Teollisuuden tilausten määrä Yhdysvalloissa kasvoi elokuussa 1,2 prosentilla. Kasvua vauhdittaneita teollisuuden aloja ovat olleet varsinkin alumiini- ja muu metalliteollisuus, koneistus sekä autoteollisuus.

Commerce Department (CD) kertoo vakaan nousun olevan osin seurausta heinäkuun 3,3 prosentin laskusta. Raportin mukaan hirmumyrskyillä ei ollut vaikutusta tähän tilastoon.

CD esittää, että Yhdysvaltain teollisuus hyötyy maailmantalouden kasvusta sekä dollarin vahvistumisesta. Yhdysvaltalaiset ostavat nyt poikkeuksellisen paljon uusia autoja. Tätä selittää osaltaan hirmumyrskyissä tuhoutuneiden autojen korvaaminen uusilla, minkä odotetaan vauhdittavan autokauppoja tulevinakin kuukausina.

Valmistava teollisuus voi sekin ilmeisen hyvin, mistä kertoo selvitys, jonka mukaan tehtaiden toiminta kasvoi syyskuussa nopeinta vauhtia sitten vuoden 2004.

Investointien määrä kasvoi 1,1 prosenttia heinäkuun 1,3 prosentin jälkeen. Investointien kehitys kertoo yrityksien kysynnän kasvavan lähitulevaisuudessa.

Metallialan tilaukset puolestaan kasvoivat 1,2 prosentilla, mikä on paras tulos helmikuun jälkeen. Erityisesti alumiini on nousussa ja sen tilaukset kasvoivat 2,3 prosenttia.
Teollisuuden koneistus kasvoi peräti 11,5 prosentilla, mitä tosin selittää tilauksien lasku kahtena edellisenä kuukautena.

Kuljetusala poislukien tehdastilaukset kasvoivat elokuussa 0,4 prosentilla heinäkuun 0,5 prosentin kasvun jälkeen. Kuljetusalaan kuuluu myös erittäin epävakaa ja hyppelehtivä lentokuljetus, jonka tilaukset kasvoivat elokuussa 45 prosenttia, sen sukellettua heinäkuussa 71 prosenttia.

Kestokulutushyödykkeiden – eli vähintään kolme vuotta kestämään tarkoitetun tavaran -tilaukset kasvoivat elokuussa kahdella prosentilla sen jälkeen, kun ne olivat heinäkuussa laskeneet 6,8 prosenttia.

Lähde: USA Today

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter