Superrikkaat maksoivat vuonna 2018 Yhdysvalloissa suhteellisesti vähemmän veroja kuin pienituloisimmat 50%

 400 rikkaimman perheen ja pienituloisimman 50% kotitalouksista todelliset veroasteet

Uusi kirjan pituinen tutkimus ultrarikkaiden verotaakasta alkaa hätkähdyttävällä tiedolla: Vuonna 2018 ensimmäistä kertaa historiassa USA:n ökyrikkaiden todellinen veroaste oli matalampi kuin työväenluokalla.

”Epäoikeudenmukaisuuden riemujuhla”, Kalifornian yliopiston ekonomit Emmanuel Saez ja Gabriel Zucman luonnehtivat tutkimustaan, joka ensimmäisenä laatuaan analysoi yhdysvaltalaisten todelliset veroasteet 1960-luvulta tähän päivään. Selvisi, että viime vuonna 400 rikkaimmat perheen todellinen veroaste oli 23%, runsaan prosentin vähemmän, kuin kotitalouksien köyhemmän puoliskon 24,2%.

Vielä vuonna 1980 rikkaimmat maksoivat tuloistaan 47% veroja ja 60-luvulla veroaste oli niinkin korkea kuin 56%. Pienituloisimman 50 prosentin todellinen veroaste taas on tätä vastoin vaihdellut vain vähän.

Analyysi eroaa monista aiemmista verotaakkojen arvioista, koska se sisältää kaikki yhdysvaltalaisten maksamat verot: liittovaltion tuloveron lisäksi mukana ovat yritysverot sekä osavaltio- ja paikallistason verotus. Tutkimuksessa kokonaisveroasteeseen on myös sisällytetty noin 250 miljardin dollarin edestä ”epäsuoria veroja”, jotka tarkoittavat tässä esimerkiksi ajoneuvoista sekä liiketoiminnasta perittäviä lisenssimaksuja.

Analyysissa on myös huomattavaa, että siinä on myös eroteltu rikkaimman prosentin lisäksi myös ylin 0,1%, 0,01% sekä 400 rikkainta kotitaloutta.

Ultrarikkaisiin keskittyminen on välttämätöntä, Saez ja Zucman kirjoittavat, koska heidän hallussaan on suhteettoman suuri osa maan varallisuudesta: 400 rikkaimmalla perheellä on enemmän omaisuutta kuin köyhimmällä 60% kotitalouksista, ja rikkain 0,1 prosenttia omistaa yhtä paljon kuin 80% alinta prosenttia. Neljäsataa rikkainta perhettä on Zucmanin mukaan ”luonnollinen vertauspiste”, koska liittovaltion verohallinto julkaisee tietoja 400 rikkaimmasta veronmaksajasta ryhmänä, ja monet muut tahot, kuten Forbes julkaisee listaa 400 rikkaimmasta amerikkalaisesta.

Superrikkaiden suhteellisesti matala verotaakka on tulosta niin tiedostetuista kuin harkitsemattomistakin päätöksistä, joita lainsäätäjät ovat tehneet vuosikymmenten aikana, Saez ja Zucman sanovat. Kongressi on toistuvasti alentanut korkeimpien tulojen sekä pääomavoittojen ja kiinteistöjen verotusta. Lainsäätäjät ovat myös epäonnistuneet tarjoamaan riittävää rahoitusta verohallinnon toimeenpanon kehittämiseksi sekä mahdollistaneet suuryritysten siirtää tulojaan veroparatiiseihin.

Tax Cuts and Jobs Act vuonna 2017 oli myös suuri muutos. Presidentti Trumpin ja silloisen edustajainhuoneen puheenjohtajan Paul D. Ryanin ajama päätös oli jättipotti rikkaille: Se alensi suurimpien tulojen sekä yritysten verotusta.

Jo vuoden kuluttua rikkaat pääsivät nauttimaan lakimuutoksen hedelmistä: Suurituloisimman 0,1 prosentin todellinen tuloveroaste aleni 2,5%. Lakimuutoksen kannattajien lupailemat hyödyt, eli korkeampi talouskasvu, lisääntyneet investoinnit ja alijäämän pieneneminen taas eivät juuri ole materialisoituneet.

Taloustieteilijät hyväksyvät yleisesti sen, että rikkaiden verotaakka on madaltunut huomattavasti viime vuosikymmeninä.

”Rikkaat todellakin maksavat vähemmän veroja kuin aiemmin ja vähemmän kuin heidän pitäisi”, Furman sanoo.

Saezin ja Furmanin uusi kirja tutkii, miksi näin on tapahtunut ja miten kehityksen suunnan voisi muuttaa.

Lähde: Washington Post

 
Näillä aloilla riittää töitä USA:ssa >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter