Moni yritys tai keksijä on onnellinen, kun patenttihakemus on jätetty sisään. Seuraava onnen aalto nousee, kun patentti on hyväksytty. Kaupallisesta näkökulmasta silloin ei olla saavutettu vielä mitään.
Patentin kuvaama keksintö on kehitettävä kaupalliseksi tuotteeksi eli on löydettävä joku asiakas, jonka tarve tai ongelma saadaan ratkaistua patentin perusteella kehitetyllä tuotteella. Tuotteen täytyy olla myös valmistuskustannuksiltaan kilpailukykyinen, sillä asiakas on valmis maksamaan ongelmansa ratkaisusta vain tietyn hinnan.
Kun on kehitetty kilpailukykyinen, patentoitu tuote, niin seuraava vaihe on halukkaan lisenssinsaajan löytäminen. Hyvä tapa lähteä Yhdysvaltoihin on mennä alan suurimmille messuille ja löytää sieltä halukkaita lisenssinsaajia. Capteenin kokemuksen mukaan kontakteja löytyy 100-200 kappaletta sillä edellytyksellä, että on osattu valita oikeat messut ja että osastolla on mukana amerikkalaisten kanssa pärjääviä myyjiä.
Kun on löytynyt sopiva ja halukas lisenssinsaaja on aika laatia lisenssisopimus amerikkalaisen lisensointijuristin kanssa. Sen jälkeen käydään neuvottelut ja niissä on tärkeä käyttää koko ajan sopimuksen laatinutta juristia. Tämä on vaihe, missä helposti säästetään 10 euroa ja menetetään tuhat euroa.
Lisenssisopimuksen allekirjoituksen jälkeen lisensoija kouluttaa lisenssinsaajan. Tähän kannattaa panostaa kunnolla, sillä osaava lisenssinsaaja ansaitsee kolme kertaa enemmän kuin huonosti koulutettu. Tämän vaiheen jälkeen alkavat rojaltit juoksemaan lisensoijan tilille. Tässä vaiheessa tulee helposti laiskan kissan tauti ja ajatellaan, että nyt on kassavirta-automaatti kunnossa seuraavat 15 vuotta. Mutta asia ei ole näin.
Lisenssinsaajaa on hyvä tavata kasvoittain ainakin 1-2 kertaa vuodessa. Joka matkalla on hyvä viedä jotain uutta lisenssinsaajalle.
Lopuksi voidaan todeta, että tutkimusten mukaan 86% lisenssinsaajista kiertää rojalteja, joten on hyvä tapa totuttaa lisenssinsaaja parin kolmen vuoden välein tapahtuvaan auditointiin. Kun tähän vaiheeseen on päästy, patentti on kaupallistettu tuottaen vakaata kassavirtaa. Samalla patentista on tullut arvokasta aineetonta omaisuutta.
Capteeni vie suomalaisia yrityksiä Yhdysvaltoihin messuille, hakee heille lisenssinsaajia, avustaa lisenssisopimuksen laadinnassa sekä neuvotteluissa. Capteeni avustaa myös lisenssinsaajan johtamisessa. Capteeni lisensointitiimillä on yli 25 vuoden menestyksekäs kokemus lisensoinnista.

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter