Viimeisten vuosien aikana maatalouden teknologia on muuttunut nopeasti. Vuonna 2015 ala investoi teknologiaan huikeat 4,6 miljardia dollaria -ja se oli kolme vuotta sitten! Kuitenkin väestönkasvu jatkuu, millä voi olla vaikutusta resurssien saatavuuden kasvuun. Viimeaikaisissa tutkimuksissa selvisi, että alan tuotannon tulisi kasvaa 60% vuoteen 2030 mennessä.

Kuinka me teemme sen? Alan toimijoiden -maanviljelijöiden ja ruoantuottajien- täytyy omaksua maatalouden digitalisoituminen. Pystymme pitämään maatalouden elossa ja viemään sen uudelle tasolle käyttämällä teknologiaa kestävänä ja skaalautuvana voimavarana.

IoT ja sensorit pellolla

Esineiden internet eli IoT häiritsee maatalousalaa hyvällä tavalla. IoT:n käytössä on todella paljon potentiaalia ruoka-alalla. Ciscon raportin mukaan on arvioitu IoT:n tulemisen merkitsevän 14,4 tuhannen miljardin dollarin vaikutusta. IoT yksinkertaistaa ja tehostaa keräämistä, tarkastamista ja maatalouden resurssien käyttämistä välineissä ja materiaaleissa olevilla sensoreilla.

Strategisesti peltojen ympärillä sijaitsevat sensorit ja kuvantunnistustekniikat sallivat viljelijöiden katsoa viljelmiään mistä tahansa päin maailmaa. Nämä sensorit lähettävät maanviljelijöille reaaliaikaista ajan tasaista tietoa, joten korjaustoimenpiteitä voidaan tehdä heidän viljelmiinsä. En ole mikään viherpeukalo, mutta uskoisin pihakasvieni elävän pidempään, jos jokin sovellus voisi kertoa, milloin ne ovat vedentarpeessa. IoT-sensorit pelloilla tulevat tekemään näin maanviljelijöille, mutta tietysti pidemmällä tähtäimellä ne paitsi lisäävät ruuan tuotantoa, myös vähentävät jätteen syntymistä. Juuri tätä tämä ala tarvitseekin.

IoT-sensorit työvälineissä

Maataloustyövälineisiin asennetaan sensoreita peltoteknologisoitumisen tapaan. Sensorit seuraavat koneiden toimivuutta. Käyttämällä termiä ”täsmämaatalous” traktorit ja muut välineet on varustettu navigaattoreilla ja erityyppisillä sensoreilla. Joihinkin näistä sensoreista on rakennettu kyky kompensoida epätasaista maastoa GPS:n avulla. Jotkut tuottavat kartoitusta ja satoanalyysejä suoraan laitteen ohjaamosta. Jotkut valvovat, milloin traktoreita täytyy huoltaa. Kaiken kaikkiaan nämä sensorit vähentävät laitteiden häiriöaikaa.

Dronet ja viljelyskasvien tarkkailu

Puuhastellessasi puutarhassa näet luultavasti kerralla kaikki kasvisi. Maanviljelijät työskentelevät pelloilla, jotka ulottuvat kymmenien hehtaarien päähän. Ainoastaan lentokoneesta näkee koko alueen, linnun näkökulmasta. Kuvitelkaa investoinnin tuottavuus, jos maanviljelijät pystyisivät visualisoimaan viljelmänsä käyttämällä ilmassa olevaa tietolähdettä, tarvitsematta vuokrata siihen lentokonetta. Droneja käytetään viljelysten tarkkailuun laajalti ympäri Yhdysvaltoja taistelemaan kuivuutta ja muita ympäristöön liittyviä tekijöitä vastaan. Dronet, jotka tuottavat 3D-kuvia, voivat ennustaa maaperän laatua analyyseillä ja suunnitella kylvöjä.

Droneja käytetään myös ruiskuttamaan kasveille kemikaaleja varoen kuitenkin niiden sekoittumista pohjaveteen. Viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, että dronet voivat lisätä ruikuttamisen nopeutta viisinkertaiseksi muunlaisiin koneisiin verrattuna.

Maanviljely ja robotiikka

Robotteja ja tekoälyä käytetään paljon muilla aloilla. Maataloudessa robotiikka voisi parantaa tuotantokykyä, lisätä ja nopeuttaa tuotantoa. John Deeren viime aikoina tuottamat robotit, jotka mm. ruiskuttavat ja kitkevät, voivat vähentää maatalouskemikaalien käyttöä jopa 90%.

Muut start-up robottiyritykset kokeilevat laser- ja kameraohjausta rikkaruohojen poistoon ilman ihmistyötä. Nämä robotit voivat navigoida viljelysrivien väleissä vähentäen tarvittavaa ihmistyövoimaa. Toiset yritykset luovat kasvinsiirtorobotteja, jotka nostavat tehokkuuden uudelle tasolle perinteisistä tavoista. Lisäksi robotisointia testataan hedelmänpoimintaan ja pähkinänviljelyyn, jotka ovat ennen vaikuttaneet liian hienovaraisilta robotiikan käyttöön.

RFID-sensorit ja seuranta

Kun viljelmät on korjattu, RFID-sensoreilla voidaan seurata ruokaa pellolta kauppaan. Lopullinen käyttäjä, kuluttaja, voi seurata ruuan tarkkaa reittiä maatilalta ostospaikalle. Tällainen teknologia voisi lisätä valmistajien luotettavuutta ja vastuullisuutta tarjota tuoretta tavaraa.

Ei ole todennäköistä, että tämä vähentäisi kolibakteerin tai muiden haitallisten bakteerien leviämistä, mutta jos bakteereita alkaisi levitä, pystyisi tuotteen helposti jäljittämään ja palauttamaan tilalle tai tehtaalle, jossa se on valmistettu. Miettikää muutama viikko sitten tapahtunutta salaattien takaisinvetoa. Bakteeri vaikutti potilaisiin 16 osavaltiossa, mutta CDC ei saanut sen alkuperää selville, joten he julkaisivat varoituksen koko maassa. En tiedä muista, mutta itse olen tällä hetkellä hieman säikky syömään salaattia. Jos kaikissa viljelmissä olisi RFID-sensorit, tällaisilta tilanteilta voitaisiin välttyä.

Seurantamenetelmät voisivat vähentää kuluttajien pelkoa koskien allergioita ja terveysvaatimuksia. Maanviljelijöille tuo helpotusta tieto siitä, että heidät tuotteitaan seurataan. He voivat olla varmoja, että heidät tuotteensa pääsevät turvallisesti kuluttajan pöytään.

Koneoppimista ja analytiikkaa

Ehkä yksi innovatiivisimmista asioista, mitä digitalisoituminen meille tuo, on kyky käyttää koneoppimista ja edistynyttä analytiikkaa trenditiedon louhintaan. Tämä voi alkaa paljon ennen kuin viljelijät kylvävät siemenet. Koneoppiminen voi ennustaa, mitkä piirteet ja geenit ovat parhaaksi sadon tuotolle. Tämä auttaa eri puolilla maailmaa asuvia maanviljelijöitä valitsemaan sopivat lajikkeet heidän sijaintiinsa ja ilmastoonsa nähden.

Koneoppimisen algoritmeja voidaan käyttää myös elintarviketeollisuuden näkökulmasta, kun kuluttajat hankkivat ostoksensa. Nämä algoritmit näyttävät, mitä tuotteita ostetaan eniten ja mitä vähiten. Siispä voidaan luoda päteviä ja vaikuttavia ennusteita maanviljelyn tulevaisuudesta.

Onkin todennäköistä, että maatalouden tulevaisuus riippuu digitalisoitumisesta. Maanviljelijät tulevat hyötymään näistä kaikista digitaalisista muutoksista. Muutokset esimerkiksi helpottavat ympäristöstä huolehtimista, paremman kasvintuoton ja kyvyn hoitaa kasveja uusilla ja tehokkailla menetelmillä. Väkilukumme kasvaa, joten maatalouden menetelmien täytyy kasvaa mukana. On aika ottaa hyöty irti teknologiasta, jotta saamme ruokaa pöytiimme ja maanviljelijöille mielenrauhan.

Lähde: Agtech, Cisco, Bloomberg

 
Näin menestyt pienyrittäjänä Amerikassa…

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter