Puolijohdeteollisuutta on pitkään pidetty yhtenä tärkeimmistä tekijöistä teknologian globaalissa kehityksessä, ja tasaisen kasvun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Alan tärkeimpiä trendejä ovat 5G-kommunikaatio, tekoäly, itseohjautuvat autot, esineiden internet sekä Kiinan hallitseva asema.

Katsaus puolijohdealaan vuonna 2019

Nykyään puolijohteet ovat laajalti käytössä useilla teollisuuden aloilla, kuten erityisesti kuluttajaelektroniikassa, kommunikaatioteknologiassa, autoissa, puolustusteollisuudessa sekä ilmailussa. Teknologian ottaessa jatkuvasti edistysaskeleita ja kysynnän kasvaessa loppukäyttäjien tuotteissa, näyttää puolijohteiden maailmanlaajuinen myynnin tulevaisuus lupaavalta.

World Semiconductor Trade Statisticsin (WSTS) tuoreimpien tilastojen mukaan puolijohteiden maailmanmarkkinat saavuttivat vuonna 2018 kaikkien aikojen huippulukemat noustuaan edellisvuodesta 13,7 prosentilla 468,8 miljardiin dollariin. Vuonna 2019 puolestaan markkinoiden ennustetaan supistuvan 3% 454,5 miljardiin dollariin, minkä jälkeen vuodelle 2020 odotetaan kohtalaista kasvua.

Technavion äskettäinen analyysi arvioi myös puolijohdeteollisuuden markkinoiden kasvavan 241,39 miljardilla dollarilla vuodesta 2019 vuoteen 2023 9 prosentin keskimääräisellä vuosikasvulla. Älypuhelimien kasvavat markkinat sekä mikropiirien yleistyminen autoissa ovat tärkeimpiä puolijohdealaa kasvattavia tekijöitä. Teollisuusautomaation lisääntyminen älykaupungeissa on toinen tärkeä puolijohdeteollisuuden trendi, joka tulee antamaan markkinoille lisäpotkua lähivuosina.

Maantieteellisesti Kauko-Itä dominoi maailman puolijohdemarkkinoita Kiinan, Etelä-Korean, Japanin ja Vietnamin ollessa tärkeimpiä puolijohteiden valmistajia ja kuluttajia. Edellä mainittujen maiden johdolla Itä-Aasian puolijohteiden valmistusmarkkinat tulevat kasvamaan yli 133 miljardilla dollarilla vuoteen 2021 mennessä vuotuisen kasvuprosentin ollessa keskimäärin 8.

Maailman suurimpia puolijohteiden valmistajia ovat Intel Corporation, Micron Technology, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ja SK HYNIX INC.

5 Tärkeintä puolijohdealan trendiä, jotka tulevat määrittämään alan tulevaisuutta

Kiinan markkinaosuus puolijohdealalla kasvaa

Kiina on dominoinut viime vuosikymmenet sekä puolijohteiden valmistusta että kulutusta ja sen johtoaseman odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa pitkälti teollisuuden nopean automatisoitumisen, kuluttajaelektroniikan, informaatio-, ja kommunikaatioteknologian sekä autoteollisuuden ajamana. Deloitten tuoreen raportin mukaan Kiinan puolijohdeteollisuuden liikevaihdon arvellaan kasvavan 25% noin 110 miljardiin dollariin vuonna 2019 vuoden 2018 noin 85 miljardista dollarista. Globaalien puolijohdemarkkinoiden muuttuessa yhä kilpailluimmiksi innovaatioiden, tuotekehityksen ja toimitusketjujen osalta, kiinalaiset puolijohdeyhtiöt ovat siirtämässä liiketoimintansa pääpainoa halpatuotannosta investointivetoisemmaksi sekä luomassa kehittyneen teknologian korkea-arvoisia tuotelinjoja, mikä näkyy myynnin kasvuna viime vuosina.

Monet kiinalaiset puolijohteiden valmistajat ovat eturintamassa kehittämässä erikoistuneita puolijohteita keinoälyn sovelluksiin. Nämä muutokset tulevat epäilemättä kohentamaan Kiinan kilpailukykyä entisestään sekä vahvistamaan sen johtoasemaa puolijohteiden maailmanmarkkinoilla lähitulevaisuudessa.

5G kommunikaatio

Maailman siirtyessä uuteen 5G-aikaan puolijohdeteollisuuden odotetaan kokevan suuria muutoksia. Technavion viimeisimmän markkinaraportin mukaan 5G-laitteiden globaalit markkinat tulevat kasvamaan 16,28 miljardilla dollarilla vuosien 2019 ja 2023 välillä, mikä tarkoittaa huimaa 71 prosentin vuosikasvua.

Koska 5G-teknologia tulee pystymään siirtää yli 10 kertaa enemmän dataa kuin 4G:n kehittyneimmät muodot, puolijohteiden täytyy kyetä täyttämään uudet vaatimukset pysyäkseen mukana 5G:n ekosysteemissä. Näin ollen 5G-puolijohteiden valmistajien odotetaan parantelevan tuotteitansa niin palvelinten, tallennustilan kuin mobiililaitteidenkin osalta.

Tekoäly

Tekoälyteknologian käyttöönotto tulee olemaan toinen tärkeä puolijohdealan trendi vuonna 2019. Technavion markkinaraportti ennustaa globaalin tekoälyn globaalien markkinoiden kasvavan vaikuttavaa yli 50% vuosivauhtia vuoteen 2021 asti.

Tekoälysirun sekä tekoälyyn pohjautuvien sovellusten kasvava kysyntä eri aloilla tulee antamaan uusia kasvumahdollisuuksia puolijohdeyrityksille markkinoilla. Ottamalla käyttöön tekoälyteknologian puolijohdeyhtiöt tulevat myös pystymään parantaa OPERATIONS nopeuttamalla valmistusprosessia, vähentämällä valmistuskustannuksia sekä kasvattamalla tuotteiden suorituskykyä.

Itseohjautuvat autot

Seuraava puolijohdeteollisuutta ohjaava tekijä tulee olemaan itseohjautuvien kulkuneuvojen nopea kehitys. Itseohjautuvien kulkuneuvojen maailmanmarkkinoiden odotetaan kasvavan lähes 6 miljoonalla kappaleella vuodesta 2018 vuoteen 2022. Google suunnittelee julkistavansa itseohjautuvien autojen jakamispalvelun. Nvidia taas on julkistamassa itseohjautuvien kulkuneuvojen alustat Teslalle ja Toyotalle.

Esineiden internet

Esineiden internetin (engl. IoT, Internet of Things) leviäminen on puolijohdeteollisuuden tärkeimpiä eteenpäin viejiä. Yhä kehittyneempien IoT-tuotteiden tullessa markkinoille esineiden välinen internet tarjoaa yhä monipuolisempia mahdollisuuksia puolijohteiden valmistajille. IoT:tä voidaan soveltaa niin teollisuuden automaatioärjestelmiin kuin älylaitteisiin, ja niissä kaikissa käytetään puolijohteita.

IoT:n käyttöönoton teollisuudessa ympäri maailman odotetaan vauhdittavan puolijohdesirujen kysyntää hyvin suuressa määrin. Technavio odottaa IoT:n piirisarjojen maailmanmarkkinoiden kasvavan vuoteen 2021 asti tasaisesti keskimäärin yli 30% vuodessa. Tuotantoteollisuuden kysyntä kehittyneille tehdasverkoille on toinen tärkeä kasvun luoja puolijohdealalle vuonna 2019.

Lähde: Technavio, US Census bureau

 
Kansainvälistä liiketoimintaa hiilineutraalisti >

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter