Vuosilomien pituudet ovat Yhdysvalloissa palanneet tasolle, joka viimeksi nähtiin vuonna 2010. Äskettäin tehdyn tutkimuksen mukaan noin neljännes amerikkalaisista työskenteli viime vuoden kokonaan ilman lomia. Yli puolella amerikkalaisista jäi ainakin osa lomasta käyttämättä.

Keskimäärin amerikkalaiset työntekijät olivat vuonna 2017 lomalla 17,2 päivää. Mikä sekin on viime vuosiin verrattuna enemmän. Seitsemään vuoteen lomalla ei ole oltu näin pitkästi, toteavat tutkijat.

Vaikka loma-aika on kasvanut, keskimääräinen amerikkalainen työntekijä ei edelleenkään käytä hänelle tarjottua lomaa kokonaisuudessaan, kertoo tutkimus, jonka teosta vastasi kampanjaryhmä Project: Time Off.

Tutkimusraportin tulokset osoittivat, että amerikkalainen työväki on hyvinkin taipuvaista käyttämään lomiaan vain osittain. Viisikymmentäkaksi prosenttia amerikkalaisista kertoo, että he viettivät vuonna 2017 osan lomastaan töissä ja 24% vastaajista kertoi, että he eivät olleet palkatulla vapaalla päivääkään.

Viime vuotiset luvut ovat selvästi alempia kuin vuosina 1978 – 2000, jolloin yhdysvaltalaiset lomailivat keskimäärin 20,3 päivää.

Tutkimuksen mukaan osa amerikkalaisista työntekijöistä pelkää näyttävänsä työnantajan silmissä sitoutumattomilta, mikäli he käyttävät lomansa kokonaan. Juuri tämä ryhmä työntekijöistä jätti lomansa käyttämättä joko kokonaan tai osittain. Samoin ne työntekijät, jotka kokivat tekevänsä töitä erityisen paljon, lomailivat vähemmän. Kolmas vähemmän lomaileva ryhmä olivat he, jotka kokivat tekevänsä työtä, jota kukaan muu ei osaisi.

Yhdysvaltalaisten käyttämättä jääneet lomat ovat arvoltaan 255 miljardia, jos katsotaan niiden takia menetettyjä taloudellisia mahdollisuuksia – ja vastaavat potentiaaliltaan noin 1,9 miljoonan uutta työpaikkaa.

Tutkimusraportin tekijä Katie Denis kiinnitti huomiota myös amerikkalaisten lomailijoiden matkustushaluttomuuteen. Keskimäärin lomalaiset matkustivat vain kahdeksana päivänä.

”Kun meiltä jää matkustaminen väliin, menetämme myös uudistavia hetkiä, kokemuksia ja muistoja – ja taloutemme jää tuottoa vaille”, sanoo Denis lehdistötiedotteessaan.

Yhdysvalloissa ei ole lakisääteistä vuosilomaa tai minimirajaa työnantajan korvaamista lomapäivistä. Nämä asiat neuvotellaan työntekijöiden ja työnantajien välillä aina erikseen työsopimusten yhteydessä.

Vertailuksi, esim Ranskassa tai Tanskassa lakisääteisten, työnantajan maksamien lomapäivien määrä on 36, Ruotsissa 34 ja Englannissa 28. (Suomalaisilla on vuosilomaa keskimäärin 30 päivää, mutta käytännössä vuosilomaa on kuitenkin vain 25 päivää, sillä lomaviikko on kuusipäiväinen työviikon ollessa viisipäiväinen. Tämän lisäksi vuodessa on kymmenen yleistä vapaapäivää, eli yhteensä 35 vuotuista vapaapäivää.)

Yllä kerrottu tarkoittaa käytännössä, että Yhdysvalloissa yritykset toimivat ja kauppaa tehdään esim. kesä-, heinä- ja elokuussa kuten muulloinkin.

Lähteet: CNBC ja Wikipedia

 
Amerikan hyvä veto heijastuu moniin suomalaisyrityksiin…

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter