Keksittyäsi jotain uutta ja merkittävää, patenttitoimiston asiantuntija auttaa sinua keksijänä laatimaan kunnollisen patenttihakemuksen. Sitten on vuorossa Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelijältä tulevaan tutkimusraporttiin ja vastaväitteisiin vastaaminen. Patenttitoimisto on siinäkin oiva auttaja. Patentin myöntämisen jälkeen haluaisit keksijänä saada tuloja patentistasi. Mitä pitäisi tehdä?

Yleensä kaupallisesti kannattavin seuraava askel on patentin lisensointi. Asianajotoimisto tarjoaa apuaan lisensointisopimuksen luonnoksen laatimisessa juridisesta näkökulmasta, mutta entä se kaupallinen puoli? Paljonko alkumaksua pitäisi pyytää vai karkottaako alkumaksu muutoin hyvän lisenssinsaajan? Mistä löytäisi yrityksen, joka olisi kiinnostunut patentista? Jos sellaisen onnistuisi löytämään, niin kuinka saisi vakuutettua potentiaalisen lisenssinostajan siitä, että patentti on toimiva ja että sillä pystytään luomaa kassavirtaa? Paljonko voi pyytää rojalteja?

Patenttitoimisto on asiantuntija patenttitekstin laatimisessa, mutta sillä ei ole osaamista patentin kaupallistamisesta. Asianajotoimisto on asiantuntija lisenssisopimuksen laatimisessa juridisesta näkökulmasta, mutta sillä ei ole kokemusta patenttien kaupallisesta näkökulmasta. Ilman kaupallistamista patentin arvo on pelkästään keksijän saama mielihyvä patentin hyväksymisestä. On hienoa saavutus omistaa patentti, mutta patentin ensisijainen tarkoitus on olla työkalu keksijän varallisuuden lisäämiseksi.

Capteenin lisensointipalvelu auttaa keksijää kaupallistamaan patentteja. Capteeni hakee sopivan lisenssinsaajan ja auttaa lisensoinnissa sekä lisenssinsaajan johtamisessa. Capteenin tiimin kokemus on yli 100 solmittua lisenssinsopimusta Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Lisätietoja simo.lahtinen@capteeni.com

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter