Siinä ei ole mitään uutta, kun sanotaan “nykynuorten” olevan erilaisia kuin aiemmat sukupolvet. Yhdysvaltain väestönlaskentavirastolla on tutkimustietoa, joka kertoo, että milleniaalien suhteen tämä pitää ennennäkemättömän hyvin paikkansa. “Nuoret aikuiset ovat tällä hetkellä lähes joka mittarilla erilaisia kuin edeltävät sukupolvet. Selviä eroja on esimerkiksi koulutuksen määrässä, työkokemuksessa, perheen perustamisajassa ja siinä keiden kanssa eletään kasvaessa aikuiseksi”, kertoo väestönlaskentaviraston hiljattain julkistettu tutkimus.

Tutkimus on tehty sosiaalisten, taloudellisten ja väestörakenteellisten trendien muutoksista 18-34 vuotiaiden yhdysvaltalaisten keskuudessa viimeisen 40 vuoden aikana. Tärkeimpiä huomioita on kotona asumisen yleistyminen ja perheen perustamisen siirtyminen myöhemmäksi. Tutkimuksessa löytyi myös selvä trendi, jonka mukaan työt ja koulutus nähdään enenevässä määrin perhettä tärkeämpänä. Esimerkiksi yli puolet yhdysvaltalaisista ei pidä avioliittoa ja lapsia tärkeinä askelina kohti aikuisuutta, mutta “enemmän kuin yhdeksän kymmenestä uskoo koulusta valmistumisen ja työllistymisen olevan tärkeitä virstanpylväitä aikuistumisessa”.

Tutkimuksesta vastuussa oleva Jonathan Vespa, joka toimii väestötieteilijänä väestönlaskentavirastossa, tarkasteli neljää “aikuisuuden virstanpylvästä”: naimisiin meneminen, lapsien saaminen, työpaikan hankkiminen ja omassa asunnossa eläminen. Hän huomasi kaikki neljä virstanpylvästä ohittaneiden alle 34 vuotiaiden yhdysvaltalaisten määrän laskeneen 45 prosentista 24 prosenttiin vuosien 1975 ja 2016 välillä.

Vespa huomasi myös, että edellä mainituista virstanpylväistä omillaan asuminen ja töissä käyminen oli neljänneksi yleisin yhdistelmä vuonna 1975, mutta nykypäivään tultaessa “sinkkutyöntekijänä” oleminen on jo toiseksi yleisin yhdistelmä (prosentti osuus nousi vuoden 1975 kuudesta prosentista vuoden 2016 kahteenkymmeneenkolmeen prosenttiin).

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että nuorten naisten työllisyysaste ja palkat ovat selvässä kasvussa nuorten miesten palkkojen taas ollessa laskemaan päin.

Tässä on joitain tutkimuksen päähavainnoista:

  • Vuonna 1975 25 prosentilla 25-34-vuotiaista miehistä oli (inflaatiokorjattuna) alle 30 000 dollarin vuositulot. Vuonna 2016 prosenttiosuus oli 41%.
  • Työssäkäyvien 25-34-vuotiaiden naisten osuus kasvoi yli 40% vuosien 1975 ja 2016 välillä.
  • Näiden naisten mediaanitulot kasvoivat samalla aikavälillä 23 000 dollarista 29 000 dollariin, mutta miesten mediaanitulot ovat edelleen 11 000 dollaria korkeammat.
  • Vuosien 1975 ja 2016 välillä nuorten kotitöihin keskittyneiden naisten määrä laski 43 prosentista 14 prosenttiin.
  • Joka kolmas nuori yhdysvaltalainen asuu vanhempien tai vanhemman kanssa. Heistä joka neljäs ei opiskele tai käy töissä.
  • Vuonna 1975 selvästi useampi nuori aikuinen asui puolison kanssa eikä vanhempiensa luona. Vuoteen 2016 mennessä nuoria aikuisia asui vanhempiensa luona enemmän kuin aviomiehen tai vaimon kanssa.
  • 41 prosentilla nuorista perheistä oli opintolainaa vuonna 2013, mikä on 17% enemmän kuin vuonna 1989. Lainojen suuruudet ovat myös lähes kolminkertaistuneet.
  • Avioituminen ja lasten saaminen viivästyy koko ajan.

Vespa varoittaa luomasta tutkimuksen perusteella liian vahvoja yleistyksiä. Esimerkiksi vanhempien luona asuminen saattaa nykyään olla suosituin asumismuoto nuorten aikuisten keskuudessa, “mutta haluamme olla varovaisia ja huomauttaa, että tämä ei tarkoita, että kaikki vanhempiensa luona asuvat olisivat samankaltaisia”, sanoo Vespa.

Monet olettavat näiden nuorten aikuisten olevan kellarissa pelaamassa videopelejä, mutta itse asiassa suurin osa 8,3 miljoonasta vanhempien luona asuvasta aikuisesta on joko töissä tai opiskelee. Suunnilleen yksi neljäsosa näistä nuorista aikuisista ei opiskele tai käy töissä, mutta 28 prosentilla näistä on jokin rajoite ja 21 prosentilla taas on oma lapsi.

On myös tärkeää huomioida, että nämä trendit vaihtelevat eri väestöryhmien välillä. Esimerkiksi 37% 18-34-vuotiaista afroamerikkalaisista asuu vanhempiensa luona, aasialaisten vastaavan luvun ollessa 26%. Myöskin esimerkiksi 21% nuorista afroamerikkalaisista asuu yhdessä aviopuolison tai naimattoman kumppanin kanssa, kun taas valkoihoisilla tämä luku on 44%. Valtavia eroja on myös asuinpaikoista riippuen. Useissa Keskilännen osavaltioissa vanhempien luona asuvien nuorten aikuisten osuus on kasvanut selvästi muita alueita loivemmin. Pohjois-Dakotassa kotona asuvien nuorten aikuisten osuus jopa laski 3,5 prosentilla vuosien 2005 ja 2015 välillä. Samaan aikaan tämän väestöryhmän osuus kasvoi Floridassa jopa 11%.

Tutkimuksen keskeisin johtopäätös onkin, että jos jokin yksittäinen asia selittää aikuisuuden muutosta viimeisen 40 vuoden aikana, niin se on moninaistuminen.

Lähde: usatoday.com

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter