Demokraattien yritykset yli kaksinkertaistaa 7,25 dollarin minimipalkka takkuavat kongressissa. Presidentti Biden on sanonut haastattelussa, ettei hän odota minimipalkan noston pääsevän senaatin sääntöjen takia osaksi koronatoimiin liittyvää lainsäädäntöä. Pyrkimykset nostaa asteittain kansallista minimipalkkaa 15 dollarin tasolle vuoteen 2025 mennessä ovat osoittautuneet kiistanalaisiksi ja poliittisesti sitoutumaton kongressin budjettivirasto on helmikuussa julkaistussa analyysissään tuonut esiin, että minimipalkkojen nostolla olisi niin hyviä kuin huonoja seurauksia.

Nosto toisi noin 900 000 amerikkalaista pois köyhyydestä ja nostaisi arviolta 27 miljoonan työntekijän tuloja, mutta johtaisi mahdollisesti 1,4 miljoonan työpaikan menetykseen neljän seuraavan vuoden aikana.

Kumulatiivinen budjettivaje kasvaisi myös 54 miljardilla dollarilla vuoteen 2031 mennessä. Monet asiantuntijat suhtautuivat analyysiin skeptisyydellä esittäen, että työpaikkojen menetyksiä ja budjettivajeen kasvua on yliarvioitu, koska korkeampi minimipalkka kasvattaisi myös kulutusta ja sitä kautta verokertymää.

Senaatin budjettivaliokunnan puheenjohtaja Bernie Sanders oli yksi niistä, ketkä kyseenalaistivat raportin johtopäätökset ja sanoi uskovansa, että sen löytöjä saatetaan tulla käyttämään minimipalkan noston sisällyttämiseen koronatukiohjelmaan. Reuters kertoo Sandersin sanoneen: ”Kongressin budjettivirasto on osoittanut, että minimipalkan nostolla olisi suora ja huomattava vaikutus liittovaltion budjettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme selvästi nostaa minimipalkan 15 dollariin tunnilta”

Debatin käydessä kuumana on syytä tarkastella, paljonko USA:n tämänhetkinen 7,25 dollarin minimipalkka on verrattuna muuhun maailmaan. Täytyy luonnollisesti myös muistaa, että monilla osavaltioilla on omia minimipalkkoja, jotka esimerkiksi Kaliforniassa ja Washingtonissa ovat yli 13 dollaria tunnilta. OECD:n data osoittaa, että USA:n minimipalkka jää jälkeen monista teollisuusmaista, kun esimerkiksi Australiassa minimipalkka on ostovoimakorjattuna 12,60 dollaria tunnilta vuoden 2019 hinnoilla. Myös Ranska ja Saksa ovat Yhdysvaltoja edellä minimipalkoissa, mutta nousu 15 dollariin veisi USA:n OECD-maiden kärkeen.

100521-2b

USA:n minimipalkka on verrattuna muihin maihin

Todelliset minimituntipalkat eräissä OECD-maissa vuonna 2019*

Australia             12,60$
Ranska                12,10$
Saksa                   11,80$
Alankomaat        11,00$
Iso-Britannia       10,50$
Kanada                10,20$
Etelä-Korea          8,60$
Japani                   8,00$
Yhdysvallat          7,30$
Israel                    6,90$
Turkki                  6,70$
Venäjä                 2,40$

*Luvut ovat ostovoimakorjattuja sekä pyöristettyjä. USA:n lukema tarkoittaa liittovaltion minimipalkkaa (joissakin osavaltioissa minimipalkka on korkeampi)

Lähde: OECD, Statista

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter