Pitkän listan töitä uskotaan katoavan tekniikan ja automaation kehittyessä. Mitkä työpaikat ovat suurimmassa vaarassa? Bureau of Labor Statisticsin mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana USA:ssa katoaa eniten veturin lämmittäjien, moottoriajoneuvojen sähköasentajien ja puhelinoperaattoreiden töitä.

Ns. veturinlämmittäjän työhön kuuluu tällä hetkellä junan laitteiden valvominen sekä käyttäminen. Alalla on nykyäänkin vain vähän työntekijöitä, vuonna 2014 noin 1 700, mutta vuoteen 2024 mennessä työpaikkojen määrä sulaa noin viiteensataan, mikä tarkoittaa 70 prosentin pudotusta.

Moottoriajoneuvojen sähköasentajien työpaikkojen määrä tulee myös romahtamaan. 2014 heitä oli Yhdysvalloissa noin 11 500, mutta vuonna 2024 työpaikkoja on jäljellä enää noin 5 800. Kolmanneksi uhatuin työ on puhelinoperaattori, joiden määrän odotetaan laskevan 42,4 prosentilla vuoteen 2024 mennessä.

Alla olevassa kaaviossa näkyy työpaikkojen määrän odotettu väheneminen Yhdysvalloissa vuoteen 2024 mennessä.

290617-2c

Lähde: Statista

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter