Maailma muuttuu jatkuvasti ja niin huonekaluliikkeidenkin on uudistuttava asiakkaiden kysyntään vastatakseen ja kilpailussa pärjätäkseen. Huonekaluala on Yhdysvalloissa loppuvuoden suhteen optimistinen, mutta menestyksen turvaamiseksi on myös selvittävä useista haasteista, kuten korkotason noususta sekä digitaalisten myyntikanavien odottamattomasta kasvusta.

Jälleenmyyntisektori on ollut tänä vuonna hitaassa kasvussa, mutta huonekalualan päättäjät ovat vielä toiveikkaampia loppuvuoden suhteen. Las Vegaslaisen TD Bankin tuoreessa selvityksessä 72 prosenttia vastaajista arveli, että huonekalujen myynti tulee joko kasvamaan tai pysymään tasaisena vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Kolme neljästä selvitykseen vastanneesta oli ennakoinut vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon tapahtumat oikein. Vauhdin ylläpitäminen koko loppuvuoden ajan on vaikeaa muunmuassa kasvavan kilpailun sekä kuluttajien muuttuvien mieltymysten vuoksi.

Vaikka mielialat pysyvät optimistisina, on huonekaluliikkeillä myös paljon perinteisiä haasteita. Esimerkiksi 38 prosenttia vastaajista arvioi, että varastoinnin ongelmat ovat alan suurin uhka. 33 prosenttia vastaajista taas piti alan suurimpana riskinä kuluttajien kysynnän alenemista. Huonekalumyyjät pelkäävät myös korkojen nousun vaikutuksia, tämä oli päähuolena 23 prosentilla vastaajista. Joulukuulle odotetaan myyntipiikkiä, joten huonekalumyyjien on nyt varmistettava saumaton yhteistyö rahoittajien kanssa.

Huonekalumyyjät pyrkivät pääsemään kilpailijoidensa edelle ja saavuttamaan tämän vuoden tavoitteet ja odotukset panostamalla uusiin trendeihin ja tavoittelemalla uusia ostajaryhmiä. Eräs toimiva tapa tavoittaa uusia asiakkaita on tarjota laaja valikoima eri maksuvaihtoehtoja. Selvitys toi esiin, että 44 prosenttia huonekalumyyjistä oli havainnut 35-54 vuotiaiden olevan kaikista innokkaimpia etsimään eri maksuvaihtoehtoja ostoksia tehdessään. Koska tämä ikäryhmä on muutenkin olennaisen tärkeä huonekaluteollisuudelle, on tärkeää vastata ikäryhmän mieltymyksiin.

Uusista muutostekijöistä ja perinteisistä haasteista huolimatta huonekalualalla on positiiviset odotukset loppuvuodelle. Huonekaluketjut tähtäävät edelleenkin toimintansa laajentamiseen sekä työntekijöidensä täyteen työllistämiseen. Jälleenmyyjien selvä enemmistö, jopa 81 prosenttia aikoo seuraavan 6 kuukauden aikana joko pitää työpaikkojensa määrän samana tai lisätä niitä. Ainoastaan 12 prosenttia aikoo vähentää työntekijöitään, mikä on selvä merkki alan kasvusta.

Lähde: Furniture World News

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter