Etelässä asuvat tappajavalaat syövät pääosin kuningaslohta. Vain 29,800 luonnossa elävän kuningaslohen uskotaan palaavan Puget Sound -salmeen.

Luonnonlohen heikko kanta tulee luultavimmin rajoittamaan miekkavalaiden ja kalastajien saaliita.

Luonnonlohen heikko kanta tulee luultavimmin rajoittamaan miekkavalaiden ja kalastajien saaliita.

Odotamme heikkoa vuotta miekkavalaiden ja kalastajien saaliiden osalta ja myös monen lohilajin nousua ennustetaan heikoksi ympäri osavaltiota.

Kalastuksen ammattilaiset valmistautuvat tämän vuoden kalastuskauden alkuun molemmilla puolilla USA:n ja Kanadan rajaa. Tähän asti uutiset ovat olleet synkkiä, koska jokiin nousevien lohien määrän odotetaan olevan vain murto-osa kymmenvuotisesta keskiarvosta. Etelän asukkailla on taas rankka vuosi edessä, kun kalaa ennustetaan olevan vielä viime vuotta vähemmän monissa tärkeissä kalojen ja valaiden vaellusjoissa. Kanadan kalastus- ja meriministeriön mukaan keskimääräistä alhaisempia kalakantoja ja monien lajien pienempää kokoa on ennustettu Fraserista Kolumbiaan.

Kuningaslohen nousun Kolumbiaan on ennustettu laskevan 14% viime vuodesta ja olevan vain puolet kymmenen vuoden keskiarvosta. Kalat palaavat pääosin kasvattamoihinsa ja myös joillekin kutualueille Bonnevillen padon yläpuolelle. Kuningaslohi on miekkavalaiden ja kalastajien tärkein saaliskala. Ne ovat erityisen tärkeitä uhanalaisille etelässä eläville tappajavalaille koon, rasvan määrän ja vaellusajankohdan takia. Upriver bright – ja fall chinook -lohilajien nousu Kolumbiaan on myös noin puolessa määrässä 10-vuotisesta keskiarvosta.

Uutiset eivät ole parempia Puget Soundissakaan. Vain 29,800 luonnon kuningaslohen on ennustettu palaavan. Näiden heikkojen kantojen suojeleminen vaatisi kasvatetun kalan kalastuksen rajoittamista, jotta luonnossa elävän kuningaslohen tahaton tappaminen vähenisi.

Myös toivottu kasvattamolohen paluu Puget Soundiin on vähentynyt vuodesta 2018, mutta on silti 11% 10-vuotisen keskiarvon yläpuolella. Tilanne näyttää pahalta erityisesti Puget Soundissa, missä ennusteet palaavien lohien määrästä ovat matalimmat vuosikymmeneen.

On myös hyviä uutisia. Hopealohen kannat eivät ole viime vuosina joutuneet kärsimään kasvamisensa ja lihomisensa kannalta huonoista olosuhteista merissä. Kasvattamojen ja luonnon hopealohien nousu Puget Soundiin on noin 15% nousussa 10-vuotisesta keskiarvosta. Tämä tarkoitta yli 100,000 kalan palanneen viime vuonna, ja hyviä kalakantoja on ennustettu Mid ja South Sound -joissa, kuten Greenissä, Puyallupissa ja Nisquallyssa.

Miekkavalaat syövät hopealohta enimmäkseen talvisin ja Green-, Puyallup- ja Nisqually-joet ovat niille erityisen tärkeitä.

Sopivan ravinnon säännöllinen saanti milloin ja missä vaan on yksi etelässä asuvien lajien selviämisen suurimmista haasteista. Tämä tekee kaikista kalojen kohtaamista ongelmista, kuten alusten aiheuttamasta metelistä ja saasteista, vielä pahempia.

Tämän vuoden heikot lohikannat johtuvat suurelta osin The Blobin, vuoden 2014 lopulla alkaneen ja 2015 voimistuneen epätavallisen lämpimän valtavan vesimäärän, aiheuttamista Pohjois-Amerikan länsirannikolla kauan kestävistä vaikutuksista. Lämmin vesi rikkoi ravintoketjuja ja tappoi lukemattoman määrän eläimiä.

Bell M. Shimader -merentutkimusaluksen vuosittain kesäkuussa tekemä kuningaslohen poikasten laskenta Washingtonin rannikkoseuduilla on osoittanut lohenpoikasten selviytyneen jo useiden vuosien ajan keskimääräistä huonommin, kun taas trooppiset kalalajit ovet selviytyneet paremmin.  Kaikki tämä on seurausta The Blobista.

Tämän vuoden alhaiset kalakannat tulevat olemaan harmillisia urbaaneille Seattlen kalastajille. He tulevat näkemään punalohen loppumisen Lake Washingtonissa, koska vain 15,150 kalan ennustetaan palaavan. Tämä on 82% alle 10-vuotisen keskiarvon ja kaukana urheilukalastukseen tarvittavasta 350,000 palaavasta punalohesta. Lake Washington -järvessä ei ole ollut punalohia sitten vuoden 2006, vaikka osavaltio on panostanut kasvatetun lohen nousun edistämiseen ja tutkimukseen sievoisia summia.

Miekkavalaat eivät syö punalohta, vaan saalistavat mieluummin suurempia kaloja ja syövät enimmäkseen kuningaslohta.

Lähde: Seattle times, USDA

 
Pitääkö amerikkaan mennä yksin vai ryhmässä? >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter