Vuosittain noin 5 miljoonaa amerikkalaista muuttaa osavaltiosta toiseen. Jotkut osavaltiot ovat selvästi suositumpia kuin toiset.

Bloombergin tutkimuksen ja USA:n verohallitukselta ja väestönlaskentatoimistolta saatujen tietojen mukaan Floridan ja Etelä-Carolinan taloudellinen kasvu olivat suurimpia, kun taas Connecticut, New York ja New Jersey kohtasivat yhden suurimmista taloudellisista laskuista.

Connecticut menetti 1,6% vuosittaisista bruttotuloistaan, koska sieltä pois muuttaneiden ihmisten keskitulot olivat 122,000 dollaria, mikä oli 26% korkeampi kuin sinne muuttaneiden tulot. Sen lisäksi ”lähtijöiden” ja ”pysyjien” lukumäärien välinen suhde oli noin viiden suhde neljään.

Bloombergin tutkimukseen sisältyivät kaikki 50 osavaltiota sekä maan pääkaupunki laajan kuvan saamiseksi kokonaistulojen vaihtelusta muuttoliikkeen myötä.  Väestönlaskentatoimiston mukaan noin 10% väestöstä eli noin 35 miljoonaa ihmistä muuttaa vuosittain. Suurin osa muutoista tapahtuu saman osavaltion sisällä.

Floridan nettotulot kasvoivat lähes 3% osavaltion mukautetusta bruttotuloista vuonna 2016. Etelä-Carolina, Idaho ja Oregon olivat myös suurimmin kasvavien osavaltioiden joukossa.

”Floridan voimakas talous jatkaa uusien työpaikkojen luomista, eläkeläisten muuttoliike Floridaan on kasvussa ja Y-sukupolven edustajat ovat pian iässä, jolloin ostetaan ensimmäinen oma asunto”, sanoi Florida Realtorin johtava ekonomisti Brad O’Connor lausunnossa ennen kauppayhdistyksen vuosittaista huippukokousta.

Bloombergin laskelmat sisälsivät myös tarkastelua absoluuttisesta nettotulojen kasvusta ja tulojen menetyksestä.

New Yorkin vuosittainen nettotappio oli kaikista korkein, 8,4 miljardia dollaria. Sisäänmuuttajat toivat 10,7 miljardia dollaria vähemmän tuloja korvaamaan poismuuttajien 19,1 miljardin dollarin tulot. Illinois ja New Jersey olivat seuraavia, 4,8 miljardin ja 3,4 miljardin dollarin nettotappioilla.

Amerikan suurimman kotitalousmuuttajan United Van Linesin mukaan nämä kolme osavaltiota olivat niiden neljän osavaltion joukossa, joissa lähtevien asukkaiden suhde verrattuna saapuviin asukkaisiin oli suurin viime vuonna.

Florida oli suurin taloudellinen magneetti, saaden 17,2 miljardia dollaria enemmän kuin mitä se menetti, mikä on noin seitsemänkertainen määrä mitä Texas, Washington ja Etelä-Carolina saivat. Florida oli ensimmäinen varakkuuden vastaanottaja kahdeksaltatoista yksittäiseltä osavaltiolta – New York, Illinois ja New Jersey menettivät yhteensä noin 8 miljardia dollaria Floridan hyväksi.

Floridan vetovoima houkutella eläköityviä Wall Streetin johtajia on voimistunut entisestään Trumpin hallinnon uusien verolakien ansiosta, koska korkean verotuksen osavaltioissa annettavien verovähennysten enimmäismäärää on alennettu.

Florida on myös yksi seitsemästä tuloveroja keräävästä osavaltiosta. Loput kuusi ovat Alaska, Nevada, Etelä-Dakota, Texas, Washington ja Wyoming. New Hampshirellä ja Tennesseellä ei ole osavaltion tuloveroa, mutta ne keräävät veroja osingoista ja investoinneista.

New Jerseyn rikkain asukas miljardööri rahoitusjohtaja David Tepper muutti muutama vuosi sitten pääosoitteensa ja Appaloosa Management LP:n pääkonttorin Floridaan. Kiinteistömoguli Barry Sternlicht kertoi Starwood Capital Groupin työntekijöille, että yrityksen pääkonttorit tulevat siirtymään Greenwichistä Connecticutista Miami Beachiin vuoteen 2021 mennessä.

Florida ylitti vuonna 2014 New Yorkin väestönmäärän, kasvoi kolmanneksi suurimmaksi osavaltioksi ja jatkaa edelleen varakkaiden asukkaiden houkuttelemista.

Kymmenestä osavaltiosta ja Washington D.C:stä Floridaan muuttavien ihmisten keskimääräiset bruttotulot ylittivät 100,000 dollaria ja Connecticutista tulevien keskiarvo 252,000 dollaria. Nämä luvut olivat kirkkaasti suurempia kuin vastakkaiseen suuntaan muuttaneiden floridalaisten tulot.

”Työpaikkojen kasvu, alhaiset elinkustannukset, osavaltion budjetin haasteet ja suotuisa ilmasto” luettelee muuttoliikkeeseen vaikuttavia tekijöitä Kalifornian Los Angelesin yliopiston professori Michael Stoll United Van Linesin erillisessä tutkimuksessa.

Myös yritysten perustaminen voi hyötyä positiivisesta muuttoliikkeestä. Monet osavaltiosta, jotka hyötyvät muuttoliikkeestä johtuvista tulovirroista, ovat myös johtoasemassa uusien yritysten luomisessa. Tällaisia osavaltioita ovat muun muassa Etelä-Carolina, Florida ja Tennessee.

Lähde: Bloomberg

 
Amerikan lohituottajat vaikeuksissa >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter