Ensiksi käynnistämme Ruotsin ja Saksan, sitten menemme ehkä Norjaan ja Hollantiin.  Kuulostaako tutulta vientisuunnitelmalta?

Eurooppalaiset maat tuntuvat tutuilta ja samanlaisilta kuin Suomi.  Katukäytävät, kadut, kaupunkien rakenne ja ulkoasu, ihmisten vaatetus ja autokanta ovat samantyylisiä.  Tämä kaikki luo turvallisuutta.  Turvallisuuden tunne pienentää epävarmuuden tunnetta vientiä käynnistettäessä. Vientimaata valittaessa turvallisuuden tunne näyttelee merkittävää osaa, vaikka sitä ei useinkaan tiedosteta.  Yksikkönä käytetään yhtä valtiota eli Saksa ja Ruotsi saavat saman ajan hallituksen kokouksessa ja johtoryhmän työssä. Tuottaako sitten edellä kuvattu toimintatapa parhaan tuloksen yritykselle?

Yritykselle suurimman tuoton antavat vientimaan valintakriteerit ovat pelkästään markkinapotentiaali.  Yhdysvallat ovat maailman suurimman markkinat, jotka lähes joka tapauksessa antava myös suurimman kysynnän suomalaisen yrittäjän tuotteelle.  USA vastaa kooltaan 100 Suomea,  51 Ruotsia, 15 Venäjää, 7 Iso-Britanniaa, 5 Saksaa tai 1,5 Kiinaa.  Tilanne vastaa hyvin omakotitalon rakentamista. Sitten kun tontti on ostettu, niin kustannukset alkavat juosta ja talo kohota.  Jos myöhemmin osoittautuu, että tontin sijainti ja näkymät eivät vastaa odotuksia, niin muutoksen tekeminen on erittäin kallista ja vaatii paljon työtä. Siksi on tärkeää panostaa kunnolla tontin valintaan, jolloin saadaan heti paras ja isoin tontti, mille on hyvä rakentaa iso talo ja rahat eivät mene hukkaan.

USA on vähän kauempana kuin Eurooppa. Suuret pilvenpiirtäjät ja katukäytävien puuttuminen, ihmisten erilaisuus eivät anna ”tuttua ja turvallista eurooppalaista tunnelmaa”, minkä johdosta moni yrittäjä aloittaa vientinsä Ruotsista, Saksasta tai Britanniasta, vaikka suurimmat tuotot tulisivat Yhdysvalloista.

Jos haluat viennillesi suurimmat mahdolliset tuotot, niin ota yhteyttä

Sanna Kalliola
040 410 1727

tai tule juomaan kahvit Manskulle:

Capteeni Oy
Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter