Yhdysvalloissa liiketoiminnassa käytetään hyvin suoraa tyyliä. Kommunikaation päätarkoitus on vaihtaa tietoja, tosiasioita ja mielipiteitä. Tyypillisiin ilmaisuihin kuuluu ”let´s get to the point” tai ”what is the bottom line”. Pääpaino on ilmaisun sisällössä enemmän kuin tyylissä, kuinka se sanotaan. Riitatilanteet käsitellään avoimesti ja suorasti. Täsmällisen amerikkalaisen kommunikaatiotyylin mukaisesti siellä kyetään sanomaan ei epäröimättä. Vastaavasti on sallittua kritisoida toista julkisesti.

Jos keskustelussa syntyy hiljaisuus, niin amerikkalaiset tuntevat epämukavuutta ja yrittävät nopeasti täyttää hiljaiset aukot.

Tämä suora kommunikaationtyyli voi aiheuttaa ongelmia niiden kulttuurien kanssa, joissa liiketoiminta perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin ja joissa ristiriidat käsitellään epäsuorasti ja missä kasvojen säilyttäminen on tärkeää.

Amerikassakin on kuitenkin aiheita, joista ei puhuta suoraan. Esimerkiksi yritysten liikevaihtoon ja kannattavuuteen liittyvät numerot eivät ole siellä samoin julkisia kuin vaikkapa Suomessa. Näistä asioista ei myöskään suoraan kysytä tai keskustella.

Lähde: TC World

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter