PALVELUT

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehtävä Market Entry – suunnitelma

Ennen Amerikkaan suuntautuvan viennin aloittamista, on hankittava riittävät tiedot kunnollisen budjetin tekemiseen. On selvitettävä markkinoiden koko, kilpailutilanne, mistä osavaltiosta kannattaa aloittaa, paljonko tuottoja on mahdollista saada, tarvitun investoinnin suuruus, mitä pitää tehdä, mitä resursseja tarvitaan ja mikä on realistinen aikataulu.

Capteeni on tehnyt lähes 50 markkinakatsausta ja siihen perustuvaa Market Entry –suunnitelmaa seuraavilla toimialoilla: hirsitalot, huonekalut, metsätalouskoneet, meluntorjunta, veneilylaitteet, logistiikan järjestelmät, lemmikkieläintarvikkeet, erikoisrakentaminen, puolustusvälineteollisuus, infran laitteet, liikkuvien työkoneiden lisälaitteet, elektroniikka, pienlaitteet, lisäravinteet, lisensointi, infran kunnossapidon laitteet, maatalouskoneet, rakennustarvikkeet, optroniikka, muuntajat, auton lisälaitteet, elintarviketeollisuus, led-valot, elintarviketeollisuuden laitevalmistus, rengasteollisuus, tekstiiliteollisuus, IT-teknologia, teollisuuden sähkö- ja automaatiolaitteet.

Raportin koko on tyypillisesti 20 – 50 sivua, ja se mahdollistaa helposti rahoituksen hakemisen Market Entry –projektiin. 92% tehdyistä Market Entry –suunnitelmista on edennyt toteutukseen.

B2B myyntitapaamisten järjestäminen

Olemme markkinajohtaja Yhdysvalloissa järjestetyistä B2B-myyntitapaamisista suomalaisille yrityksille. Success rate on 76%. Järjestämme myyntitapaamisia Asiakkaan antamien kriteerien mukaan loppuasiakkaan, potentiaalisten jälleenmyyjien tai potentiaalisten maahantuojien kanssa.

Teemme kylmistä asiakkaista lämpimiä hyvällä taustatyöllä, vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. Yhdysvaltalaiset asiantuntijamme järjestävät tapaamisia, jotka tähtäävät kaupan solmimiseen tai jälleenmyyntisopimuksen saamiseen. Olemme järjestäneet lähes 1000 myyntitapaamisia yli 30:lla eri alalla 46 osavaltiossa.

Myyntimatkan tulosten tehostaminen

Mikäli Asiakas haluaa Yhdysvaltojen olosuhteita ja neuvottelutapoja tuntevan asiantuntijan parantamaan myyntimatkan tuloksia, niin myyntitapaamiset järjestänyt Market Entry Specialist on Asiakkaan käytettävissä. Parhaiten onnistuneissa projekteissa myyntimatkalla on aina ollut mukana Capteenin Market Entry Specialist. Projekteja on toteutettu 46 osavaltioissa.

Matkan aikana asiantuntijamme kykenee hankkimaan lisätapaamisia Capteeni Sales Drop In –menetelmällä, joskus jopa 2-4 lisätapaamista päivää kohden. Parhaimmillaan viikon kestäneellä myyntimatkalla on toteutettu 18 tapaamista, joiden tuloksena syntyi 11 kauppaa.

Kaupan päättämisen tehostaminen

Mikäli Capteenin asiantuntija on ollut mukana myyntineuvottelussa Asiakkaan ja jälleenmyyjänehdokkaan kanssa, niin Asiakkaalla on mahdollisuus tehostaa kaupan päättämistä Capteenin asiantuntijan avulla. Yhtenä esimerkkinä kaupanpäättämispalvelusta mainittakoon, kun Asiakas ja jälleenmyyjäehdokas olivat juuttuneet paikalleen neuvotteluissaan.

Tapaamisesta oli kulunut jo kaksi kuukautta. Osapuolet eivät olleet onnistuneet kommunikoimaan tarpeitaan toisilleen. Jännitys oli alkanut nousemaan ja välit olivat lähellä katkeamista. Capteenin asiantuntija soitti molemmille, selvitti tilanteen ja ratkaisi molempien osapuolten ongelmat. Asiakas sai kirjallisen tilauksen seuraavana päivänä, joka oli Asiakkaan ensimmäinen kauppa Yhdysvalloista.

Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen

Capteeni rakentaa Asiakkaille jälleenmyyntiverkostoja tai maahantuojia osavaltiokohtaisesti, alueellisesti tai koko maan tasolla annettujen kriteerien mukaisesti. Haemme myös yhteistyöyrityksiä, joilla on jo valmis alueellinen tai koko liittovaltion kattava jakeluverkosto.

Capteenin laaja, koko liittovaltion kattava kontaktiverkosto nopeuttaa jälleenmyyjien hakua ja säästää merkittävästi kustannuksia. Jälleenmyyjiä ja maahantuojia on hankittu lähes 50 eri toimialalla. Maantieteellisesti jakelijoita ja maahantuojia on haettu 46 osavaltiossa. Capteenin tiimi on rakentanut koko maan kattavan jälleenmyyntiverkoston, joka työllistää yli 400 ihmistä.

Lisensointipalvelu

Kaupallistamme yritysten ja keksijöiden patentteja. Annamme myös neuvoja lisensiointiin liittyvissä kysymyksissä.  Capteenin lisensointitiimillä on yli 25 vuoden kokemus lisensointiin liittyvästä liiketoiminnasta ympäri maailmaa.

Tiimillä on lisensointikokemusta yli sadasta solmitusta lisenssisopimuksesta yli 30 maassa sekä lisensointiverkoston rakentamisesta ja johtamisesta yli 80 maassa.  Olemme rakentaneet Yhdysvaltoihin koko liitovaltion kattavan lisenssinsaajaverkoston.

Myyntihenkilöstön haku Yhdysvalloissa

Suuri menestys Yhdysvalloissa

  • Yhteistyökumppanina eräs Yhdysvaltojen johtavista pelkästään myyntihenkilöstön hakuun erikoistunut rekrytointiyritys. Toimii kaikissa osavaltioissa. Hakenut menestyksekkäästi tuhansia myyntialan osaajia.
  • Yhdysvaltojen parhaita B2B -myyntiin erikoistuneiden myyjien palkkaajia.
  • 93% rekrytoiduista saavuttaa annetut myyntitavoitteet ensimmäisen vuoden aikana.
  • Erikoistunut jo pitkään pelkästään myyntiin ja hankkinut sen myötä merkittävän kilpailuedun tavallisiin rekrytointiyrityksiin verrattuna.
  • Hakuprosessi, joka huomioi myös myyntiympäristön.
  • Kiinteät hinnat
  • Takuu
  • Nopea, jopa vain kuukauden kestävä hakuprosessi.

FDA- selvitykset

Kuuluuko tuotteesi tai palvelusi ns. FDA-lain piiriin? Vaatiiko tuotteesi FDA:n ennakkoluvan ennen kuin markkinointi voidaan aloittaa? Vaatiiko tuotteesi FDA:n rekisteröinnin?

FDA eli US Food and Drug Administration, vastaa Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, elintarvikevirastoa sekä tämän alueen EU-direktiivejä.  FDA valvoo seuraavia tuotteita: ruoka, juomat, kosmetiikka, ravintolisäaineet, lääkkeet, lääketieteelliset tarvikkeet ja välineet, resptivapaat lääkkeet (OTC eli Over The Counter)

Toimimme yhteistyössä FDA- lupamenettelyihin  erikoistuneen yrityksen kanssa, joka tekee FDA- selvityksiä ja auttaa Asiakasta vaadittavien lupien hakemisessa.

USA:n markkinoille suunnatun kotisivun teko

Yhdysvallat vaatii oman markkinointisuunnitelman.  Euroopassa ja Aasiassa saadut kokemukset eivät toimi Yhdysvalloissa, missä markkinoinnin kenttä on maailman kilpailluin. Teemme yhteistyötä Yhdysvalloissa sijaitsevan online-markkinointiin ja kotisivujen suunnitteluun erikoistuneen toimiston kanssa.  Teemme Asiakkaille Yhdysvaltojen markkinoille suunnattuja kotisivuja.

Strateginen julkisuuskampanja

Yhteistyökumppanimme on täyden palvelun, koko maan kattava PR-toimisto, joka on tehnyt kolmen vuosikymmenen ajan menestyksellisesti strategisia julkisuuskampanjoita monilla eri aloilla kuten teknologia, autoteollisuus, terveys ja hyvinvointi, dokumenttifilmit ja kustannustoiminta. Julkisuutta on saatu mm seuraavissa medioissa The Wall Street Journal, New York Times, Business Week, CNET, Good Morning America.

Messuilla Amerikkaan

Messut on toimiva tapa saada todellista tuntumaa Amerikan markkinoista, mahdollisista jälleenmyyjistä ja loppuasiakkaista. Oikein valituilla messuilla ja ammattitaitoisilla, paikallista kulttuuria ymmärtävillä messuedustajilla on mahdollista saada jopa 200 kontaktia. Capteeni auttaa PK-yrityksiä osallistumaan Yhdysvaltojen messuille.

Capteenin myyntipäällikkö osallistui Las Vegasissa messuille osallistuminen yhdessä kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli löytää kontakteja jälleenmyyjiksi. Myyntipäällikkömme avulla saatiin 200 kontaktia, mikä oli tuplamäärä yrityksen messuilla normaalisti saamaan kontaktimäärään verrattuna.

Saat lisätietoa palveluistamme ottamalla yhteyttä Simo J. Lahtiseen.

Finnish American Chamber of Commerce (FACC)

 

Liity tästä Finnish American Chamber of Commerceenfinnish-american-logo

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Legal Disclaimer
The content on our website is only meant to provide general information and is not legal advice. We make our best efforts to make sure the information is accurate, but we cannot guarantee it. Do not rely on the content as legal advice. For assistance with legal problems or for a legal inquiry please contact your attorney.