Yhdysvaltain väestönlaskentavirasto julkaisi keskiviikkona uutta aineistoa vuoden 2015 väestötutkimuksestaan. Vuosittainen tutkimus kertoo, että kotitalouksien mediaanitulot nousivat 55 775 dollariin vuonna 2015, eikä yksikään osavaltio raportoinut tulojen laskemisesta. 39 osavaltiossa tulot kasvoivat selvästi ja 11 osavaltiossa tulotaso säilyi kutakuinkin entisellään. 24/7 Wall St. listasi kaikki 50 osavaltiota kotitalouksien mediaanitulojen perusteella. Vuositulot vaihtelevat Marylandin 75 847 dollarin ja Mississippin 40 593 dollarin välillä.

Useimmissa suurituloisissa osavaltioissa on samankaltaiset sosiaaliset ja taloudelliset tunnuspiirteet. Esimerkiksi suurituloisten osavaltioiden ihmiset ovat keskimääräistä koulutetumpia. 17 osavaliossa, joiden kotitalouksien tulot ovat keskitasoa korkeammat, myöskin collegen käyneiden määrä ylittää 30,1 prosentin keskitason.

Tuloerot vaikuttavat hintatasoon niin, että matalatuloisissa osavaltioissa hyödykkeet ja palvelut ovat halvempia kuin korkeatuloisissa osavaltioissa. Marylandin hyödykkeiden ja palveluiden hinnat ovat esimerkiksi 10,3 prosenttia kalliimmat kuin Yhdysvalloissa keskimäärin, kun taas Mississippissä hyödykkeistä ja palveluista saa maksaa keskimäärin 13,4 prosenttia ylitse keskitason.

Kotitalouksien tulotasot heijastuvat myöskin asuntojen hintoihin. 18 korkean tulotason osavaltiossa talojen arvon mediaani ylittää koko maan 194 500 dollarin mediaaniarvon. Samaan tapaan köyhemmissä osavaltioissa asuntojen hinnat ovat keskimääräistä matalampia.

Selvittääkseen kotitalouksien tulotasoilla mitaten rikkaimmat ja köyhimmät osavaltiot 24/7 Wall St. kävi läpi osavaltiokohtaiset tiedot Yhdysvaltojen väestönlaskentaviraston American Community Survey (ACS)-tutkimuksesta vuodelta 2015. Kotitalouksien mediaanitulot ovat kaikilta vuosilta inflaatiokorjattuja. Tiedot sairausvakuutusten kattavuuksista, eri alojen työllistymisluvuista, ruoka-avun saajista, köyhyydestä ja tuloeroista perustuvat myös samaan tutkimukseen. Tuloerot on mitattu Gini-kertoimella, jossa 0 tarkoittaa täyttä tuloerottomuutta ja 1 suurimpia mahdollisia tuloeroja. Taustaksi on käyty läpi myös läpi Bureau of Labor Statisticsin tiedot vuosittaisista keskimääräisistä työttömyysasteista vuosilta 2014 ja 2015.

Yhdysvaltain rikkaimmat ja köyhimmät osavaltiot:

Köyhimmät osavaltiot:

1. Mississippi

Kotitalouksien mediaanitulot: 40 593$
Väkiluku: 2 992 333 (19. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 6,5% (4. korkein)
Köyhyysaste: 22,0% (kaikista korkein)

2. Arkansas

Kotitalouksien mediaanitulot: 41 995$
Väkiluku: 2 978 204 (18. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 5,2% (24. korkein)
Köyhyysaste: 19,1% (4. korkein)

3. Länsi-Virginia

Kotitalouksien mediaanitulot: 42 019$
Väkiluku: 1 844 128 (13. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 6,7% (kaikista korkein)
Köyhyysaste: 17,9% (7. korkein)

4. Alabama

Kotitalouksien mediaanitulot: 44 765$
Väkiluku: 4 858 979 (24. eniten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 6,1% (8. korkein)
Köyhyysaste: 18,5% (5. korkein)

5. Kentucky

Kotitalouksien mediaanitulot: 45 215$
Väkiluku: 4 425 092 (25. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 5,4% (20. korkein)
Köyhyysaste: 18,5% (5. korkein)

Mississippin kotitalouksien mediaanitulot eivät muuttuneet vuodesta 2014 vuoteen 2015 ja se pysyi köyhimpänä osavaltiona. Tyypillinen kotitalous tienasi Mississippissä viime buonna 40 593 dollaria, eli reilusti alle kansallisen 55 775 dollarin mediaanin. Mississippissä on myös Yhdysvaltain korkein köyhyysaste, nimittäin 22 prosenttia osavaltion asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Osavaltiossa on myös suhteellisen vähän rikkaita kotitalouksia, sen asukkaista nimittäin vain 2,1 prosenttia ansaitsee vuosittain 200 000 dollaria tai enemmän, mikä on vähiten Yhdysvalloissa.

 

Rikkaimmat osavaltiot:

1. Maryland

Kotitalouksien mediaanitulot: 75 847$
Väkiluku: 6 006 401 (19. eniten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 5,2% (24. korkein)
Köyhyysaste: 9,7% (2. matalin)

2. Hawaii

Kotitalouksien mediaanitulot: 73 486$
Väkiluku: 1 431 603 (11. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 3,6% (6. matalin)
Köyhyysaste: 10,6% (7. matalin)

3. Alaska

Kotitalouksien mediaanitulot: 73 355$
Väkiluku: 738 432 (3. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 6,5% (4. korkein)
Köyhyysaste: 10,3% (5. korkein)

4. New Jersey

Kotitalouksien mediaanitulot: 72 222$
Väkiluku: 8 958 013 (11. eniten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 5,6% (18. korkein)
Köyhyysaste: 10,8% (8. matalin)

5. Connecticut

Kotitalouksien mediaanitulot: 71 346$
Väkiluku: 3 590 886 (22. vähiten)
Työttömyysaste vuonna 2015: 5,6% (18. korkein)
Köyhyysaste: 10,5% (6. matalin)

Lähde: cnbc.com

 

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter