Vaikka amerikkalaiset poliitikot kehuvat PK-yrityksiä hyvinä työpaikkojen lisääjinä, tutkimus osoittaa että startupit lisäävät työllisyyttä eniten. Kauffman Säätiön tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan uudet innovatiiviset yrittäjät ovat jälleen kovassa nousussa.

Uuden liiketoiminnan kasvua kuvaava indeksi on vuonna 2015 todella lupaava. Näin suurta nousua ei ole nähty kahteen vuosikymmeneen.

Kansas Cityssa sijaitseva Kauffman seuraa, miksi ihmiset alkavat yrittäjiksi. Laman aikana ihmiset rupesivat yrittäjiksi useasti, koska he olivat menettäneet työpaikkansa ja heidän oli pakko tehdä jotakin.
Vuonna 2014 noin 80% aloittivat yrityksen ihan muista syistä kuin pakon ajamana.

E.J. Reedyn, Kauffmanin tutkimusjohtajan mukaan talous on palaamassa normaaliksi laajassa mittakaavassa.
– Ihmiset tarttuvat enemmän tilaisuuksiin. He kestävät riskejä paremmin. Suurempi luottamus talouteen edistää riskinottoa.”

Maahanmuuttajat aloittavat uuden liikeyrityksen todennäköisemmin kuin syntyperäiset amerikkalaiset. Maahanmuuttajat aloittivat tuoreessa tutkimuksessa 23% kaikesta uudesta liiketoiminnasta, mikä on kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 1997 lukuihin.
Yhdysvaltain väestö on ikääntymässä, ja niin ovat startupitkin. Suurin uusia kasvuyrityksiä perustava ikäryhmä on 54-64 vuotiaat. He perustivat 26% kaikista uusista yrityksistä.

Lähde: Bloomberg ja Kauffman Foundation

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter