Metsäkoneiden kysyntä on kasvussa. Kysyntää vauhdittaa puutavaran kysynnän kasvu sekä asetetut rajoitukset polttomoottoreiden päästöille. Globaalin kysynnän ennustetaan nousevan vuositasolla 4,5% ja saavuttavan 9,3 miljardia dollaria vuonna 2019.
Myynnin kasvua tulee vielä lisäämään metsänhoidon koneellistuminen kehittyvillä alueilla. Kehittyneillä maailmanmarkkinoilla talouskasvun kiihtyminen ja yleisesti parantunut investointi-ilmapiiri auttavat kysyntää. Samanaikaisesti metsäkoneyhtiöt etsivät keinoja alentaa kulujaan ja kasvattaa tuotantoaan teknisesti entistä kehittyneempien ja entistä arvokkaampien koneiden avulla. Uusien, entistä edistyksellisempien ja uusien normien mukaan suunniteltujen koneiden myyntiä vauhdittaa myös alan lisääntyvä sääntely.

Puunkaatoon tarkoitetut laitteet ovat suurin yksittäinen osa­alue metsäkonealan
markkinoista. Seuraavaksi suurimman markkinan muodostavat erikseen myydyt osat ja
lisävarusteet.
Eniten kysynnän kasvu näkyy hakkuukoneissa ja kuormatraktoreissa, mihin on osasyynä paikan päällä tapahtuvan puun lajittelun yleistyminen. Oksasilppurien ja kantojyrsimien myynti tulee sekin kasvamaan melko nopeasti, koska niillä valmistettavien puupellettien raaka-aineen kysyntä energiantuotantoa varten on kasvussa, erityisesti EU:ssa. Myöskin harvesteripäiden myynti tulee kasvamaan keskimääräistä nopeammin.

Maantieteellisesti Yhdysvallat ja Kanada ovat suurin metsäkoneiden markkina­alue yhdellä kolmasosalla maailmanlaajuisesta kysynnästä vuonna 2014. Toisena on Länsi­Eurooppa 22% osuudella ja seuraavina tulevat Aasia ja Tyynen meren alue, Itä­Eurooppa, Latinalainen Amerikka, Afrikka ja Lähi­Idän alue. Vuoteen 2019 mennessä kasvu on
metsäkonealan kaikilta osilta rahallisesti mitattuna suurinta Yhdysvalloissa. Siellä kasvu avittaa taloudellisen toiminnan vilkastuminen, rakennusalan nousu, parantunut rahankäytön ilmapiiri ja puutavaran tuotannon kasvu.

Lähde: http://www.reportsnreports.com

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter