Monet amerikkalaiset tuntevat itsensä huijatuksi nykyajan verotuksessa. Pew Research Centerin viimevuotisen kyselyn mukaan 61 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, että se häiritsee heitä “paljon” että “jotkut rikkaista eivät maksa osaansa.” Ei ole helppoa määritellä, mikä on “reilu osa”, mutta on mahdollista ymmärtää yhdysvaltalaisten verotaakkaa, kun katsoo viittä yksinkertaista kuvaa.

Osa hyväpalkkaisista amerikkalaisista maksaa veroa aika ison osan palkastaan. Tänä vuonna yli 415 000 dollaria palkkaa vuodessa ansaitseva maksaa veroa 39.6 prosenttia. Se on yli 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012, mutta ei silti vertailussa nouse lähellekään 1930-1970 vuosien tasoa.

blogpostgraph4

Tietenkään varakkaat ihmiset eivät läheskään aina maksa 39,6 prosenttia. Moni heistä alentaa veroprosenttiaan vähennyksillä, joita saavat esim. lahjoituksista hyväntekeväisyyteen sekä asuntolainojen koroista. Sijoittajat maksavat 20 prosenttia hyväksytyistä osingoista sekä pitkän ajan sijoituksista. Nettoinvestointien voitosta vero on 3,8%. Tässä on yksi syy, miksi hyväpalkkainen yritysjohtaja, lääkäri tai lakimies usein päätyy maksamaan korkeamman veron kuin rikas perijätär, joka elää sijoituksillaan.

Kuinka paljon amerikkalaiset sitten maksavat veroja?

blogpostgraph5

Tämä ei sisällä osavaltioiden tuloveroja, mitkä voivat lisätä verotaakkaa 10 prosenttia tai enemmän, riippuen siitä missä elät.

blogpostgraph6

Seitsemällä osavaltiolla ei ole tuloveroa ollenkaan: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, and Wyoming. Kaksi osavaltiota, New Hampshire ja Tennessee, verottavat vain korot ja osinkotulot. Näillä osavaltioilla on myös pienet tuloveroprosentit:

blogpostgraph7

Voi olla harhaanjohtavaa mitata amerikkalaisten verotaakkaa ainoastaan tuloveroon suhteutettuna. USA:ssa työntekijät maksavat osan palkastaan Social Securityyn sekä Medicareen. Tämä kulu osuu raskaimmin matalapalkkaisille sekä keskiluokkalaisille työntekijöille, koska 118 500 dollarin vuosipalkkaan asti vero on kaikille sama, jakautuen niin, että työntekijä maksaa 7,65 prosenttia ja työnantaja 7,65 prosenttia.

Kuinka paljon sitten perusamerikkalainen työntekijä päätyy maksamaan vuosittain, kun lasketaan yhteen hänen osansa sekä osavaltion että liittovaltion tuloveroista?

Economic Cooperation & Development -organisaatio tekee tällaista laskelmaa. Yhdysvaltain osalta viimeisin valmis data on vuodelta 2014. OECD:n luvut kertovat, että yhden lapsettoman työntekijän keskiansio oli noin 50 000 dollaria, josta tämä maksoi noin 25% osavaltio- että tuloveroa sekä palkkaveroa. Perheelliset maksoivat vähemmän, koska saivat lasten takia verohelpotuksia.

blogpostgraph8

Yhdysvaltain verotaakka on alempi kuin monessa muussa kehittyneessä maassa. Kolmenkymmenenneljän OECD-maan joukossa Yhdysvaltain veroaste lapsettomalle perusamerikkalaiselle asettuu sijalle 17. Verorasite yhdelle ihmiselle, jolla on kaksi lasta asettuu sijalle 27. Kun verrataan veroprosentteja maiden välillä, on kuitenkin vaikeaa eritellä, kuinka paljon ihmiset oikeastaan hyötyvät maksamistaan veroista opinnoissaan, eläkkeessään tai sosiaaliturvassaan.

Keskittyminen vain tuloveroihin jättää varjoonsa muita osa-alueita amerikkalaisen verotuksen kokonaisuudessa. Näihin kuuluu esim. kiinteistö-, myynti-, polttoaine-, alkoholivero sekä erilaiset elämiseen muutoin liittyvät veronomaiset maksut. Näiden kokonaismäärä voi yllättää – vähän riippuen siitä missä asut ja kuinka elät. Esimerkkinä New Yorkin 6.86 dollarin vero tupakka-askille. Siitä 1,01$ menee liittovaltiolle, 1.50$ kaupungille, ja 4.35$ osavaltiolle – mikä on eniten koko Yhdysvalloissa.

Lähde: Bloomerg, 6 Huhtikuu 2016

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter