Verot voivat olla inhottuja, mutta ne rahoittavat valtion palveluja, joita amerikkalaiset käyttävät päivittäin.

Amerikkalaisten tuloverot voivat olla erityisen vihattuja, mutta ne ovat myös tärkeitä, koska ne tuottavat 48 prosenttia liittovaltion verotuloista. Valtaosassa osavaltioita tuloverot ovat myös välttämättömiä hallinnon budjetin tasapainolle.

Tuloksena suurin osa amerikkalaista maksaa tuloveroa kahdesti vuodessa – kerran liitovaltiolle ja kerran omalle osavaltiolleen.

Millään kahdella osavaltiolla ei ole täysin samanlaista verojärjestelmää, mutta on kourallinen osavaltioita, jotka kykenevät toimimaan ilman kansalaisten tuloveroa. 24/7 Wall Street selvitti Tax Foundation -tutkimuslaitoksen tietoihin perustuen osavaltiot, joissa asukaat eivät maksa tuloveroa.

Valtaosassa osavaltiosta kansalaisten tuloverot tuottavat yli 15 prosenttia vuotuisista verotuloista. Koska tulovero on merkittävä ja varma tulolähde, tuloverottomien osavaltioiden on hankittava vastaavat tulot muilla keinoilla.

Esimerkiksi kahdella listan osavaltiolla on vahva turistiala ja ne keräävät tuloja muita korkeammalla arvonlisäverolla. Kolmella muulla tuloverottomalla osavaltiolla on rikkaat luonnonvarat ja ne voivat kerätä veroja mineraalien ja kaasun tuotannon perusteella. Näistä syistä, huolimatta menetetyistä tuloveroista, kyseiset osavaltiot kykenevät tasapainottamaan budjettinsa siinä missä muutkin osavaltiot, eikä niillä välttämättä ole muita suurempi määrä velkaa asukasta kohden.

24/7 Wall Street selvitti Tax Foundation -tutkimuslaitoksen viimeisimpiin tietoihin perustuen osavaltiot, joissa asukaat eivät maksa tuloveroa. Kunkin osavaltion keskimääräinen tulotaso perustuu liittovaltion taloustutkimuslaitoksen vuoden 2016 tietoihin.  Muut tiedot tulevat raportista

Alaska

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:51.079 $ (11. korkein)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:1.405 $ (matalin)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 7.757 $ (4. korkein)
 • Suurin verotulojen lähde: Kiinteistövero (57,2 prosenttia kaikesta)

Alaska on yksi seitsemästä osavaltiosta, jossa ei ole kansalaisten tuloveroa. Alaska on resurssirikas osavaltio. Se on etuoikeutetussa asemassa siirtää verotaakkoja yksittäisiltä asukkailta öljyn- ja kaasuntuotantoyrityksille. USA:n suurimpien öljykenttien tuottamien tulojen ansiosta Alaskalla ei ole tuloveroa eikä myöskään liikevaihtoveroa. Luonnonvarojen hyödyntäminen kattaa suuren osan valtion palveluiden kuluista ja osavaltio maksaa lisäksi asukkaille osinkoa vuosittain. Viime vuonna jokaiselle alaskalaiselle maksettiin 1.600 dollaria osavaltion pysyvä rahastosta.

Kun tuloveroa tai arvonlisäveroa ei ole, epäsuhtaisen suuri osa Alaskan koko verotuloista tulee kiinteistöverosta. Osavaltio ja paikallishallinnot keräsivät 57,2 prosenttia kaikista verotuloistaan kiinteistöverosta vuonna 2015, mikä on selvästi enemmän kuin kansallinen keskiarvo 31,1 prosenttia.

Florida

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:44.541 $ (15. matalin)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:1.822 $ (2. matalin)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 1.643 $ (6. matalin)
 • Suurin verotulojen lähde: Kiinteistövero (35,7 prosenttia kaikesta)

Kun osavaltiossa ei ole kansalaisten tuloveroa, se korvaa menetetyn tulolähteen muulla tavalla. Florida on yksi maan vierailluimmista osavaltioista ja sen tuloksena turismi tuottaa tarpeeksi tuloja tasoittaakseen eroa. Floridassa arvonlisävero on 6 prosenttia, mikä on korkeampi luku kuin useimmassa osavaltiossa. Veri koskee niin asukkaita kuin yli 100 miljoonaa Sunshine Staten vuosittaista turistia. Vuonna 2016 Floridassa kerättiin arvonlisäveroja 1.079 $ asukasta kohden. Tämä on paljon enemmän kuin Yhdysvaltojen keskimääräinen arvonlisävero, joka oli 898 $.

Arvonlisäverot ovat merkittävä tekijä Yhdysvaltojen budjetissa, mutta suurin osa Floridan verotuloista on kiinteistöveroa. Osavaltion kiinteistöverot ovat 35,7 prosenttia verotuloista ja arvonlisäverot ovat niistä 34,2 prosenttia.

Nevada

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:43.972 $ (12. matalin)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:2.730 $ (24. korkein)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 1.160 $ (3. matalin)
 • Suurin verotulojen lähde: Arvonlisävero (39,7 prosenttia kaikesta)

Nevadan turismi on tuonut tuottoja, minkä takia osavaltion asukkaat eivät maksa osavaltion tuloveroa. Las Vegasia ympäröivässä Clark Countyssa kävi 42 miljoonaa vierailijaa vuonna 2018, mikä johti yksinään yli 10,2 miljardin dollarin pelituottoihin.

Nevadassa arvonlisävero on 6,9 prosenttia, mitä korkeampi lukema on vain kuudessa osavaltiossa. Nevadassa maksetaan keskimääräistä korkempaa arvonlisäveroa, ja Nevada keräsi jokaista asukastaan kohden 1.451 $ arvonlisäveroa vuonna 2016 kaikkialla, enemmän kaikissa paitsi kahdessa muussa osavaltiossa. Nevada saa myös asukasta kohden enemmän tuottoja valmisteverolla kuin mikään muu osavaltio Vermontia lukuun ottamatta. Valmisteverot tulevat tietyistä hyödykkeistä ja aktiviteeteista, kuten bensiinistä ja uhkapeleistä.

Etelä-Dakota

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:52.855 $ (5. korkein)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:2.028 $ (9. matalin)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 3.828 $ (16. korkein)
 • Suurin verotulojen lähde: Arvonlisävero (40,5 prosenttia kaikesta)

Etelä-Dakotassa ei ole osavaltion tuloveroa, ja siellä veroja kerätään asukasta kohden paljon vähemmän kuin muissa osavaltioissa. Osavaltio keräsi 2.028 $ veroa asukasta kohden, mikä on noin 840$ kaikkien osavaltioiden keskiarvoa vähemmän.

Arvonlisävero tuottaa suurimman 40,5 prosentin osuuden hallinnon verotuloista ennen  kiinteistöveron 36 prosentin osuutta.

Koska Etelä-Dakota kerää niin vähän veroja, liittovaltion tuki kattaa keskimääräistä suuremman osuuden osavaltion tuloista. Liittovaltion avustus täydentää osavaltion oma rahoitusta ja kohdistuu tyypillisesti kansallisesti merkittäviin hankkeisiin. Etelä-Dakotassa liittovaltion dollarit kattavat 35,1 prosenttia tuloista, kun osuus kaikissa osavaltioissa on keskimäärin 22,5 prosenttia.

Texas

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:45.823 $ (21. matalin)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:1.868 $ (3. matalin)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 1.756 $ (9. matalin)
 • Suurin verotulojen lähde: Kiinteistövero (42,0 prosenttia kaikesta)

Texas on yksi useista resurssirikkaista osavaltioista, jossa ei ole kansalaisten tuloveroa. Texasissa on 40 prosenttia USA:n tunnetuista öljyvaroista ja se on kyennyt korvaamaan tuloveron energiateollisuudesta saatavilla tuotoilla.  Osvaltio keräsi 3,4 miljardia dollaria tuloja öljyteollisuudesta ja 1,4 miljardia dollaria kaasutuotannosta vuonna 2018.

Suhteellisen korkeat kiinteistöverot auttavat myös Texasin osavaltion rahoitusta. Omistusasujat maksavat 1,7 prosenttia kiinteistönsä arvosta veroa joka vuosi, mikä on enemmän kuin kaikissa muissa paitsi viidessä muussa osavaltiossa.  Osittain tämän seurauksena osavaltio ja paikallishallinnot keräsivät asukasta kohden 1.731 dollaria kiinteistöveroja, mikä on paljon enemmän kuin osavaltioiden keskimääräinen 1.518 dollaria asukasta kohden.

Washington

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:50.640 $ (14. korkein)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:3.060 $ (16. korkein)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 4.495 $ (12. korkein)
 • Suurin verotulojen lähde: Arvonlisävero (45,9 prosenttia kaikesta)

Washington korvaa puuttuvaa tuloveroa yhdellä kaikkein korkeimmista arvonlisä- ja valmisteveroista koko maassa. Osavaltiossa on 6,5 prosentin arvonlisävero, joka on korkeampi kuin suurimmassa osassa osavaltioista. Lisäksi osavaltiolla on korkein bensiinin valmistevero ja selkeästi kaikista osavaltioista korkein alkoholituotteiden valmistevero.  Tämän seurauksena 45,9 prosenttia osavaltion tuotoista tulee arvonlisäverosta, mikä on kaikkien osavaltojen suurin osuus.

Vaikka Washingtonissa ei ole myöskään yhteisöjen tuloveroa, osavaltio kerää kuitenkin yrityksiltä bruttotuloveroa, jonka taso on 0,47 prosenttia osavaltion yritysten vuotuisista bruttotuloista.

Wyoming

 • 2016 keskimääräinen tulotaso:55.183 $ (4. korkein)
 • 2016 osavaltion keräämät verot asukasta kohden:3.272 $ (12. korkein)
 • 2015 osavaltion velka asukasta kohden: 1.424 $ (5. matalin)
 • Suurin verotulojen lähde: Kiinteistövero (36,7 prosenttia kaikesta)

Paljon kuten Alaskalla ja Texasilla myös Wyomingilla on varaa olla keräämättä tuloveroa luonnonvarojensa ansiosta. Energia-alan kaivostoiminta ja mineraalituotanto ovat Wyoming suurin teollisuusala, ja osavaltio keräsi vuonna 2017 veroja 10 miljardin dollarin verran öljyn, kaasun, hiilen ja muiden kaivannaisten tuotannosta. Kyseisten hyödykkeiden tuotannon verokanta vaihteli kahdesta seitsemään prosenttiin. Eniten tuotantoveroja Wyomingissa maksaneisiin kuuluivat kansainväliset suuryritykset Exxonmobil ja British Petroleum.

Wyomingissa on myös suhteellisen alhainen arvonlisävero, ja sen osittaisena seurauksena kiinteistöverojen 36,7 prosenttia on korkein osuus osavaltion kaikista verotuloista.

Lähde: US Today
Viisi virhettä, joita jokaisen startup-yrittäjän tulisi välttää >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter