Mikä on keskipalkka Yhdysvalloissa? USA:n palkat vaihtelevat useista tekijöistä, kuten sukupuolesta, koulutuksesta, alasta, paikkakunnasta ja jopa etnisestä taustasta riippuen.

Yhdysvaltain Bureau of Labor Statisticsin mukaan mediaanipalkka Yhdysvalloissa oli vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä 849 dollaria viikossa eli 40 tunnin työviikolla laskien 44 148 dollaria (n. 38 000 €) vuodessa.

Palkat olivat vuoden 2016 lopussa 2,9 prosenttia korkeammat kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Palkat vaihtelevat huomattavasti koulutuksesta ja paikkakunnasta riippuen. Esimerkiksi erityisosaamista vaativissa työpaikoissa sekä hallintoalalla työskentelevät tienasivat vuodessa keskimäärin 63 076 dollaria, kun taas palvelualojen työntekijöiden vuosipalkka jäi keskimäärin 28 080 dollariin. Suurkaupunkien palkat ovat kalliimpien elinkustannusten vuoksi yleensä selvästi korkeampia kuin pienempien paikkakuntien.

Miesten ja naisten keskipalkat Yhdysvalloissa

Bureau of Labor Statistics kertoo, että vuoden 2016 viimeisellä puoliskolla miehet tienasivat keskimäärin 927 dollaria viikossa ja naiset 758 dollaria viikossa, jolloin naisten keskipalkka jäi 81,8 prosenttiin miesten keskipalkasta.

Keskipalkat koulutuksen mukaan

Mediaanipalkka 25 vuotta täyttäneillä työntekijöillä, jotka eivät ole suorittaneet lukiota (high school) oli 519 dollaria viikossa, kun taas high schoolin käyneiden mediaanipalkka oli 698 dollaria. Vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla mediaanipalkka nousi 1 270 dollariin viikossa. Tätäkin korkeammin koulutetuilla mediaaniviikkopalkka oli 1 476 dollaria.

Mediaanipalkka vs. keskipalkka

Mediaanipalkka tarkoittaa tarkasteltavan palkkaskaalan keskimmäistä palkkaa, jolloin puolet työntekijöistä tienaavat yli ja puolet alle mediaanipalkan.

Keskipalkka taas tarkoittaa tarkasteltavan alan palkkojen keskiarvoa. Kuten aiemmin jo mainittiin, keskipalkat voivat vaihdella paikkakunnasta, työn tarjonnasta ja kysynnästä sekä muista tekijöistä riippuen.

Suomessa vuoden 2016 kaikkien palkanasaajien mediaanipalkka oli 3000€ /kk eli noin 42 000 – 45 000 dollaria vuodessa. Keskiarvopalkka oli Suomessa samana vuonna 2500€.

Lähde: balance.com

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter