Julkiset rahoitusyhtiöt ovat viimeisen parin vuoden aikana selvästi terävöittäneet toimintaansa ja rahaa vientiin saa nyt entistä sujuvammin ja monen mielestä myös entistä fiksumpiin tarkoituksiin.

Viimeisin innovaatio pienille ja pk-kokoluokan suomalaisyrityksille on 5000 euron innovaatioseteli, jonka saa selvänä rahana. Seteli on tarkoitettu erityisesti ensimmäistä kertaa innovaatioihin rahoitusta hakeville. Monen vientimarkkinoille ponnistavan kannalta hyviä rahoitusvälineitä ovat myös Tekesin TEMPO ja KIITO.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseen. Setelin voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan ja sillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta. Seteli korvaa kulut viiteen tuhanteen euroon asti. Ylittävältä osalta kulut lankeavat yritykselle itselleen.
Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.
Rahoituksen avulla yritys voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta, selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä. Rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Tekesin rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista.
Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk-yrityksille ja isommillekin yrityksille aina 300 miljoonan liikevaihtoon asti. Rahoitusta hakevilla yrityksillä tulee olla halu uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Rahoitusta saa esim. markkinaselvitysten tekemiseen.
Kiito-rahoituksen avulla yritys ”voi kehittää kasvuvisiotaan ja -strategiaansa, parantaa muita valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla”.
Rahoitusta voi saada 50% projektin kokonaiskustannuksista aina 200 000 euron projektikokoon asti. Merkittävää on että rahoituksesta voi saada jopa 70% ennakkona.

Rahoitushakemukset Tempo- ja Kiito -rahoituksiin voi tehdä Tekesin asiointipalvelussa.

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter