Vientitoiminnan valmisteluun, aloittamiseen tai kehittämiseen saa tällä hetkellä hyvin tukea. Suomen hallituksen tavoite merkittävästä viennin lisäämisestä näkyy käytännössä niin, että myös rahoituspäätöksiä saa entistä nopeammin ja jopa entistä vähemmällä byrokratialla. Tiesithän, että Tekes muuttui vuoden alussa Business Finlandiksi. Uusi Business Finland tehostaa yrityspalveluiden toimintaa. Jatkossa yritykset saavat yhdestä pisteestä kaikki palvelut liittyen kansainvälistymiseen, innovaatiorahoitukseen, kansainvälisiin investointeihin ja matkailuun

Esittelen seuraavassa lyhyesti viisi pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettua rahoitusmuotoa, joita voit käyttää tukenasi myös USA:n markkinoille tullessasi. Näistä neljä on Business Finlandin ja yksi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n.

EXPLORER, kansainvälistymisen alkuun

Explorer-rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Explorer-rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää itsellesi uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yritykselläsi on jo vakiintunutta liiketoimintaa (liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta)

Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin.
Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/explorer/

TEMPO auttaa selvittämään kysyntää

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Tempo-rahoituksen avulla pääsee nopeasti testaamaan uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen vientimarkkinoille menoa. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Avustuksesta maksetaan rahoituspäätöksen jälkeen (etukäteen, ennen toteutusta) 70 prosenttia.
Lisätietoa: businessfinland.fi

KIITO, kokeneemmille ja isommille

Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk-yrityksille (ja isoille yrityksille), jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.
Kiito-rahoituksella rahoitetaan esimerkiksi:

 • liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • markkinaselvityksiä
 • kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä
 • idean testaamista asiakkailla
 • markkinoiden validointia

Kiito-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Enimmäisrahoitus toteutuu, jos projektin kokonaisbudjetti on 100 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Business Finland maksaa rahoituspäätöksen jälkeen vain pk-yrityksille ennakkona enintään 70 prosenttia myönnetystä avustuksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella.

Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Lisätietoa: businessfinland.fi

NOPEF, kestävän kehityksen hankkeisiin

Nopef eli Pohjoismaiden projektivientirahasto myöntää pienille ja keskisuurille pohjoismaisille yrityksille rahoitusta vihreään kasvuun ja kestävään kehitykseen liittyviin esitutkimuksiin. Esitutkimuksilla tulee olla suoria tai epäsuoria myönteisiä ympäristövaikutuksia ja niiden tulee lisätä ympäristötietoisuutta hankemaissa. Esitutkimusten tarkoituksena tulisi olla pitkän tähtäimen investoinnit sekä tytäryhtiöiden ja yhteistyöyritysten perustaminen hankemaahan.

Nopef myöntää korotonta ehdollista lainaa, jolla voi kattaa enintään 40 % kansainvälistymishankkeen hyväksytyistä esitutkimuskustannuksista. Myönnetty laina voi olla enintään EUR 50 000.
Nostettu laina muutetaan yleensä tueksi kun loppuraportti on hyväksytty. Jos hanke toteutuu, koko myönnetty lainasumma muuttuu tueksi. Jos hanke ei toteudu, 50 % myönnetystä lainasummasta muuttuu tueksi.

Tukea voivat saada yritykset, joilla on alle 500 työntekijää, joiden liikevaihto on alle 100 miljoonaa euroa ja jotka eivät ole osa konsernia, joka ylittää nämä rajat.
Lisätietoja: nopef.com

NIY, nuorille ja innovatiivisille kasvajille

Lupaavat, nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat startupit voivat hakea Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian
kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille. Rahoituksen saajiksi valitaan nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on liikevaihtoa ja näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta.  Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta.
Business Finland voi myöntää NIY-rahoitusta vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yrityksen tulee olla alle 5-vuotias ennen ensimmäisen jakson alkua. NIY-rahoitus päättyy viimeistään, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä.
 • Yritys on pieni: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Yrityksessä on sitoutuneet avainhenkilöt: yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä.
 • Itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta: yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t.
 • Yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä syntynyt sulautumisen kautta.
 • Yritys ei ole listautunut eikä jakanut voittoa.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoa: businessfinland.fi

Jos mietit lähtöä Yhdysvaltain markkinoille, voit halutessasi kysyä rahoituksista myös meiltä.
Numeroni tänne USA:aan on +1 641.451.1906.
Suomen toimistoon voit soittaa 0400 400 200.
Sähköpostini on simo.lahtinen@capteeni.com

Kuulemisiin!

T: Simo J.

Minut kutsuttiin menneellä viikolla USA Midwestin suomalais-amerikkalaisen kauppakamarin FACC:n hallitukseen. Haluatko sinäkin tulla mukaan?
Jäsenhinnat 50 – 250 €, katso faccmidwest.com/membership

 

Lue myös: Pohjoismainen Design kiehtoo amerikkalaisian…
Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter