Ipsosin tekemä kyselytutkimus havainnollistaa, miten mielipiteet vahvasta johtajasta vaihtelevat maittain paljon. Vahvalla johtajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa johtajaa, joka johtaa itsevaltaisesti vaikkapa maan lakeja rikkomalla.

Ranskalaisista suuri enemmistö – jopa 80% – ajattelee, että johtaja, joka rikkoo sääntöjä tavoitteidensa saavuttamiseksi, on hyväksyttävä. Kun taas saksalaiset ajattelevat aivan toisin. Heistä vain 21% hyväksyy tällaisen johtamisen. Yhdysvaltalaiset asettuvat tässä vertailussa näiden kahden maan väliin. Heistä 40% hyväksyy itsevaltaisen johtamisen.

Alla poiminta siitä, miten suuri osa maan kansalaisista hyväksyy itsevaltaisen, jopa sääntöjä rikkomisen valtionjohtamisen.

Infographic: France & Germany Differ Starkly on Strong Leaders | Statista
You will find more statistics at Statista

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter