Kuluttajien vahva luottamus tulee olemaan olennaisen tärkeässä asemassa talouden elpymisessä kun pandemia lopulta hellittää. Tämä on jo huomattu joillakin sektoreilla, kuten lentomatkailussa lentoyhtiöiden antaessa asiakkaille mahdollisuuden siirtää lentonsa ilmaiseksi tuonnemmas.

Edelman Research teki 33 000 vastaajaa ja 28 maata käsittäneen tutkimuksen, jossa selvitettiin 19.10 ja 18.11 välisenä aikana viime vuonna kuluttajien luottamusta talouteen. Tutkimus osoitti, että vahvinta luottamus on Intiassa ja Kiinassa, joissa 82 ja 70 prosenttia vastaajista ilmoittivat luottavansa maansa talousnäkymiin. Reilusti matalampaa luottamus oli Yhdysvalloissa 54 prosentilla, mutta esimerkiksi Venäjä ylsi vain 34% lukemiin.

Edelman Research tutki myös luottamusta hallintoon, kolmanteen sektoriin sekä mediaan. Ehkä hieman yllättäen talouteen luotettiin kaikista eniten ja sen toimivuuteen sekä eettisyyteen uskottiin.

Miten luottamus talouteen vaihtelee ympäri maailman
Osuus ihmisistä jotka luottavat talouteen eräissä maissa marraskuussa 2020

260121-1

Lähde: Statista

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter