Useasti suomalaisella PK-yrityksellä tuote on hyvässä kunnossa. Vastaavasti rahoitus on yhtä useasti heikko kohta. Otetaan lainaa niin kauan kuin omistajien vakuudet riittävät ja sitten yritetään kasvaa tulorahoituksella. Pääomasijoittajia vierastetaan, koska pelätään hallinnan menettämistä. Finnvera on oiva kumppani rahoittamaan kansainvälistymistä.
Nyt on suotuisa aika hakea rahoitustukea, koska yritykset ovat varovaisia investoimaan, minkä johdosta Finnveralla on pula hyvistä hakemuksista.

Finnvera tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta erilaisiin kansainvälistyvän yrityksen rahoitustarpeisiin.
Lainoja ja takauksia voidaan käyttää kattamaan viennin aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta tai rahoittamaan suomalaisen emoyrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa. Finnvera kantaa näissä tapauksissa suomalaiseen emoyritykseen liittyvän luottoriskin.
Vientitakuilla sekä vientiluotto- ja korontasauspalveluilla voidaan suojautua vientikaupan ulkomaisiin ostajiin, pankkeihin ja maihin liittyviltä riskeiltä sekä auttaa vientihankkeiden rahoituksen järjestymistä. Rahoittajapankeilla on merkittävä asema vientikauppojen rahoituksessa. Siksi on tärkeää, että viejä on yhteydessä pankkiin ja Finnveraan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Finnveran asiantuntijat ovat kokeneita rahoitusalan ammattilaisia, joiden kanssa on helppo keskustella. Tarpeetonta byrokratiaa ei ole, vaan vaaditut dokumentit todella tarvitaan rahoituspäätöksen tekemisessä.
Ennen Finnveraan menemistä kannattaa valmistella asiantuntijan kanssa ammattimainen esitys omasta projektista. Rahoituspäällikkö katselee työkseen satoja esityksiä joka vuosi, joten esityksestä kannattaa tehdä mahdollisimman lyhyt, kuitenkin kattaen kaikki pääkohdat. Turhaa jaarittelua on vältettävä. Finnveraa kiinnostaa tietää

  • paljonko tulee tuottoja seuraavan viiden vuoden aikana
  • mistä tuotot tulevat
  • paljonko on käytettävä rahaa tuottojen saamiseksi
  • rahoitussuunnitelma ja hakijan omarahoitusosuus

Jos näistä kohdista selvitään, sitten lopuksi arvioidaan johdon pätevyys. Jos tälle johdolle annetaan haettu määrä rahaa, kykeneekö johto toteuttamaan tehdyn suunnitelman. Onko avainhenkilöille laadittu seuraajasuunnitelma?
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sama pätee yhteistyössä Finnveran kanssa. Lopuksi kannattaa pyytää omaa pankkia esittelemään sinut sopivalle Finnveran yhteyshenkilölle. Tutun tekemän esittelyn kautta projekti lähtee hyvissä merkeissä liikeelle.
Lähde: Finnvera

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter