Tällä hetkellä maailmassa on enemmän älylaitteita kuin ihmisiä. Näiden laitteiden runsaus on muuttanut sen, kuinka kuluttajat keräävät, vastaanottavat ja jakavat informaatiota, on se sitten kuluttajien jakamaa dataa tai vähittäismyyjien päättelemää ja sosiaalisen median kautta mainostamaa informaatiota.  Se on myös antanut vähittäismyyjille ja tuotemerkeille näennäisesti rajattoman pääsyn dataan ja mahdollisuuden ymmärtää asiakkaiden mieltymyksiä ja heidän odotuksiaan tuotteista ja niiden hinnoista. NRF Big Shown aikana haastateltiin Michael Boppia (Head of Analytics Synchrony Financialissa) ja Sucharita Kodalin (VP ja Principal Analyst Serving Ebusiness & Channel Strategy Professionals Forresterissa).

Keskustelu koski datan vaikutuksista kuluttajien kokemuksiin ja vähittäiskaupan innovaatioihin. Alla on listattuna viisi keskustelun tärkeintä asiaa, jotka vähittäismyyjien ja tuotemerkkien tulisi tietää datasta vuonna 2019.

Vähittäismyyjien on pidettävä datansa yksinkertaisena

Vaikka vähittäismyyjillä ja tuotemerkeillä onkin pääsy rajattomaan määrään dataan, ne eivät kuitenkaan usein tiedä, kuinka tietoja käyttää ja kuinka toimia niiden pohjalta. Joskus tuntuu, että yrityksen koettavat keittää valtamerta. Vähittäismyyjille parhaat mahdollisuudet antaa perustieto siitä, mitä kuluttajat ovat aikaisemmin ostaneet ja mitä he tällä hetkellä haluavat ostaa. Samaan aikaan dataa on kaikkialla, mutta näkemykset ovat harvinaisia. Hyvä uutinen on, että kuluttajien käyttäytymisestä keräämämme tiedot perustuvat faktatietoon. vähittäismyyjillä on mahdollisuus personoida sisältöään entistä enemmän. Vähittäismyyjien pulma on ollut se, kuinka ennakoida kerätyn informaation pohjalta, mitä kuluttajat aikovat seuraavaksi. Ennustavan analytiikan ansiosta vähittäismyyjät voivat nykyään muuttaa tämän strukturoimattoman datan strukturoiduksi ja sen avulla ennakoida, mitä kukin kuluttaja aikoo seuraavaksi tehdä. Ennustavat mallit voivat ennakoida, kuinka tuotteet tulevat esiintymään, ennustaa tuotteen myyntihintaa sen elämänkaaren aikana sekä auttaa analysoimaan kuluttajajoukkoja eri tarkkuuksilla ja eri näkökulmista.

 Vähittäismyynti ja rahoitus takaavat yhdessä paremman myyntikokemuksen

Kun vähittäismyyjät keräävät dataa kuluttajien ostoista ja maksuista, tulee heidän huomioida myös rahoitusasiat kuten luottohakemukset ja mahdolliset petokset. Vähittäismyynnin ja rahoituksen välillä on ollut epävirallinen muuri, joka on nyt katoamassa. Kuluttajarahoituksen yhdistäminen vähittäismyyntiin voi todella personoida kaikkia kaupankäynnin näkökulmia. Maksusuorituksista saatava data, kuten esimerkiksi tiedot maksujen lykkäyspyynnöistä, voidaan antaa myös vähittäismyyjän käyttöön. Siitä on usein ratkaiseva hyöty, jotta ostokokemus voidaan tehdä entistä personoidummaksi. Asiakkkaan polun mallintaminen ottaa myös huomioon rahoituksellisen näkökulman kuten luoton, ja auttaa vähittäismyyjiä suunnittelemaan ostokokemuksia, joihin kuuluu myös luottohakemus ja mahdollisuus ylimääräisiin ostoksiin. Jopa petoksia vastaan voidaan toimia koneoppimisalgoritmeilla, jotka nopeasti tunnistavat petosyritykset ja auttavat palauttamaan luottokortin oikeisiin käsiin ja käyttöön.

Uudesta huipputekniikasta on tullut häiriötekijä

Media on antanut paljon näkyvyyttä uudelle teknologialle, kuten droneille ja lohkoketjuille sekä kertonut niiden mullistavista vaikutuksista alalla. Samalla vähittäismyyjät yrittävät ymmärtää, kuinka nämä uudet huipputeknologian tuotteet voisivat muuttaa heidän omia yrityksiään. He eivät näe mitä teknologian pitäisi auttaa heitä saavuttamaan juuri nyt. Vähittäismyyjien täytyy tulla takaisin tähän päivään sekä ymmärtää ja tukea datalähteitään asiakaskeskeisellä tavalla. Tuskin missään liikkeessä pidetään kirjaa tuotteista, joita asiakkaat ovat kysyneet mutta joita ei valikoimasta löydy. Teknologian pitäisi mahdollistaa sellaisen tiedon keräämisen ja käyttämisen, tai antaa kuluttajille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan puutteista. Vähittäismyyjille tämä olisi oikea kultakaivos.

Ihmiset jakavat tietoja boteille, jos se antaa heille paremman käyttökokemuksen

Esille tuli myös kysymys, haluaisiko ihminen vastata botille tai syöttää dataansa bottiin mieluummin kuin myyjälle. Se, voisiko kone päihittää ihmisen, ei ole enää kysymys. Kuluttajat käyttävät päivittäin teknologiaa informaation jakamiseen. Mieti, kuinka Waze muutti ihmisten liikkumista, ja kuinka joukkoistetut ennustemallit mahdollistavat liikenteen ennakoinnin. Olemme oppineet, että kuluttajat ovat halukkaita jakamaan dataa, jos he hyötyvät siitä itse. Teknologian oppimisesta on nyt tullut osa ihmisenä olemisen ydintä. Se kehittää kokonaiskokemuksiamme, kunhan sitä ei ole tehty epäeettisellä tai tunkeilevalla tavalla.

Amazon ei välttämättä voita datakilpailua

Se vähittäismyyjä, jolla on eniten informaatiota ja joka käyttää sitä tehokkaimmin, voittaa. Yleensä ihmiset ajattelevat, että tämä tarkoittaa Amazonia, mutta se ei välttämättä tarkoita. Amazonilla saattaa olla puoli miljardia tuotetta ja lähes yhtä monta asiakasta, mutta oikeastaan 95% Amerikan myynnistä ei tapahdu Amazonissa. Lisäksi Googlella on mahdollisesti jopa enemmän dataa kuin Amazonilla, mutta Google ei käytä sitä yhtä tehokkaasti kuluttajakaupan toimintoihin. Nyt on alkamassa uusia trendejä, joissa tuotemerkit hallitsevat kuluttajia. Asiakkaiden suora lähestyminen, kuten Niken Consumer Direct Offense, antaa mahdollisuuden digitaalisuuden hyödyntämiseen ja suoran yhteyden saamiseen asiakkaisiin, ja näyttää suurelta mahdollisuudelta. Datan kerääminen tilanteista, joissa asiakkaat kysyvät tuotteita, on toinen suuri mahdollisuus, jolla Amazon voidaan voittaa datakilpailussa.  On muita ratkaisuja, joita asiakkaat haluavat ja etsivät, mutta haaste on, että vähittäismyyjät eivät aina onnistu tunnistamaan omia kykyjään ja vahvuuksiaan.  Tärkein huomio on, että mahdollisuudet piilevät datan keräämisessä, asiakkaiden kokemusten yhteen liittämisessä ja näiden kokemusten käyttämisessä kaupan lisäksi myös rahoituksen järjestämisessä.  Tämä voi antaa vähittäiskauppiaiden datalle lisää arvoa ja parempaa näkemystä heidän asiakkaistaan, ja samalla täydentää asiakkaiden ostokokemuksen.  On tärkeää keskittyä olemaan edellä joukkoja ja löytämään uusia mahdollisuuksia kerätä ja todella hyödyntää kaikki mahdollinen data asiakkaan polun parantamiseen.  Kuluttajan mieltymysten ennustaminen ja datan muokkaaminen käytettäväksi informaatioksi ovat vähimmäisvaatimus jokaisen vähittäismyyjän ja tuotemerkin onnistumiselle.

Lähde: Forbes, US Today, Bloomberg

Vientimaan valintakriteerit >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter