Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan yhdeksän prosenttia tammi-elokuussa 2017 vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,7 miljardia euroa. Tuonti Yhdysvalloista jäi tammi-elokuussa 1,3 miljardiin euroon, eli viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Vuonna 2016 sekä viennin että tuonnin arvo kasvoi neljä prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Eurostatin mukaan EU28-maiden yhteenlaskettu vienti Yhdysvaltoihin kasvoi tammi-elokuussa neljä prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista kolme prosenttia. Suomen vienti Yhdysvaltoihin kasvoi siis alkuvuonna nopeammin kuin EU-maiden yhteenlaskettu vienti.

Suomen kauppa Yhdysvaltojen kanssa on ollut jo pitkään ylijäämäistä. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 1,4 miljardia euroa. Viime vuoden tammi-elokuun ylijäämä oli 1,1 miljardia euroa. Ylijäämä on suurentunut viime vuosina, mutta on ollut edelleen selvästi pienempi kuin vuosikymmen sitten. Vuonna 2008 ylijäämää tilastoitiin 2,3 miljardia euroa. Yhdysvallat on ollut Suomen suurin ylijäämämaa jo vuosia, ja säilytti asemansa myös kuluvana vuonna. Seuraavaksi suurimman ylijäämämaan, Ison-Britannian, kanssa käytävässä kaupassa ylijäämää kertyi selvästi Yhdysvaltojen kauppaa vähemmän.

Yhdysvaltoihin viedään koneita, laitteita, paperia ja lääketieteen kojeita

Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä on kasvanut lähes koko 2010-luvun, mutta laski kuluvana vuonna viennin arvon kasvusta huolimatta. Osuus oli tammi-elokuussa 6,9 prosenttia ja viime vuoden vastaavana aikana 7,4 prosenttia. Tuonnissa Yhdysvaltojen osuus hupeni edellisvuoden 3,8 prosentista 3,2 prosenttiin. Yhdysvallat oli tammi-elokuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Alankomaiden jälkeen ja Venäjää edellä. Maan sijaluku on viime vuosina vaihdellut kolmannen ja neljännen sijan välillä. Tuonnissa Yhdysvallat oli seitsemänneksi suurin Ranskan jälkeen ja Puolaa ennen. Sijaluku on säilynyt samana vuodesta 2015 alkaen.

Suomi vie Yhdysvaltoihin erityisesti koneita ja laitteita, paperia ja pahvia, lääketieteellisiä kojeita sekä kemianteollisuuden tuotteita. Tammi-elokuussa viennin arvon laskua vertailuajanjaksosta kirjattiin öljyjalosteiden ja paperin vientiin, mutta muiden arvoltaan suurien ryhmien vienti vahvistui. Yksittäisistä tavaroista viennin kasvu oli jyrkintä orgaanisten ja epäorgaanisten peruskemikaalien, nikkelin, verkkolaitteiden ja sähkögeneraattoreiden kohdalla.

Lähde: Tulli

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter