Suomen uusi USA:n suurlähettiläs Kirsti Kauppi kehottaa suomalaisia yrityksiä hakeutumaan aktiivisesti Yhdysvaltain markkinoille.
”USA:n kasvava talous ja vahvistunut dollari avaavat uusia vientimahdollisuuksia, joita ei kannata jättää hyödyntämättä”, hän sanoo.
Tilaisuus on osittain jo huomattukin, sillä vienti Yhdysvaltoihin on ollut tänä vuonna kovassa kasvussa ja USA on noussut Suomen kolmanneksi tärkeimmäksi vientimaaksi Saksan ja Ruotsin jälkeen.
Kaupin mukaan edellytyksiä viennin kasvattamiseksi entisestään on kuitenkin yhä monilla aloilla.
”Cleantech, terveysteknologia, digitalisaatio, energianhuolto ja informaatioteknologia ovat aloja, joilla on USA:ssa vireillä isoja hankkeita ja joilla suomalaisilla yrityksillä olisi tarjottavaa”, hän vinkkaa.
”Esimerkiksi terveydenhoitojärjestelmä on täällä erittäin monimutkainen ja raskas. Yhdysvaltalaisia kiinnostavat kaikki sellaiset ratkaisut, jotka tehostavat tätä järjestelmää. Tehokkuudella on kova kysyntä.”
Syyskuun alussa virkakautensa Washingtonissa aloittaneen Kaupin mukaan USA unohtui monelta suomalaiselta yritykseltä 1990-luvulla alkaneen EU-jäsenyyden myötä. Viime vuosina taas monet yritykset ovat keskittäneet panoksiaan Kiinaan ja Aasian muihin kasvaviin talouksiin. Nyt näiden kasvuvauhti on kuitenkin hidastumassa. Sen sijaan USA:ssa riittää virtaa.
”Ostovoiman lisäksi täällä on paljon tekijöitä, jotka helpottavat suomalaisen yrityksen markkinoille pääsyä. Kieli, kulttuuri ja kauppatavat ovat tuttuja. Lisäksi tämä on läpinäkyvä markkina.”
”Samalla tavalla kuin Kiina meni läpi suomalaiseen vientiyrityskenttään, pitäisi nyt myös USA:n tarjoamat mahdollisuudet saada esille.”
Kaupin mukaan suomalaisyritysten pääsy USA:n markkinoille tasoittuu entisestään, kunhan transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus TTIP saadaan maaliin.
”USA:n nykyinen sääntelyverkosto on monipolvinen ja sen hallitseminen voi olla hankalaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. TTIP selkiyttäisi tätä byrokratiaa.”
Tyynenmeren valtioiden vastaava vapaakauppasopimus TTP saatiin juuri neuvoteltua valmiiksi ja sen uskotaan omalta osaltaan vauhdittavan myös transatlanttisen sopimuksen etenemistä.
TTIP-neuvotteluissa on nyt käyty kymmenen kierrosta. EU:n tavoite on, että sopimus saataisiin allekirjoituskuntoon presidentti Barack Obaman hallintokaudella eli ensi vuoden marraskuussa järjestettäviin presidentinvaaleihin mennessä. Aikataulu on tiukka.
Yksi uuden suurlähettilään tehtävistä on huolehtia Suomen maabrändistä. Kaupin mukaan sillä on suuri merkitys kaupankäynnissä, investoinneissa sekä esimerkiksi kehitys- ja tutkimusyhteistyössä.
”Suomella on Yhdysvalloissa erinomainen brändi, vaikka teknologiamaine onkin hiipunut huipustaan. Tämän hetken tärkein valttimme on koulutus. Suomalaisen koulujärjestelmän maine on kiirinyt täällä USA:ssa uskomattoman laajalle.”
”Tätä mainetta pitäisi hyödyntää entistäkin tehokkaammin maabrändin vahvistamisessa. Koulutusosaamista voisi varmasti myös kaupallistaa nykyistä enemmän”, Kauppi pohtii.
Hän korostaa myös pohjoismaisuuden tärkeyttä Suomen maabrändin kannalta.
”On tärkeää pitää huolta siitä, että meidät liitetään pohjoismaiseen kontekstiin, johon yhdistetään lukuisia positiivisia asioita. Pohjoismaat tekevät paljon arvokasta yhteistyötä Yhdysvalloissa.”
”Eikä pidä myöskään unohtaa Euroopan Unionia, jonka painoarvo on kasvanut USA:ssa merkittävästi. Vielä 1990-luvulla EU oli Washingtonin näkökulmasta melko etäinen, mutta nyt yhteisö mielletään itsestään selväksi kansainväliseksi toimijaksi. On tärkeää, että Suomi toimii aktiivisesti myös EU:n tasolla”, Kauppi sanoo.

Lähde. Kauppalehti

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter