Budjetointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa

  • ei tehdä ollenkaan
  • päätetään neuvotteluhuoneessa jokin summa, mikä halutaan käyttää US Market Entryyn ja toivotaan, että jotain tuottoja tulisi Yhdysvalloista
  • tehdään ammattilaisten kanssa markkinakatsaus ja siihen perustuva US Market Entry –suunnitelma

Capteeni on tehnyt lähes 50 markkinakatsausta ja niihin perustuvia Market Entry – suunnitelmia, joista 92% on edennyt toteutukseen.

Tavoitteena on saada perusymmärrys Yhdysvaltain markkinoista ja alueista, joilla on parhaimmat myyntimahdollisuudet.

  • Selvitetään markkinan koko
  • Saadaan perusymmärrys kilpailutilanteesta ja siellä toimivista tyypillisistä kilpailijoista
  • Saadaan esimerkkejä kontaktoitavista maahantuoja-, jälleenmyyjä-, asiakas- ja yhteistyötahoista.
  • Saadaan selville, mistä osavaltiosta on parasta aloittaa
  • Otetaan kantaa, millaisia tuottoja on yleensä mahdollista saada, millaista panostusta yleensä vaaditaan ja minkälaisella aikataululla Yhdysvaltoihin suuntautuva vienti on mahdollista toteuttaa.
  • Valmiudet budjetointiin ja laadukkaan päätöksen tekemiseen Yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin aloittamisesta.
  • Raportin koko on yleensä 20- 50 sivua.

-> US Market Entry -suunnitelma
-> Päätös Yhdysvaltojen viennin aloittamisesta
-> Budjetointi
-> Rahoituksen hakeminen
-> Market Entry suunnitelman toteuttaminen
-> Tuottoja Yhdysvalloista

Jos haluat mennä Yhdysvaltoihin ja tehdä kunnollisen budjetoinnin pitävällä budjetilla, ota yhteyttä

Sanna Kalliola
040 410 1727

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter