The American Society of Civil Engineers (ASCE) on julkaissut tämän vuoden raporttinsa maan infrastruktuurista. Neljän vuoden välein julkaistava raportti tarkastelee 17 eri infrastruktuurin kategoriaa useiden eri kriteerien, kuten kapasiteetin, kunnon, rahoituksen ja turvallisuuden perusteella. Pisteytys taas oli amerikkalaisten koulujen tapaan A:sta F:än. Hyvä uutinen on, että maan infrastruktuuri on parantunut ja arvosana nousi C-:en vuoden 2017 D+:sta. Tämä oli myös ensimmäinen kerta kahteenkymmeneen vuoteen, kun arvosana pääsi yli D-tason.

Edistys ei kuitenkaan ole ollut tasaista ja 11 kategoriaa 17:sta sai D-alkuisen arvosanan. Viisi kategoriaa taas paransi tulostaan, mutta yhden, eli siltojen, tulos laski edellisestä raportista. Asioiden mennessä parempaan suuntaan huonona uutisena on, että tarve pitkän aikavälin infrastruktuuri-investoinneille jatkaa kasvuaan raportin väittäessä, että liittovaltio budjetoi vain puolet tarvittavista investoinneista. Investointivaje on nyt kiivennyt 2 100 miljardista dollarista kymmenen vuoden aikana 2 590 miljardiin kymmenessä vuodessa.

Raportti esittää, että jatkuvalla investointivajeella tulee olemaan vakavia taloudellisia seurauksia. ASCE:n mukaan vuoteen 2039 mennessä bruttokansantuotteesta tullaan menettämään 10 000 miljardia dollaria ja viennistä taas menetetään 2 400 miljardia. Samoin yli 3 miljoonaa työpaikkaa tulee katoamaan. Seuraavan vuosikymmenen loppuun mennessä investointivaje tulee maksamaan keskimääräiselle kotitaloudelle 3 300 dollaria vuodessa, taikka 63 dollaria viikossa, ellei muutosta tapahdu. Raportti suosittelee infrastruktuurin uudistamista ja modernisointia pääpainonaan sen ylläpito.

USA:n 5 900 miljardin dollarin rahoitus infrastruktuuriin vuoteen 2029 mennessä tarvitsisi 3 350 miljardia lisää. Suurin puute on maakuljetuksessa (tiet, valtatiet, sillat ja julkinen liikenne), joka tarvitsisi vuoteen 2029 mennessä 1 200 miljardia lisää. Juoma-, jäte- ja sadevedet sekä koulut tarvitsevat myös huomattavat 434 miljardin sekä 380 miljardin lisäinvestoinnit.

Infrastruktuuri: USA:n kova tarve investoinneille
Kumulatiiviset investointitarpeet USA:ssa eri infrastruktuurin osa-alueille vuosien 2020 ja 2029 välillä (miljardeissa Yhdysvaltain dollareissa).

140421-3b

Lähde: Statista

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter