Yhdysvaltojen puutavaran kulutus on saavuttamassa ennätyslukemia vuoteen 2030 mennessä, kertoo ForestEdgen ja Wood Resources Internationalin uusi tutkimus.

Tutkimus ennustaa puutavaran kysynnän kasvavan Yhdysvalloissa vuosittain noin 2,3% vuoteen 2030 asti. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan tänä aikana hitaampaa. Tutkimus esittää, että Yhdysvaltojen puutavaran tuotanto saavuttaa huippunsa vuonna 2030.

Puutavaraa käytetään mm. asuntorakentamiseen, korjauksiin ja remontointiin, muuhun kuin asuinrakentamiseen ja materiaalin käsittelyyn. ForestEdge ja Wood Resources arvioivat muun rakentamisen kasvavan asuntorakentamista nopeammin. Tutkimuksen mukaan nämä sektorit tulevat kasvamaan vuosien 2016 – 2030 välillä 11 prosentista 14 prosenttiin. Asuntorakentaminen (korjaukset ja remontoinnit mukaan lukien) tulee kuitenkin pysymään ylivoimaisesti suurimpana puutavaran käyttösektorina. Sen osuus on lähes 70%

Kanadalaisten puutavarantuottajien markkinaosuuden Yhdysvalloissa uskotaan pienentyvän tulevina vuosina, erityisesti vuosien 2017 ja 2025 välillä. Puutavaran tarjonnalla on myös erilaiset näkymät Kanadan kahdella tärkeimmällä tuotantoalueella,. Brittiläisen Kolumbian tuotantoluvut tulevat seuraavan kymmenen vuoden aikana laskemaan huomattavasti.

Puutavaran tuonnin ulkomailta ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa sekä markkinaosuudeltaan että absoluuttiselta määrältään vuoteen 2025 asti, minkä jälkeen tuonti laskenee ainakin vuoteen 2030. Tutkimuksen perusteella suurimpiin tuojiin kuuluvat Brasilia, Chile, Saksa ja Pohjoismaat. Korkeimmissa arvioissa tuonti tulee lähivuosina saavuttamaan jopa 10% markkinaosuuden.

Lähde: Wood Resources International, woodworkingnetwork.com

Katso myös edellinen blogi, jossa tilastoa rakentamisen kasvusta:

 

Amerikan teollisuus kasvaa…
Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter