Nämä pienet ja suuret muutokset tulevat muokkaamaan alaa

Fiksut tuottajat tekevät pieniä ja suuria muutoksia, sillä se pitää heidät kilpailukykyisinä. Eteenpäin mentäessä tarvitaan lisää joustavuutta, sanoo Richard Brock, Brock Associatesin toimitusjohtaja. Brock Associates on  palvelu, joka listasi uuden tutkimuksen perusteella 10 maatalouden nousevaa teemaa.

“Yksi mahdollisesti vähätelty megatrendimme on teknologian nopea omaksuminen ja käyttöönotto”, huomioi Brock.

Uusi teknologioilla, kuten itseohjautuvilla työkoneilla ja geneettisillä kasveilla, voi tänä vuonna olla suuria vaikutuksia, koska ne tehostavat työtä. Maissista saadaan tänä vuonna huippusato, jollainen on viimeksi nähty vuosina 2004-2005. Huippusadoista on kerätty tietoja vuodesta 1990 alkaen.

Tuloksena viljelysmaissin hinnat ovat romahtaneet tasolle, joka on 3 dollaria bushelilta (eli 35 litraa). Joissain osavaltioissa ennätyssadot ovat olleet 250 bushelia eekkeriltä. Hinta on alhainen, mutta tilannetta helpottaa saatu hyvä sato.

Nämä megatrendit korostavat sitä faktaa, että tuottajien tulee olla joustavampia edistäessään tuotantoaan, Brock sanoo. “Maanviljelijät tarvitsevat selviytyäkseen myös kasvusuunnitelman”, hän sanoo. “Pyri kasvamaan 6% joka vuosi.” Menestyäkseen viljelijöiden täytyy hallita riskit ja kouluttaa nuoria tuottajia, Brock lisää. Kolmena viime vuonna futuurien ja optioiden käyttö on romahtanut. Etenkään nuoret tuottajat eivät ole turvautuneet niihin, koska ovat tottuneet vähintään 6 dollarin hintaiseen maissiin.

Laatutuotteiden kapeat markkinat menestyvät, hän sanoo. Halpojen tuotteiden valmistajille on myös sijaa.

Muutokset, joita tuottajien täytyy seurata huolellisesti

  1. Muuttuva maatilajärjestelmä. Pian tulee tapahtumaan suuri muutos maatilaomaisuuden siirtyessä nuoremmille tuottajille. Keskiverto maanviljelijä on 57-vuotias, yli 65-vuotiaita on 30%. Tyypillinen Keskilännen 2000 eekkerin maatila voisi olla 10 miljoonan dollarin arvoinen, jos maan arvo olisi 5000 dollaria eekkeriltä. Suurempien farmien trendi tulee taantumaan, kunnes se saavuttaa tasapainon.
  2. Teknologisen kehityksen kiihtyminen. Tulevaisuudessa uudet tietolähteet täydentävät sitä, minkä maanviljelivät jo intuitiivisesti tietävät. – Joskus ne myös haastavat vanhoja olettamuksia. Uudet tuotteet perustuvat satelliittikuviin, vihreyden tunnistimiin, maaperäkarttoihin ja miljooniin säätietolähteisiin. Kysymys tietojen omistajuudesta tulee olemaan kasvavan keskustelun aiheena.
  3. Bioteknologian tekniikat kehittyvät. Geenimuunnellut organismit eli GMO-tuotteet ovat käytössä pysyvästi, mutta ne kohtaavat poliittista vastustusta. Osavaltioissa kuten Vermontissa, joissa etiketöinti on pakollista, siitä seuraa lisäkustannuskia. Jotkus GMO:n tukijat haluavat valtakunnallisen etiketöinnin, jotta osavalitokohtaisilta toteutuksilta voitaisiin välttyä. Ala voi hyötyä auttamalla muokkaamaan julkista mielipidettä.
  4. Erikoistuminen jatkuu.  Maataloustuotannosta tulee entistä erikoistuneempaa. Vuonna 1982 kaikista viljelijöistä 35% tuotti maissia, vuonna 2007 vain 22%. Tämä johtui suuruuden ekonomiasta, teknologisesta kehityksestä ja liittovaltion ohjauksesta. Tänä päivävä viljelijät ovat laajentaneet orgaanisten, eli ei-GMO-tuotteiden, korkeaoleiinisten soijapapujen ja korkeatärkkelyksisen maissin tuottamista.
  5. Pula resursseista. Yli 40% ruuantuotannon kasvusta vuodesta 1961 lähtien on saavutettu keinokastelun avulla, mutta pohjavedenkään käyttäminen ei ole mahdotonta. Huolta on tuottanut Ogallala Aquifer, joka toimittaa 30% Amerikan kastelupohjavedestä. Erään tutkimuksen mukaan trendin jatkuessa tulee pohjavesi vähenemään 69%. Myös ilmastonmuutos tuo haasteita. Tutkijat arvioivat, että läpötilan nousu 1°C:lla johtaa peltojen satojen 10%:n laskuun.
  6. Muuttuva kulutusyhteiskunta. Vuosien 1980 ja 2004 väillä maissin ja raakaöljyn hintojen suhde oli 0,35. Vuosina 2005-2013 tämä luku yli kaksinkertaistui 0,87:ään. Muut hyödykkeet havainnollistavat yhtälailla energian ja satojen hinnan välistä vahvaa suhdetta. Tulevaisuudessa satojen kysyntä ei tule kasvamaan kuten viime vuosina, koska biokaasun kysyntä ei enää lisäänny. Tulevaisuudessa soijapapujen kysyntä vientituotteena pysyy vahvana. Kuitenkin Kiina, joka ostaa kaksi kolmasosaa kaikesta soijapavusta, on kasvattanut soijapapuvarastonsa lähes nollasta 17,4%:iin käytöstä. Tämä tulee lisäämään Kiinan maahantuontihalua.
  7. Lihankulutuksen muutos. Lihan kulutus Amerikassa laski 7,8% vuosina 2007-2013. Toisaalta Kiina on ollut maailman suurimpia lihankuluttajia vuodesta 1992 asti. Vuoteen 2012 mennessä Kiinan kulutus yli kaksinkertaistui Amerikkaan nähden. Vuoteen 2022 mennessä Kiinan punaisen lihan ja siipikarjan kulutuksen ennustetaan nousevan 15,2%. Yhdysvaltojen odotetaan vievän Kiinaan enemmän sianlihaa ja vähemmän rehuviljaa. Näin tapahtuu siksi, että Kiinalle on edullisempaa tuoda valmiita tuotteita. Tämä oli yksi syy, kun Shuanghui International hankki Smithfield Foodsin omistukseensa. Lihantuottajat tarvitsevat kuitenkin edelleen yhdysvaltalaista rehuviljaa ja öljysiemeniä, koska punaisen lihan ja siipikarjan kysynnän maailmassa odotetaan nousevan 15,1% vuosina 2013-2025.
  8. Karjan kohtelun julkinen tarkkailu. Kuluttajien mielipiteet ja viranomaismääräykset ovat vaikuttaneet siihen, kuinka karjankasvatusta on nopeasti muutettu vastaamaan kestäviä ja eläinsuojelullisia periaatteita. Suuret ruokayhtiöt ja supermarkettiketjut ovat poistamassa tuotevalikoimastaan häkkisikaloissa tuotetun lihan. Osavaltioiden lainsäädäntö on vaikuttanut samaan suuntaan. Kuluttajien kiinnostuksen vuoksi myös läpinäkyvyys voi olla tuloksellista: esimerkiksi Cargill onnistui hälventämään epäluuloja kun se vuonna 2011 vei toimittaja Lisa Lingin tutustumaan teurastamoonsa Fortmorganissa Coloradossa, mikä esitettiin Oprah Wihfrey Showssa.
  9. Ympäristönsuojelun vaikutus kasvaa. Maanviljelijöiden on otettava huomioon monimutkainen ja kasvava säätelyverkosto, oli kyse sitten lannoitteista tai tuholaismyrkyistä. Yksi rajuimmista taisteluista on käyty Chesapeake-lahden vedenjakajalla. Tuomari päätti liittovaltion oikeudessa, että ympäristönsuojeluviraston ja kuuden osavaltion välinen sopimus päivittäisestä epäpuhtauksien maksimimäärästä on vesiensuojelulain mukainen. Viljelijät olivat vieneet sopimuksen oikeuteen, ja halusivat estää sen toteuttamisen. Nyt he varoittavat, että tuomiolla voi olla valtakunnallisia seuraamuksia.
  10. Hallitusten vaihteleva politiikka. Vaihtuvat hallinnot Yhdysvalloissa ja muissa maissa ovat muokanneet maankäyttöön, biopolttoaineisiin, GMO:hon ja rahapolitiikkaan vaikuttavia säädöksiä. Suurin muutos tapahtuu oletettavsti Kiinassa, jossa GMO:n käyttö omaksutaan hitaasti. Se, että Kiina sallii GMO:n kotimaisille viljoille, johtaa kohti maan omavaisuutta ja voi muuttaa Kiinan viljojen kokonaisviejäksi.

Lähde: agweb.com

 
Toimistosta Amerikkaan – Boots on the ground >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter