Vuoden 2016 loputtua rakennusalan asiantuntijat ovat kääntäneet katseensa tulevaan vuoteen. Rakentamiseen käytetty raha ei yltänyt viime vuonna odotetulle tasolle, mutta nyt ekonomistit uskovat rakennusalan arvon kasvavan 5% vuonna 2017, kertoo Dodge Data & Analytics.

Lupaavista ennustuksista huolimatta epävarmuuden tunne varjostaa alaa kuitenkin edelleen. Dodge keskusteli rakennusalan erinäisten osa-alueiden ammattilaisten kanssa ja selvitti heidän ennustuksensa vuodelle 2017. Keskustelun pääaihe oli tulevan Trumpin hallinnon vaikutus rakennusalaan. Sen lisäksi asiantuntijat kertoivat, miten odottavat uuden teknologian, projektin toteutusmenetelmien ja työvoiman hallinnan trendien muokkaavan alaa.

Vuoden 2017 tärkeimmät kehitystrendit:

Yhteistyöhön perustuvat projektin toteutusmenetelmät yleistyvät

Asiantuntijat arvioivat, että suunnittelu-tarjous-rakentaminen –toimintamallin valta-asema tulee heikkenemään yhteistyötä hyödyntävän lähestymistavan suosion noustessa. Suunnittelu-rakentaminen -toimintamalli, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö sekä integroitu projektitoimitus ovat kaikki nousevia toteutusmalleja ja ne tulevat ohjaamaan alan kehitystä sekä saamaan lisää jalansijaa vuonna 2017.

“Projektiryhmien yhteistoiminta on pysyvä ja jatkuvasti kasvava trendi. Kutsun sitä siirtymiseksi taiteesta tieteeseen”, sanoo Sue Klawans, joka on Gilbane Building Companyn operaatio- ja suunnittelujohtaja. “Hyvien suhteiden luominen omistaja-arkkitehti-urakoitsija -kokonaisuudessa on kuin taidetta. Kaikki hyvät käytännön saavutukset ovat lähtöisin hyvän yhteistyön ideoinnista ja sen selvittämisestä, mitkä ovat tekijät, jotka saavat ryhmän työskentelemään paremmin yhdessä”.

Suunnittelu-rakentaminen -prosessi yhdistää suunnittelu- ja rakentamisvaiheet yhteen sopimukseen, kun taas hieman harvinaisemmassa integroidussa projektitoimituksessa omistaja, arkkitehti, urakoitsija ja kaikki muutkin projektin osallistujat allekirjoittavat saman sopimuksen, jossa he yhdessä sopivat projektin tavoitteista, kuluista, riskin jakamisesta ja kompensaatiosta.

“Suunnittelu-rakentaminen on vahvoilla”, sanoo Michael Vardaro, Zetlin & De Chiaran toimitusjohtaja, “Se mahdollistaa laajemman yhteistyön ja lopputulokseen päästään paljon nopeammin”.

Julkisen sektorin yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa tarkoittaa, että jokin julkinen toimija palkkaa yksityisen yrityksen suunnittelemaan, rahoittamaan ja rakentamaan projektinsa. Sitten yritys operoi ja ylläpitää rakennusta vuosia ennen kuin se luovutetaan omistajalle.

“Tässä on mennyt joitain vuosia, mutta julkisen ja yksityisen sektorin yhteisprojektit todellakin ovat rantautuneet Yhdysvaltoihin. Agentuurit eivät vain vielä täysin hallitse niitä”, sanoo William Elioppoulos, Rutan & Tuckerin rakennusjohtaja, “Julkinen sektori on käyttänyt perinteisiä toteutusmenetelmiä, mutta tämä on uutta. Yksityisille luovutetaan rakennusprojekteissa hieman lisää valtaa ja vastuuta, mikä on hyvä. Julkinen sektori antaa yksityisten hoidettavaksi asioita, jotka se on tähän asti järjestänyt itse”.

Työvoimapula rakennusalalla jatkuu

On olemassa toinenkin trendi, jonka haluttaisiin häviävän, mutta joka ei ole menossa minnekään. Pula osaavista työntekijöistä on suuri huoli yrityksille ympäri Yhdysvaltoja. Työnantajat joutuvat taistelemaan työpaikkojensa täyttämiseksi. “Jos talous pysyy vahvana ja investointeja tehdään tasaisesti infrastruktuuriin, ei työvoimapulan loppua ole näköpiirissä”, Klawans sanoo.

Tilanteen pitkäkestoisuuden osasyynä on asuntokuplan puhkeaminen vuonna 2008. Tällöin monet rakennustyöläiset joutuivat vaihtamaan alaa töidensä kadottua. Vuoden 2006 huhtikuun ja 2011 toukokuun välillä rakennusalan työvoimasta katosi jopa 40%, mikä tarkoittaa yhteensä 2,3 miljoonaa työpaikkaa. Valitettavasti huomattava osa näistä työntekijöistä on jäänyt palaamatta.

Teknisten taitojen opetuksen puute kouluissa pienentää sekin alalle tulevien uusien työntekijöiden määrää. Tämä sekä työvoiman ikääntyminen ovat saattamassa rakennusyritykset vaikeuksiin työntekijöiden löytämisessä esim. erikoisosaamista vaativiin asioihin ja johtotehtäviin. Pitkän aikavälin vaikuttimien ja kutistuvan työntekijöiden tarjonnan lisäksi rakennusyhtiöt kohtaavat työvoimapulan välittömiä seurauksia, kuten kulujen kasvua ja aikataulujen venymistä. Klawans mainitsee hyvän puolen olevan se, että tämänhetkinen pula työntekijöistä tarjoaa nuorille työntekijöille mahdollisuuden oivalliseen urapolkuun. “Kiinnostavia mahdollisuuksia tarjoutuu osaaville työntekijöille, joilla ei ole aiemmin ollut pääsyä hyväpalkkaisiin töihin”, hän sanoo, “Tällä alalla on heitä paljon, sekä myynnissä että projektinjohdossa”.

Lähde: constructiondive.com

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter