Sähkövirtamuuntajien kansainvälisten markkinoiden koon arvioidaan vuonna 2013 olleen yli 11 300 kappaletta. Markkinan arvioidaan kasvavan vuosittain 5,9% vuoteen 2020 mennessä. Arvoltaan markkinat olivat vuonna 2013 yli 18 miljardia dollaria. Kasvava sähköntarve ja investoinnit infrastruktuuriin sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa ovat avainasemassa markkinoiden kasvussa.

Sähkön suuri kysyntä ja älykkään sähköverkon kehittämistoimet ovat kasvattaneet etäluettavien sähkömittarien kysyntää. Tämän odotetaan lisäävän muuntajien kysyntää entisestään seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi Yhdysvaltain hallinto on tehnyt aloitteita teknisesti edistyneempien muuntajien asentamisesta ja olemassa olevien sähköverkkojen nykyaikaistamisesta.

Hallituksen toimien tarkoituksena on energiatehokkuuden parantaminen ja hävikin minimointi. Hallinnon toimien uskotaan vaikuttavan kysyntään positiivisesti. Perinteiset muuntajat eivät täytä nykyisiä ympäristöllisiä ja teknisiä vaatimuksia, ja niitä aiotaankin vaihtaa uudempiin malleihin näiden ympäristöystävällisyyden ja kehittyneempien ominaisuuksien vuoksi.

Kehittyneet taloudet ovat siirtymässä rajat ylittävään sähkökauppaan, jossa uusiutuvien energioiden, kuten tuulienergian osuus kasvaa. Tämä lisää vanhenevien verkkojen tehohävikkiä.

Tämä lisää myös mahdollisuutta säännöllisiin oikosulkuihin. Tämä tarkoittaa muuntajateollisuudelle todella merkittäviä mahdollisuuksia.

Kasvava tietoisuus hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta vie “supersähköverkon” ja älykkään sähköverkon kehitystä eteenpäin. Lisäksi palveluliiketoiminnan lisääntymisen luonnonvaroihin perustuvilla teollisuuden aloilla, PCB (polyklooratut bifenyylit)- yhdisteiden korvaamisen ja luonnonsuojelutoimenpiteiden arvioidaan tarjoavan muuntaja-alalle huomattavia kasvumahdollisuuksia. Toisaalta raaka-aineiden, kuten teräksen, kuparin ja raakaöljyn heilahtelevien maailmanmarkkinahintojen sekä yhtiöiden hintakilpailun odotetaan kuitenkin jonkin verran hillitsevän alan kasvua.

Pohjois-Amerikan muuntajamarkkinat 2012-2020 miljardeissa Yhdysvaltain dollareissa

North America power transformer market, 2012 – 2020 (USD Billion)

300517-2-Picture1

Lähde: www.grandviewresearch.com

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter