Fairfield niminen pieni 10 000 asukkaan kaupunki sijaitsee Iowan osavaltiossa Keski-Lännessa preerian keskellä. Joka puolella on satoja kilometrejä pelkkiä maissipeltoja. Silti Yhdysvalloissa hyökyvä puhtaan energian megatrendi näkyy kaupungin energiahuollossa ja asukkaiden toiminnassa monin tavoin. Esimerkiksi aurinkopaneelien vuokrauksesta on tullut käypää liiketoimintaa.

Viisitoista prosenttia Iowan energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä, suurimmaksi osaksi aurinko- ja tuulivoimasta. Tämä näkyy sekä yksityis- että yrityspuolella. Monet suuret yritykset haluavat pienentää hiilijalanjälkeään, kuljetaan ns. ’triple bottom line’ aallossa. Planet. People. Profit. Tämä on mahdollistanut sen, että aurinkopaneelien hankinta on yleistynyt.

Asun North Campus Village-alueella, jossa uusiutuva energia on otettu vakituiseen käyttöön. Lähes jokaisen omakotitalon katolla tai lähiympäristössä on aurinkopaneeleita ja esim. katulamput toimivat pelkällä aurinkovoimalla. Kollektiivinen sähköntuotanto poistaa pitkällä aikavälillä suuria summia pois energialaskuista. Myös tuulivoimaa hyödynnetään laajasti. Korttelin päässä asunnostani siintää ekokylä, joka koostuu paristakymmenestä omakotitalosta, jotka tuottavat kaiken oman sähkönsä hyödyntäen sekä aurinkoa, sadevettä, tuulta että muita kestävän kehityksen lähteitä. Muutoin talot eivät poikkea elämisen tavoiltaan perinteisimmistä taloista.

Fairfieldin aurinkosähköistymistä vauhdittaa yritys nimeltä Ideal Energy, jonka perustaja Troy Van Beek on myös ekokylän taustalla. Troyn visiona on saada jokainen Yhdysvaltalainen yritys hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Hän toteuttaa suuria projekteja, joissa toimii asiantuntijoita uusituvan energian monelta eri sektorilta: insinöörejä, turvallisuus-alan ammattilaisia, konsultteja sekä arkkitehtejä.

Van Beek on pääasiassa yritysten auttaja, mutta hänen kauttaan myös pienen kaupungin yksityissektori on saanut vihreää tuulta siipiensä alle ja ihmiset ovat innostuneet hyödyntämään tarjolla olevia resursseja vuokraamalla kattonsa Ideal Energylle ja saamalla vastikkeena osan tuotetusta sähköstä. Vuonna 2012 Ideal Energy suoritti projektin asentamalla koko Sky Factory- nimisen yrityksen katon täyteen paneeleita, nykyään Sky Factory tuottaa sataprosenttisesti oman sähkönsä, ollen ensimmäinen Yhdysvaltalainen valoja valmistava yritys, joka ei osta ulkopuolista sähköä.

Vanhana Navy Seal- veteraanina Troyllä on motivaatio kunnossa. ”Tullessani Fairfieldiin halusin auttaa ihmisiä näkemään positiivisen puolen elämästä. Tiesin että minun täytyy ensin elää niin itse.”

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter