Hallitus ilmoitti perjantaina, että USA:n talous kasvoi odotukset ylittäen 3,2% tammikuun ja maaliskuun välillä. Tämä toi riemua presidentti Trumpille ja hänen neuvonantajilleen, vaikka jotkut ekonomit varoittivat kasvun johtuneen siitä, että yritykset kilpailivat sijoittajista ja kauppavaje oli pientä, eivät tekijät enää pidä paikkaansa.

Odotettua suurempi kasvu, työmarkkinoiden jatkuva joustavuus ja hyvät pörssilukemat tällä viikolla lieventävät pelkoa taantumasta tai rajusta laskusta. Euroopan ja Kiinan hidastuksella näyttää olleen pientä vaikutusta Amerikkaan.
“Talous ei heikkene läheskään niin paljon kuin ihmiset ajattelevat”, sanoi RevMac Researchin johtaja Neil Dutta. “3,2% kasvuvauhti ei voi kestää, mutta Yhdysvaltain keskuspankki ja kaupat ovat luultavasti leikanneet kasvuarvionsa liian pitkälle tälle vuodelle.”

Monet ekonomit ennustivat alkuvuodelle heikkoa kasvua, kun hallituksen alasajo ja erittäin kylmän sään aalto estivät yrityksiä ja kuluttajia tekemästä suuria hankintoja. Ennustajat muuttivat arviotaan 2,3%:iin, kun selkeni, että yritykset aikoivat täydentää hyllyjään. Kasvu olikin lopulta melkein prosentin odotettua korkeampi, mikä oli paras aloitus vuodelle sitten vuoden 2015.

Vuoden lopun ja ensi vuoden alun tapahtumista tullaan keskustelemaan. Se tulee olemaan tärkeä hetki, jolloin monet amerikkalaiset saavat tietään talouden tilanteen vaalien alla.

Yli puoleen alkuvuoden vahvasta kasvusta on ollut syynä inventaarioiden aalto ja USA:n vientituotteet. Monet ekonomit huomauttivat tästä epätavallisesta tilanteesta, kun normaalisti kuluttajien ja yritysten kulutus aiheuttavat kasvua. Myös hyppy osavaltioiden ja paikallisen hallituksen kulutuksessa tehosti kasvua eniten kolmeen vuoteen.

“Yritykset rakensivat inventaarioita hullun lailla. Se ei tule kestämään”, sanoi Marcoeconomic Advisersin toimitusjohtaja Ben Herzon. “Ensimmäisen kvartaalin lukema liioittelee talouden vahvuutta.”

Trump on luvannut saavansa USA:n talouskasvun vuosittaiseksi kasvuksi vähintään 3% seuraavan vuosikymmenen ajaksi. Hän saavutti tämän päämäärän viime vuonna, kun veroleikkaukset ja ylimääräinen hallituksen kulutus kannusti suurempaan kulutukseen.

The International Monetary Fund ennusti, että kasvu tulisi lisääntymään vuoden loppupuoliskolla maailmantalouden ja luultavasti USA:n kannalta. Tämä johtuisi odotetusta Amerikan ja Kiinan kauppasodan ratkeamisesta ja Fedin päätöksestä pitää kiinni kasvavasta kiinnostustasosta.

Presidentin korkeimmat talousneuvonantajat sanovat, että he muuttavat arvioitaan vielä korkeammiksi nähtyään aiemmat tulokset. He uskovat, että kulutus tulee kasvamaan myöhemmin tänä vuonna ja että kasvu olisi ollut ensimmäisellä kvartaalilla 3,5%, jos hallituksen alasajoa ei olisi tullut.
“Juuri nyt voisimme kasvattaa arvioitamme. Viime vuoden tulokset eivät olleet korkeat, mutta näyttää siltä, että talous on kiihtymässä”, sanoi Trumpin Council of Economic Advisersin johtaja Kevin Hassett. Asiantuntijat sanovat, että ensimmäisen kvartaalin kasvu on yleensä vuoden heikointa, mutta tänä vuonna asia on toisin.

Talven suuren kulutuskauden jälkeen yritykset tuskin laajentavat varastojaan tänä keväänä, mikä tarkoittaa, että toisen kvartaalin kasvu saattaa ottaa osumaa. Epätavallinen hyppy USA:n viennissä tuskin tulee pysymään. Jos kauppavaje kasvaa toisella kvartaalilla, olisi se myös haitta kasvulle.

Valkoinen Talo kertoi, että veroleikkaukset kasvattavat yritysten kulutusta, jotka olivat 2,7%, mikä on vaatimaton tulos eikä varusteisiin tai rakennuksiin ole kulutettu. On mahdollista, että Trump lopettaa kauppasodan Kiinan kanssa pian, jolloin yritykset luultavasti kuluttavat taas innokkaammin.
Show Me How
“Ei ole todisteita siitä, että yritysten investointi olisi kasvanut uudelle korkeammalle tasolle verouudistuksen myötä”, sanoi Point72 Asset Managementin pääekonomisti Dean Maki. “Tilanne on silti ollut suhteellisen vakaa.”

Hassetin mukaan presidentin tärkein talouden tavoite tällä hetkellä on sulkea kauppasopimukset Kiinan ja Euroopan kanssa sekä saada kongressi päättämään kiistellystä uudesta USA:n, Meksikon ja Kanadan vapaakauppasopimuksesta.
Asukkaiden kulutus vastaa noin 70% kasvusta, Amerikan kuluttajat ovatkin päätekijä siinä, onko talodella normaali, odotettua alempi vai poikkeuksellinen vuosi. Tavaroihin ja palveluihin kulutus oli suhteellisen heikkoa alkuvuodesta. Kun kokonaiskasvu oli 3,2%, oli USA:n ostajien kotitaloudellinen kysyntä 1,4%.

Amerikkalaisten kulutus pieneni viime vuoden lopulla, mutta on merkkejä siitä, että he alkoivat ostaa taas maaliskuussa, minkä pitäisi taata talouden kasvavan hyvässä tahdissa keväällä. Viimeisen muutaman vuoden aikana kulutus on ollut heikompaa ensimmäisellä kvartaalilla, ja vahvempaa keväisin ja kesäisin.

Etenkin pienituloisilla amerikkalaisilla palkat kasvavat vähintään 3% ja nopeammin kuin elinkustannukset. Yritysten täytyy nostaa palkkojaan saadakseen työntekijöitä ja monet osavaltiot ovat nostaneet minimipalkkojaan. Kuluttajien asenne pysyy korkeana Valkoisen Talon draamasta huolimatta.

University of Michigan Survey of Consumersin perjantaina julkaistun tutkimuksen mukaan 53% kuluttajista kertoi oman rahataloutensa kehittyneen huhtikuussa. Tämä on korkein keskiarvo sitten vuoden 1999 ja sen pitäisi motivoida amerikkalaisia jatkamaan kulutustaan.

Jatkuvasta vahvasta kasvusta huolimatta inflaatio on pysynyt alle kahden prosentin tasolla viimekuukausien aikana ja näyttää laskevan edelleen. Tämän pitäisi estää taloutta ylikuumenemasta ja Fediä kasvattamasta kiinnostustasojaan yhtään korkeammalle.

“Näyttää siltä, että vahvaa kasvua ja hyvänlaatuista inflaatiota edelleen esiintyy, aivan kuin 1990-luvulla”, sanoi RenMac Researchin ekonomisti Dutta.

Lähde: US Today
Amerikan teollisuus kukoistaa 2019 >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter