Maaliskuussa uusien työsuhteiden määrä oli vahvassa kasvussa, kun työnantajat palkkasivat 196,000 uutta työntekijää. Tämä helpottaa pelkoa työllisten lukumäärän kasvun hidastumisesta keskellä taantuvaa taloutta. Työttömyysaste oli ennallaan 3,8%, kertoi Yhdysvaltain työministeriö perjantaina.

Bloombergin haastattelemat ekonomit arvioivat, että viime kuussa syntyi 175,000 uutta työpaikkaa. Työpaikkojen kasvu tammi- ja helmikuussa arvioitiin vaatimattomaksi 14,000:ksi.

Alkuvuoden säästä johtuneiden voimakkaiden työllisyyden muutosten jälkeen ekonomit uskoivat vahvasti, että normaaliin tilanteeseen palattaisiin maaliskuussa. Goldman Sachs arveli, että alle keskimääräinen lumisade nostaisi työpaikkojen kasvua noin 20,000:lla.

Helmikuussa työllisten määrän kasvu oli heikkoa, kun uusia työpaikkoja tuli juuri ja juuri 33,000. Tämä oli vahvasti sään syytä, koska rakennustöihin, vapaa-ajan viettoon ja matkustuspalveluihin liittyvillä töillä oli heikko kysyntä.

Epätavallisen lauhat lämpötilat nostivat uusien työsuhteiden määrää tammikuussa, mikä aiheutti kuun työllisyyskasvun. Seuraavan kuukauden kasvun laskun aiheuttivat lumimyrskyt.

Helmikuun tulos oli niin huono, että se aiheutti huolta työllisyystilanteen ennakoitua nopeammasta heikkenemisestä. Liittovaltion veronalennusten ja kulutuksen lisäyksen vaikutus on vähenemässä ja alhainen työttömyysaste tekee työntekijöiden löytämisen vaikeaksi työnantajille. Kansainvälinen talous etenkin Euroopassa ja Kiinassa on ollut vaikeuksissa, mikä haittaa teollisuustuotantoa.

Ekonomit odottivat innokkaina maaliskuun selvitysten auttavan päättelemään, vaikuttivatko helmikuun tulokset jyrkkään palkkausten ja talouden laskun alkamiseen.

Työnantajat loivat keskimäärin 223,000 uutta työpaikkaa kuussa vuonna 2018. Analyytikot odottavat työllisyyskasvun muuttavan suuntaa tänä vuonna, kun talous laskee ja työntekijöistä on pulaa. Monet ennustavat 165,000 uutta työpaikkaa kuukausittain. Ensimmäisellä kvartaalilla keskimääräinen uusien työpaikkojen määrä oli 180,000.

“Vähitellen hidastuva työllisyyden kasvu on yksi merkki heikkenevästä taloudesta”, kirjoitti ekonomi Paul Ashworth Capital Economicsista viestissään asiakkaille.

Palkkojen nousu luo uhkia

Keskimäärinen tuntipalkka kasvoi 4 senttiä ollen 27,70$, mikä alentaa vuosittaista kasvua kymmeneltä vuodelta 3,4%:sta 3,2%:iin.

Palkkojen kasvu jatkuu, kun työnantajat kilpailevat vähenevistä vapaista työntekijöistä. Nopea palkkojen nousu ei ole vielä saanut suurinta osaa yrityksistä siirtämään kohonneita palkkakulujaan asiakkailtaan pyytämiinsä hintoihin, mikä on myös pitänyt inflaatiota kurissa.

Mutta jatkuva palkkojen nousu voi lopulta johtaa kohoavaan inflaatioon, mikä voi tuottaa ongelmia keskuspankille joka on pysynyt rauhallisena eikä ole ennakoinut korkojen nostoa tänä vuonna. Maaliskuun tilastot auttavat keskuspankkia pysyttelemään markkinoiden kannalta miellyttävällä odotuslinjallaan.

Palkkaavat alat

Terveydenhuolto ja sosiaaliala johtivat työpaikkojen kasvua 61,000:lla. Ammattilais- ja yrityspalvelut lisäsivät 37,000 työpaikkaa, vapaa-aika ja majoitus 33,000 ja rakennusala 16,000.

Teollisuus leikkasi 6,000 työpaikkaa, mikä oli toiseksi alhaisin tulos viime vuoden vahvojen nousujen jälkeen. Tämä osoittaa, että ongelmallinen maailmantalous sekä USA:n ja Kiinan kauppasota vaikuttavat kielteisesti.

Vähittäismyynti on laskussa, kun ostokset tehdään nykyään netissä. Vähittäismyynti leikkasi 12,000 työpaikkaa sen jälkeen, kun se helmikuussa vähensi 20,000.

Työvoiman määrä laskussa

Työssäkäyvien tai työtä etsivien amerikkalaisten määrä laski 63,2%:sta 63%:iin. Syyskuun ja helmikuun välisenä aikana luku oli noussut melko tasaisesti 62,7%:sta, kun uusia töitä ja korkeampia palkkoja tarjoavat työmarkkinat houkuttelivat aiemmin niiden ulkopuolella olleita työntekijöitä, kuten vanhuksia, vammaisia ja muita sivuun jääneitä.

Maaliskuun lasku voisi osoittaa, että työvoiman määrä jatkaa pitkäaikaista laskuaan, kun suurten ikäluokkien edustajat eläköityvät. Matalampi määrä tarkoittaa pienempää työn tarjontaa työnantajille, mikä voisi nostaa palkkoja ja inflaatiota ja mahdollisesti johtaa keskuspankin viimein nostamaan korkoja. Mutta yhden kuukauden tilasto voi olla myös vain poikkeus.

Mitä se tarkoittaa

Maaliskuun työvoimaraportti oli lähes ihanteellinen. Työllisyys toipui tehokkaasti heikosta helmikuun tilanteesta, mikä lievitti talouskasvun välittömän laskun pelkoa.

Palkkojen vuosikasvu pysyi hyvällä tasolla, mutta ei enää ollut korkeimmillaan kymmeneen vuoteen kuten kaksi kuukautta sitten. Tämän pitäisi nyt rauhoittaa keskuspankkia. Dow Jones -teollisuusindeksin keskiarvo nousi 20 pistettä, eli vähemmän kuin 0,1% mitattuna keskipäivän kursseilla.

Raportti ei anna keskuspankille mitään syytä harkita korkojen alentamista, kuten presidentti Trump on vaatinut.

“Tämän päivän tiedot vahvistavat käsitystämme siitä, että keskuspankin seuraava siirto on enemminkin nosto kuin lasku”, Bank of America kirjoitti kommentissaan.

Lähde: US Today

 
Amerikan suurimmat työllistäjät yllättävät >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter