Tämän vuosisadan energia alan suurin muutos on ollut liuskekaasun ja siihen liittyvän liuskeöljyn kehitys. Liuske-energian suurimmat varannot sijaitsevat Yhdysvalloissa, mikä on muuttanut parantanut USA:n kilpailukykyä. Liuskekaasun hinta Yhdysvalloissa on noin neljännes maakaasun hinnasta Euroopassa. Tämä parantaa Yhdysvaltain kilpailukykyä kemian-, metsä- ja metalliteollisuudessa, koska ne tarvitsevat paljon energiaa.

Liuskekaasu on kalkki- ja liuskekiven huokosista porattavaa tavallista maakaasua. Liuskekaasua porataan vesisärötystekniikalla. Liuskekaasun hyödyntäminen on vasta aluillaan. Yhdysvalloista alkaneen liuskekaasubuumin uskotaan mullistavan koko maailman energiamarkkinat.

Tämä öljyn ja kaasun ”vallankumous” on tapahtunut hitaasti. Liuskekaasu ja –öljy on jo tunnettu 1940-luvun lopusta lähtien. Hyödyntämisyritykset saivat alkunsa Teksasissa noin 30 vuotta sitten. Teknologia saatiin toimivaksi 2000-luvun alussa ja sen vaikutukset USA:n talouteen alkoivat näkyä vuoden 2008 jälkeen.

Nyt vuonna 2014 vaikutukset näkyvät jo Suomessa asti. Yhä useammat Yhdysvaltalaiset kemian, metallin ja teollisuuden valmistajat ovat todenneet, että liuske-energia on lisännyt tuotteiden kysyntää. Samalla suuremmat tuotantomäärät aikaansaavat tarpeen uudistaa tuotantolinjoja. Tämä tietää mahdollisuuksia lisätä vientiä Suomesta Yhdysvaltoihin.

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter