavoitteet ensimmäisen vuoden aikana
 • Erikoistunut jo pitkään pelkästään myyntiin ja hankkinut sen myötä merkittävän kilpailuedun tavallisiin rekrytointiyrityksiin verrattuna
 • Hakuprosessi, joka huomioi myös myyntiympäristön
 • Kiinteät hinnat
 • Takuu
 • Nopea, jopa vain kuukauden kestävä hakuprosessi

FDA-selvitykset

Kuuluuko tuotteesi tai palvelusi ns. FDA-lain piiriin?
Vaatiiko tuotteesi FDA:n ennakkoluvan ennen kuin markkinointi voidaan aloittaa?
Vaatiiko tuotteesi FDA:n rekisteröinnin?

FDA eli US Food and Drug Administration, vastaa Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, elintarvikevirastoa sekä tämän alueen EU-direktiivejä. FDA valvoo seuraavia tuotteita: ruoka, juomat, kosmetiikka, ravintolisäaineet, lääkkeet, lääketieteelliset tarvikkeet ja välineet, reseptivapaat lääkkeet (OTC eli Over The Counter)

Toimimme yhteistyössä FDA- lupamenettelyihin erikoistuneen yrityksen kanssa, joka tekee FDA- selvityksiä ja auttaa Asiakasta vaadittavien lupien hakemisessa.

Toimiston perustamispalvelut

Tarjoamme toimiston perustamispalveluja, jotta Asiakas voi keskittyä kokonaan liiketoiminnan kehittämiseen ilman byrokratian ja rutiinien luomaa lisätaakkaa

Toimistotilat

Etsimme Asiakkaalle sopivan toimistotilan annettujen kriteerien ja budjetin mukaan. Tarvittaessa järjestämme myös puhelinvastaajapalvelun ja virtuaalitoimiston. Neuvomme myös vuokrasopimusta koskevissa asioissa.

Asunnot

Haemme Asiakkaan työntekijöille annettujen kriteerien mukaisen asunnon. Neuvomme myös vuokrasopimusta koskevissa asioissa.

Työsuhdetta koskevat asiat

Neuvomme työntekijän käsikirjan kuuluvista asioista kuten: syrjintää estävät käytännöt, palkka, työaika, toimintatavat, yleiset työntekijää koskevat tiedot, työturvallisuus ja yleinen turvallisuus, luontaisedut and työsuhteen loppumiseen liittyvät käytännöt.

Palkanmaksu

Yhdistämme Asiakkaan ammattilaisiin, joilla on palkanmaksuun liittyvät palvelut. He hoitavat palkanmaksuun liittyvät velvoitteet kuten työantajan verotus, 401(k)- hallinto, työntekijöiden palkanmaksu ja työntekijän palkan ennakkopidätykset.

Pankkiyhteydet

Esittelemme Asiakkaan sopivalle pankille, jotta saadaan pankkiyhteyden luomiseen liittyvät asiat sujuvasti hoidettua.

Maahanmuutto

Yhdistämme Asiakkaan maahanmuuttojuristille, joka neuvoo maahanmuuttoon liittyvien lupien hankinnassa ja tarvittavista dokumenteista.

Yrityksen perustaminen

Tarjoamme kontaktin yrityslakiin perustuvalle juristille, joka neuvoo mihin ja millaisen yrityksen Asiakkaan kannattaa perustaa. Esittelemme Asiakkaan tarvittaville kirjanpitäjille ja verokonsulteille.

Henkilökunnan rekrytointi

Työskentelemme rekrytointiyritysten kanssa ja hoidamme vaadittavan henkilökunnan etsimisen, mukaan lukien johdon ja myynnin etsiminen.

Myyntimatkan tulosten tehostaminen myyntikonsultoinnilla

Mikäli Asiakas haluaa Yhdysvaltojen olosuhteita ja neuvottelutapoja tuntevan asiantuntijan parantamaan myyntimatkan tuloksia, niin myyntitapaamiset järjestänyt Market Entry Specialist on Asiakkaan käytettävissä. Projekteja on toteutettu seuraavissa osavaltioissa kuten New York, New Hampshire, New Jersey, Massachusetts, Vermont, Pennsylvania, Michigan, Minnesota, Missouri, Wisconsin, Illinois, Ohio, Indiana, Colorado, Utah, Iowa, Texas, Florida.

Matkan aikana asiantuntijamme kykenee hankkimaan lisätapaamisia Capteeni ® Sales Drop In –menetelmällä, joskus jopa 2-4 lisätapaamista päivää kohden. Parhaimmillaan viikon kestäneellä myyntimatkalla on toteutettu 18 tapaamista, joiden tuloksena syntyi 11 kauppaa.

Kaupan päättämisen tehostaminen

Mikäli Capteenin ® asiantuntija on ollut mukana myyntineuvottelussa Asiakkaan ja jälleenmyyjänehdokkaan kanssa, niin Asiakkaalla on mahdollisuus tehostaa kaupan päättämistä Capteenin ® asiantuntijan avulla.

Yhtenä esimerkkinä kaupanpäättämispalvelusta mainittakoon, kun Asiakas ja jälleenmyyjäehdokas olivat juuttuneet paikalleen neuvotteluissaan. Tapaamisesta oli kulunut jo kaksi kuukautta. Osapuolet eivät olleet onnistuneet kommunikoimaan tarpeitaan toisilleen. Jännitys oli alkanut nousemaan ja välit olivat lähellä katkeamista.  Capteenin ® asiantuntija soitti molemmille, selvitti tilanteen ja ratkaisi molempien osapuolten ongelmat.  Asiakas sai kirjallisen tilauksen seuraavana päivänä, joka oli Asiakkaan ensimmäinen kauppa Yhdysvalloista.

Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen

Capteeni ® rakentaa Asiakkaille jälleenmyyntiverkostoja tai maahantuojia osavaltiokohtaisesti, alueellisesti tai koko maan tasolla annettujen kriteerien mukaisesti. Haemme myös yhteistyöyrityksiä, joilla on jo valmis alueellinen tai koko liittovaltion kattava jakeluverkosto. Capteenin ® laaja, koko liittovaltion kattava kontaktiverkosto nopeuttaa jälleenmyyjien hakua ja säästää merkittävästi kustannuksia. Jälleenmyyjiä ja maahantuojia on hankittu mm seuraavilla aloilla: huonekaluissa, metsätalouden koneissa, energian tuotannossa, rautateiden tarvikkeista, rakennusalalla, lemmikkieläinten tarvikkeissa sekä veneilyssä. Maantieteellisesti jakelijoita ja maahantuojia on haettu esim. Mid-West -alueelta, North-East -alueelta, Teksasista ja Floridasta. Capteenin ® tiimi on rakentanut koko maan kattavan jälleenmyyntiverkoston, joka työllistää yli 400 ihmistä.

Messuilla Amerikkaan – hallitusti ja hyvin tuloksin

Messut on toimiva tapa saada todellista tuntumaa Amerikan markkinoista, mahdollisista jälleenmyyjistä ja loppuasiakkaista. Oikein valituilla messuilla ja ammattitaitoisilla, paikallista kulttuuria ymmärtävillä messuedustajilla on mahdollista saada jopa 200 kontaktia. Capteenin ® kolmiportainen palvelupaketti ”Messuilla Amerikkaan – hallitusti ja hyvin tuloksin” sisältää seuraavat vaiheet:

Ensimmäinen porras on messuselvityksen teko. Yhdysvalloissa järjestetään vuosittain tuhansia messuja. Analysoimme niistä Asiakkaalle kolme sopivinta messua perusteluineen.

Toinen porras on messuille osallistuminen. Capteeni ® auttaa Asiakasta messuille valmistautumisessa sekä kaikissa käytännön asioissa sekä lähettää tarvittaessa kokeneen myyntipäällikön tukemaan Asiakasta varsinaisilla messuilla.

Kolmas porras on jälkihoito, missä vastataan kaikkiin kyselyihin tavoitteena löytää potentiaaliset jälleenmyyjät tai ostajat. Amerikkalainen haluaa ostaa amerikkalaiselta ja kynnys soittaa messujen jälkeen suomalaiseen numeroon on korkea. Capteenin ® kokenut yhdysvaltalainen myyntitiimi auttaa Asiakasta saattamaan päätökseen kaikki messuilla saadut kyselyt.

Yhdysvalloissa on 26 % kaikista maailman messuista. Capteeni ® on tehnyt lukuisia messuselvityksiä esim. huonekaluista, ICT-alalta, metsätalouskoneista, hydrauliikasta, rautateille myytävistä tarvikkeista, hirsirakentamisesta, korjausrakentamisesta.

Capteenin ® myyntiasiantuntija osallistui Las Vegasissa messuille osallistuminen yhdessä kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli löytää kontakteja jälleenmyyjiksi. Myyntipäällikkömme avulla saatiin 200 kontaktia, mikä oli tuplamäärä yrityksen messuilla normaalisti saamaan kontaktimäärään verrattuna.

Strateginen julkisuuskampanja

Yhteistyökumppanimme on täyden palvelun, koko maan kattava PR-toimisto, joka on tehnyt kolmen vuosikymmenen ajan menestyksellisesti strategisia julkisuuskampanjoita monilla eri aloilla kuten teknologia, autoteollisuus, terveys ja hyvinvointi, dokumenttifilmit ja kustannustoiminta. Julkisuutta on saatu mm seuraavissa medioissa The Wall Street Journal, New York Times, Business Week, CNET, Good Morning America.

USA:n markkinoille suunnatun kotisivun teko

Yhdysvallat vaatii oman markkinointisuunnitelman. Euroopassa ja Aasiassa saadut kokemukset eivät toimi Yhdysvalloissa, missä markkinoinnin kenttä on maailman kilpailluin.

Teemme yhteistyötä Yhdysvalloissa sijaitsevan online-markkinointiin ja kotisivujen suunnitteluun erikoistuneen toimiston kanssa. Teemme Asiakkaille Yhdysvaltojen markkinoille suunnattuja kotisivuja.

Tarjoamme korkealuokkaisia SEO- palveluja kotisivun sijoituksen parantamiseksi internethaussa. Teemme Facebook-, StumbleUpon-, Google-, Youtube-, Pinterest-, Linkedin- ja Twitter-kampanjoita.

Saat lisätietoa palveluistamme ottamalla yhteyttä Simo J. Lahtiseen.

Finnish American Chamber of Commerce (FACC)

 

Liity tästä Finnish American Chamber of Commerceen

 

finnish-american-logo

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Legal Disclaimer
The content on our website is only meant to provide general information and is not legal advice. We make our best efforts to make sure the information is accurate, but we cannot guarantee it. Do not rely on the content as legal advice. For assistance with legal problems or for a legal inquiry please contact your attorney.

0
Connecting
Please wait...
Voimmeko auttaa?

Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

* Nimi
* Sähköposti
Puhelin
* Viestisi
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?