Bloombergin innovatiivisimpien osavaltioiden listalla voittoon – ohi Piilaakson – päätyi Massachusetts. Voiton taustalla oleva Bostonin alue on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon yliopistojen läsnäolo voi virkistää paikallisia markkinoita.

Massachusetts jälkeen hyväksi kakkoseksi tuli Kalifornia jättäen Washingtonin, New Jerseyn ja Conncecticutin seuraaville sijoille. Vähiten innovatiivisten osavaltioiden listaa johtaa Mississipin osavaltio, Länsi-Virginian ja Etelä-Dakotan ollessa seuraavina.
“Täällä on suuria maailmalla arvostettuja instituutioita, joilla on tärkeä rooli älykkäiden, ansioituneiden ihmisten yhteenkeräämisessä. Tämä ruokkii innovatiivistä ilmapiiriä,” kertoo Nariman Behraves, HIS Inc.:in pääekonomisti Lexingtonista, Massachusettsista.

The Massachusetts Institute of Technology, mistä Behravesh aikoinaan itsekin valmistui, on yksi näistä arvostetuista oppilaitoksista. Pelkästään MIT:stä valmistuneet ovat tuottaneet yli 400 startup-yritystä kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Joukkoon kuuluu mm. Maringhamilainen Bose Corp, minkä ympärille on rakentunut yritysklusteri, joka houkuttelee ympärilleen toimijoita, jotka arvostavat vahvaa yrityskulttuuria. Kasvusta on seurannut lisää kasvua – lisää työpaikkoja ja lisää markkinoita.

“Innovaatiot johtavat yleensäkin paitsi työllisyyden kasvuun myös vaativien, arvostettujen työpaikkojen syntymiseen.” Behravesh jatkaa. “Lisääntyneet teknologia-alaan liittyvät työmahdollisuudet tuovat mukanaan muutakin kasvua. Tarvitaan partureita, pilvenpiirtäjiä ja kaikkea mahdollista – joten innovatiivisuudella on yhteys myös talouden muihin tekijöihin.”
Massachusetts onnistui päihittämään Kalifornian 0.03 pisteellä ehkä osaksi siksi, että mittarina toimi high tech -yritysten lukumäärä eikä näiden tuottama liikevaihto. Tämän pisteytystavan johdosta maailman arvostetuin yhtiö, Apple Inc, ei kyennyt nostamaan osavaltiotaan innovaatiolistan kärkipaikalle.

Sen sijaan Pohjois-Dakota – joka jäi vertailussa sijalle 40 – havainnoillistaa, mitä tapahtuu kun talouskasvu on keskittynyt vain yhteen teollisuudenalaan. “Öljyn hinnan romahtaminen on heikentänyt osavaltiota ja happamoittanut liiketoimintaympäristöä”, Behravesh kertoi. Kuitenkaan, listan heikoimpiakaan osavaltioita ei voi tuomita ikuisesti heikkoon kasvuun tai alavireiseen talouteen.

Osavaltioiden hallinnolla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten houkuttelevana niitä pidetään tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta. Osavaltioissa voitaisiin huolellisesti pohtia, missä he ehkä ovat hieman muita edellä ja sitten panostaa tähän alueeeseen esim. muodostamalla yiopistojen ympärille yritysklustereita. Behvaresh toteaa, että myös tutkimukseen ja tuotekehittelyyn kohdistuvilla verotuskäytännöillä on mahdollista vaikuttaa asiaan.

Bloombergin US Innovaatioindeksi arvioi kaikki 50 osavaltioita asteikolla nollasta sataan kuuden tasavahvasti painotetun mittarin perusteella. Mittauksen kohteena olivat: tutkimus- ja tuotekehitysintensiteetti, tuottavuus, korkean teknologian esiintyvyys, tiede- ja teknologia-ammattilaisten työllistyminen, teknisten alojen tutkinnon suorittaneiden määrä sekä patentointiaktiivisuus.
Yhdysvaltain innovatiivisimpien osavaltioiden Top 5 oli seuraava:

1. Massachusetts 93.33
2. Kalifornia 93.30
3. Washington 90.40
4. New Jersey 80.42
5. Connecticut 77.18

Bloomberg

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter