Ennusteiden mukainen kasvu ei-asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten osalta on Yhdysvalloissa ensi vuonna 7,4%.
Associated Builders and Contractors (ABC) ennustaa USA:n liike- ja teollisuusrakentamisessa jatkuvaa ja vakaata elpymistä vuodelle 2016.
Heikko globaali tilanne ei vaikuta USA:n kasvaviin kulutuslukuihin, vaan odotettavissa on vastaava kasvua kuin vuonna 2015. “Taloudellisen elpymisen jatkuessa ABC ennustaa kasvua ei-asuinkäyttöön liittyvillä sektoreilla, myös rakennusalan työllisyys kohenee,” kertoo Anirban Basu, ABC:n pääekonomisti. “Taloudellisen elpymisen keskivaihe on tyypillisesti prosessin pitkäkestoisin osa, joka sitten antaa tilaa myöhemmälle vaiheelle, jolloin talous ylikuumenee”.

Nykyinen elpymisvaihe saattaa haastaa jopa USA:n historian pisimmän noususuhdanteen, mikä kesti 120 kuukautta aina maaliskuusta 1991 maaliskuuhun 2001. “Nyt on jo havaittavissa merkkejä ylikuumenemisesta, mikä näkyy esimerkiksi kuljettajien puutteena kuljetus- ja rakennusaloilla.” Basu jatkaa. “Sitä paitsi, tuntipalkat liittovaltion tasolla ovat 2% normaalia korkeammalla edelliseen vuoteen verrattaessa. On syytä ottaa huomioon mahdollinen kiinteistö- ja teknologiasegmenttien ylikuumeneminen sekä ostohintojen rakettimainen kasvu. ABC:n johdon mielestä 2016 tulee olemaan liike- ja teollisuusrakentajille yksi vakaa vuosi lisää.

ABC:n Construction Confidence –luottamusindeksi ennustaa rakennusalan tuottojen ja marginaalien kehittyvän varsin positiivisesti. Myynnin lisääntymistä osoittava indeksi nousi luvusta 67,3 lukuun 69,4 ja tuottojen kasvua ennustava indeksi 61:stä lukuun 62.9. Rakennustöiutä tekevän työvoiman määrän ei odoteta kasvavan nopeasti seuraavan kuuden kuukauden aikana, koska koulutettua työvoimaa ei enää ole lisää.

ABC:n rakennusalan tilauskantaa mittaavan indikaattorin mukaan vahva kysyntä jatkuu kuukausia eteenpäin. Viimeisimmän kyselyn mukaan rakennusurakoitsijoiden keskimääräinen tilauskanta oli 8,5 kuukautta.

USA:n työttömyys on alentunut merkittävästi ja on enää ehkä vuoden päästä täystyöllisyyden tilasta. Palkat ovat nousussa, minkä pitäisi vaikuttaa positiivisesti myös kulutuksen kasvuun. Globaali talouskehitys tuo sijoittajille riskejä, mutta yleisesti ottaen rakennussektorin näkymät ovat sijoittajan kannalta rohkaisevat.

Alla oleva kaavio 1 havainnollistaa liikennöintiin käytettävien tilojen laajennusprojektien määrän kehitystä. Vuodelle 2016 ennustetaan kymmenen prosentin kasvua. Kaavio 2 havainnollistaa koulutussektorin rakennusprojektien aloitusmäärää. Vuonna 2016 odotetaan 13% kasvua.

Kaavio 1
abcimg1

Kaavio 2
abcimg2

Lähteet: The NEWS Magazin 22.12.2015 ja Dodge Analytics

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter