Monet suomalaiset yritykset arastelevat Yhdysvaltojen markkinoille astumista, koska kauhutarinat tuotevastuusta jähmettävät mielen.
Valmistaja, maahantuoja, jakelija tai jälleenmyyjä voivat joutua vastuuseen, jos heidän myymänsä tuote aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle. Tuotevastuuta sovelletaan kuitenkin vasta, jos vahinko on poikkeuksellinen suhteessa suhteessa tavanomaisiin odotuksiin.
Ennen markkinoille menoa kannattaa yleensä teettää yhdysvaltalaisella tuotevastuuinsinöörillä tuotteesta turvallisuusanalyysi. Analyysin perusteella yhdysvaltalainen tuotevastuujuristi täydentää valmistajan käyttöohjeen lisäten siihen asianmukaiset varoitukset. Näin saadaan tuotevastuuriski hallintaan.

Tuotevastuulait ovat osavaltiokohtaisia. Tuotevastuu voi johtua valmistusvirheestä, suunnitteluvirheestä tai puutteellisista tai epäonnistuneista varoituksista.

Yleisimmät tuotevastuukanteet tehdään seuraavien asioiden perusteella: 1) laiminlyönti, 2) takuun rikkominen tai 3) ankara tuotevastuu aiheuttama ankara korvausvastuu

Laiminlyönnissä kantajan on todistettava laiminninlyönnin tapahtuminen ja sen kuuluminen vastaajalle. Lisäksi on todistettava, että tämä tapahtuma on aiheuttanut kantajalle tapaturman. Lisäksi kantajan tulee määrittää, paljonko tämä tapaturma on aiheuttanut kantajalle todettavissa olevaa ja mitattavaa vahinkoa. Tällaiset näyttökysymykset ovat yleensä vaikeita todistaa.

Takuun rikkominen voi tarkoittaa varsinaisen takuun rikkomista tai ns. hiljaisen takuun sisältöä. Yrityksen antama takuu tarkoittaa yleensä varsinaista takuuta. Hiljainen takuu muodostuu yrityksen antaman takuun ulkopuolelta tarkoittaen yleensä, että tuotteen kuuluu olla kauppakelpoinen ja että tuote soveltuu käyttötarkoitukseensa. Takuu kannattaa kirjoittaa varsin yksiselitteisesti ja selvästi yhdysvaltaltalaisen tuotevastuujuristien ja –insinöörien kanssa. Lisäksi on valvottava, mitä lupauksia tai tuoteominaisuuksia annetaan ulos markkinoinnin kautta. Markkinoinnin sanamuotoja voidaan tuotevastuuoikeudenkäynnissä. käyttää toimitusketjua vastaan. Siksi myös tuotteen markkinoinnissa käytetyt sanonnat kannattaa etukäteen käydä läpi juristin kanssa.

Ankara tuotevastuu kohdistuu suoraan tuotteeseen eikä niinkään toimitusketjun toiminnan mahdollisiin puutteisiin. Ankaran tuotevastuun mukaan valmistaja tai joku muu toimitusketjussa on korvausvelvollinen, jos tuotteessa on virhe, joka on aiheuttanut asiakkaalle tapaturman tai vahinkoa, vaikka toimitusketjun toiminta olisi ollut huolellista.

Miljoonat amerikkalaiset yhtiöt, suuret ja pienet, selviytyvät joka päivä tuotevastuun kanssa. Sama pätee Amerikkaan rantautuneiden suomalaisyritysten kanssa. Tuotevastuun riskit ovat hallittavissa tuotevastuuinsinöörien ja juristien avulla. On laadittava asianmukaiset käyttöohjeet ja varoitukset. Tuotevastuuriskejä saadaan merkittävästi pienennettyjä vakuuttamalla.

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter