Obaman hallinto julkisti äskettäin suunnitelman kasvattaa merkittävästi sähköisten kulkuneuvojen latauspisteitä Yhdysvalloissa. Suunnitelmana on luoda maan pääteille 48 reittiä, jotka kattavat noin 40 000 kilometriä 35 osavaltion alueella.

Näiden “latausreittien” varrella on latauspisteitä vähintään 80 kilometrin välein ja ne ovat askel kohti kattavaa sähköautojen latauspisteiden verkostoa. Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta monet alueet Yhdysvalloissa ovat edelleen vailla sähköiselle liikenteelle välttämätöntä infrastruktuuria.

Alla olevasta kartasta näkyy vihreällä alueet joilla sähköisten kulkuneuvojen ajajat voivat odottaa löytävänsä latuaspisteitä ja punaisella alueet, joita heidän kannattaa välttää.

Kalifornia on lukumääräisesti sähköautoilijoille parasta aluetta: U.S. Department of Energyn mukaan siellä on yhteensä yli 11 000 latauspistettä 3 500 julkisessa latauspaikassa ympäri osavaltiota.

Kaavio kuvaa latauspaikkojen määrää julkisilla teillä tuhatta tiemailia (1600 km) kohden. Tumman vihreillä alueilla latauspaikkoja on yli 10 kpl tuhatta mailia kohden, punaisilla alle yksi.

Infographic: Density of Electric Vehicle Charging Stations in the United States | Statista
You will find more statistics at Statista

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter