Neuvottelut Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisestä vapaakauppasopimuksesta aloitettiin heinäkuussa 2013. Yleisenä tavoitteena on vähentää kaupanteon esteitä, sekä saada molempia osapuolia hyödyttävä piristysruiske taloudelle.
Vapaakauppasopimukseen liittyy suuria toiveita. EU:n arvion mukaan toteutuessaan sopimus voisi lisätä vientiä Yhdysvaltoihin jopa 30 prosenttia.
Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi vuonna 2016.

Miten Suomi hyötyisi? Suomen näkökulmasta olisi tärkeää avata Yhdysvaltojen julkiset hankinnat ulkomaiselle kilpailulle. Parempi pääsy markkinoille hyödyttäisi etenkin palvelujen kauppaa. Tulleja voisi alentaa edelleen ja pääosin poistaa.

Sopimus voisi vähentää myös kaksinkertaisia sertifiointeja, eli kertaalleen EU:ssa hyväksyttyjä tuotteita ei tarvitsisi enää tarkastuttaa uudelleen Yhdysvaltain markkinoille.

Sopimuksella olisi myös poliittista merkitystä. Kahden kauppamahdin yhteistyö kasvattaisi molempien alueiden vaikutusvaltaa ja loisi esimerkin muille alueille. Toteutuessaan kyse on merkittävästä liiketoiminnan vapauttamisesta alueella, jolla asuu 825 miljoonaa ihmistä ja missä tuotetaan käyvin valuuttakurssein mitattuna noin 45 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Hyötyjä on selvitetty Euroopan unionin tasolla, mutta Suomessa sektorikohtaisia hyötyjä ei ole tutkittu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on arvioinut, että toteutuessaan kauppasopimus hyödyttäisi pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka voisivat hyvinkin olla teknologia- ja kemianteollisuudesta.

Neuvottelut ovat saaneet kannatusta elinkeinoelämältä. Myös palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava kertovat kannattavansa sopimusta.

Lähde: YLE-uutiset, ETLA, 10.11.2014

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter