Irtisanoutumisten määrä nousi elokuussa samaan aikaan, kun uusien työntekijöiden palkkaaminen ja työpaikkojen syntyminen jatkoi kasvuaan, kertoo uusi Yhdysvaltain hallinnon raportti.
Uuden raportin mukaan elokuussa otettiin tänä vuonna tähän asti eniten lopputilejä.
Työstään irtisanoutuvien amerikkalaisten määrä nousi viime elokuussa vuoden suurimmaksi – ja samalla toiseksi suurimmaksi sitten vuoden 2008 taantuman, kertoo Yhdysvaltain hallinnon uusi raportti.
The Bureau of Labor Statisticsin raportin mukaan amerikkalaiset uskovat heillä olevan melko hyvät työllistymismahdollisuudet. Viimeisin työvoiman liikkuvuutta käsittelevä selvitys osoitti kolmen miljoonan työntekijän jättäneen elokuussa työpaikkansa vapaaehtoisesti. Ekonomistien mielestä tämä kertoo erityisesti siitä, että työntekijöillä on hyvä kuva omasta rahatilanteestaan ja mahdollisuudestaan löytää uusi työ. “Optimismi tulee pysymään suurena lähiaikojen työllistämisilmapiirissä”, kirjoitti viime kuussa Wells Fargo Securitiesin ekonomisti ja toimitusjohtaja Sam Bullard. Bullard jatkoi mainitsemalla, että työmarkkinoiden olosuhteet ovat tukeneet viime aikojen kasvua kulutuskysynnässä.

Irtisanoutuminen on ollut Yhdysvalloissa tasaisen suurta koko vuoden ajan. Saman aikaisesti on uusia työpaikkoja syntynyt ennätyksellisen nopeasti. Työnantajat avasivat viime kuussa 156 000 uutta työpaikkaa ja koko vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt 1,6 miljoonaa, kertoo The Bureau of Labor Statisticsin perjantaina julkaistu toinen raportti. Uusien työpaikkojen syntyessä ja vapautuvien työpaikkojen määrän pysyessä suurena työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet, kun he suunnittelevat jättävänsä nykyisen työnsä ja alkavansa etsiä uutta. Vaikka uusien, avautuvien työpaikkojen määrä väheni hieman elokuussa heinäkuun ennätyslukemien jälkeen, silti 5,4 miljoonaa työntekijää irtisanoutui.

Elokuussa palkattiin yli 5,2 miljoonaa työntekijää, mikä on kolmanneksi eniten tämän vuoden kuukausista. Korkean koulutuksen vaativiin ja liiketaloudellisiin töihin palkattiin yli miljoona uutta työntekijää. Terveydenhuollon ja sosiaalialan töihin palkattiin yhteensä 542 000 tekijää.

Huomion arvoista on, että matalan koulutuksen ja matalapalkkaisten töiden työllistyminen poikkeaa Yhdysvalloissa suuresti muista aloista. Myyntialan osuus elokuun uusista työpaikoista oli 736 000 työpaikkaa ja majoitus- ja ruokapalvelujen osuus oli 836 00 työpaikkaa. Eräs kiinnostava seikka on se, että terveydenhuolto- ja sosiaalialalla oli kuitenkin 958 000 paikkaa vapaana ja että taloussektorilla oli lähes kaksi kertaa enemmän avoimia työpaikkoja kuin rekrytointeja.

Tämä kertoo korkeammin koulutettujen kovemmasta kysynnästä ja siitä, että työnantajilla on vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä. Työnantajat kaikilla aloilla vaikuttavat olevan innokkaampia palkkaamaan lisää työntekijöitä kuin irtisanomaan heitä. Yksityisen sektorin irtisanomiset putosivat pienimmiksi lähes kolmeen vuoteen.

Lähde: Economy Reporter Oct. 12, 2016

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter