Yhdysvallat saattaa pian karistaa viimeisetkin rippeet taakasta, joka on painanut maan taloutta vuoden 2008 talouskriisistä lähtien. Virkistyminen on leviämässä uusille talouden aloille. Analyytikot uskovat tämän trendin voimistuvan samalla kun palkkojen nousukin on kiihtymässä.

Republikaanien verojen leikkaussuunnitelma, jonka presidentti Trump on vastikään allekirjoittanut saattaa antaa taloudelle kunnon töytäisyn, sanovat ekonomistit.

“Uskon että talous on vaihtamassa isommalle vaihteelle”, sanoo Wells Fargon vanhempi ekonomisti Mark Vitner, “Näyttää, että olemme viimein jättämässä talouskriisin kokonaan taakse”.

Talouden ei odoteta saavuttavan  Trumpin lupaamaa 3% kasvuvauhtia, mutta tavoite tuskin jää kauas. Yhdysvaltain talous kasvanee tänä vuonna 2,6% investointien lisääntyessä ja kuluttajien luottaessa talouteen, kertoo Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicatorsin joulukuun alussa tekemä selvitys, jossa laskettiin keskiarvo 52 ekonomistin arvioista. Tämän tason kasvu päihittäisi viime vuoden 2,3% kasvun ja koko laman jälkeisen ajan keskimääräisen 2,1% kasvun. Tätä enemmän kasvua on ollut vain vuonna 2015 (2,9%).

Kasvuprosentti ei kerro talouden muutoksesta kuin pieneltä osin. Yhdysvaltojen teollisuuden elpyminen on pitkälti sen ansiota, että öljyntuotanto kasvaa, teknologia edistyy ja ajoneuvojen kysyntä on toipunut laman jälkeen, kertoo Vitner. Viimeaikoina talouden virkistyminen on alkanut levitä muillekin aloille talouden voimistuessa niin Yhdysvalloissa kuin kansainvälisestikin. Vitner kertoo, että erityisesti rakennustarvikkeiden, sekä tehdas- ja maatalouskoneiden kysyntä on lähtenyt nousuun.

Tämä tulee Vitnerin mukaan tuomaan työpaikkoja myös Keskilännen ja etelän tehdastyöläisille. “Minulla on vahva tunne, että tulemme näkemään talouskasvun laajentuvan”, sanoo Vitner. Volter Kluverin selvitys odottaa teollisuustuotannon kasvavan tänä vuonna 2,5%, mikä ohittaa viime vuoden 1,8% Lukeman selvästi. Myös asuntokaupan ja -myynnin virkistyminen tulee tekemään oman osansa, arvioi Vitner.

Edelleen aleneva 4,1% työttömyysaste tekee työntekijöiden löytämisestä yhä hankalampaa, joten työnantajien täytyy jo alkaa palkata taidon puutteen tai opioidiriippuvuuden takia marginaaliin joutuneita amerikkalaisia, kertoo Diane Swonk, DS Economicsin johtaja. Tähän ryhmään kuuluu paljon parhaassa työiässä olevia miehiä, jotka ovat menettäneet työnsä kahden miljoonan työpaikan kadottua laman seurauksena teollisuudesta ja rakentamisesta.

Swonkin mukaan osa yrityksistä laittaa uudet työnhakijat huumetesteihin ja tarjoaa hoitoa riippuvaisille työntekijöille, jotta työntekijät eivät vaihtuisi niin tiuhaan. Toiset taas paikkaavat työvoimapulaa palkkaamalla ja kouluttamalla työntekijöitä, joilla ei ole tarvittavaa pätevyyttä haluttuun työtehtävään.

Kaikenkaikkiaan asiantuntijat uskovat työntekijöiden löytämisen vaikeuden häiritsevän palkkaamista. Sekä Vitner että Swonk odottavat työpaikkojen kuukausittaisen kasvun putoavan 160 000:n viime vuoden 174 000:sta. Työttömyyden väheneminen tulee siis jatkumaan, koska arviolta 100 000 uutta työpaikkaa kuukaudessa riittäisi pitämään työttömyysasteen laskusuunnassa.

Vilkkaammat työmarkkinat tulevat lisäämään yritysten painetta tehdä suurempia palkankorotuksia, jotta uusia työntekijöitä riittäisi ja etteivät vanhat työntekijät lähtisi. Palkkojen odotetaan tänä vuonna nousevan 3%, mikä  ylittää keskimääräisen 2,5%, sanovat molemmat ekonomistit.

Suurempia palkkoja tullaan tarvitsemaan, jotta kuluttajilla olisi enemmän rahaa käytössään. Viime vuonna kuluttajien täytyi turvautua säästöihinsä, mutta Vitnerin mukaan tämä ei voi pitää kauaa yllä kysynnän kasvua. Hän odottaa veroleikkausten kasvattavan ostohalua, mikä kompensoi autokauppojen vaisuutta. Swonk sanoo myös pörssien ennätyslukemien saavan amerikkalaiset tuntemaan itsensä vauraammiksi ja näin kuluttavan enemmän.

Siispä Wolter Kluwerin tutkimukseen osallistuneet 52 ekonomistia odottavat kulutuksen jatkavan suunnilleen edellisvuoden linjassa. Kasvuprosentti on tämän vuoden hyvässä työllisyys- ja tulojenkasvuilmapiirissä 2,5%. Kulutus muodostaa noin 70% taloudesta.

Ekonomistit odottavat investointien kasvavan tänä vuonna 4,7%, eli hitusen edellisvuotta enemmän, joskin Vitner ja Swonk sanovat sen voivan helposti yltävän jopa kuuteen prosenttiin.

Talouskatsaus: 52 ekonomistin kasvuennusteet vuodelle 2018:

BKT (inflaatiokorjattu) 2,6%
Kulutus 2,5%
Teollisuustuotanto 2,5%
Investoinnit 4,7%

Screen Shot 2018-01-31 at 19.32.21

Lähde: USA Today

 

Lue seuraava: Yhdysvalloista saa jälleenmyyjiä ja kauppaa nopeastikin…
Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter