PROJEKTEJA

Jokaisen taalan arvoinen turnee

 

”Olimme Capteenin järjestämällä myyntimatkalla Keskilännessä tammi-helmikuussa 2018. Seitsemän osavaltiota, reilu 8000 ajettua kilometriä, 16 päivää ja 21 asiakastapaamista. Tapaamiset olivat pääsääntöisesti sovitun mukaisia ja aikataulutus sekä järjestelyt menivät aivan nappiin. Ennakkoasenteistamme huolimatta myyntimatkallemme asettamamme tavoitteet täyttyivät täysin. Saimme selkeän kuvan Jenkkimarkkinoiden toiminnasta, potentiaalisista asiakkaista, tarpeesta ja siitä mitä kannattava liiketoiminta vaatisi meiltä.

Tärkeimpänä saimme kuitenkin vahvistuksen sille, että tuotteillemme on USA:ssa hyvä kysyntä, liiketoiminta olisi ylipäätään toteutettavissa ja olevamme kilpailukykyisiä, sekä laadullisesti että hinnallisesti.

Halpaa lysti ei ollut, mutta koen että oli kuitenkin jokaisen taalan arvoinen turnee. Ilman Capteenin apua vastaavanlainen omatoimimatka olisi ollut itse todella haastava järjestää ja lopputulos olisi ollut kaikkien resurssiemme täydellistä haaskuuta.”

Mika Korpi, toimitusjohtaja, Multihela Oy

SUCCESS RATE 76%

 

Capteeni on tehnyt Yhdysvalloissa yli 100 Market Entry –projektia 46 osavaltiossa seuraavilta toimialoilta kuten infran laitteet, liikkuvien työkoneiden lisälaitteet, elektroniikka, pienlaitteet, lisäravinteet, lisensointi, infran kunnossapidon laitteet, maatalouskoneet, rakennustarvikkeet, optroniikka, muuntajat, auton lisälaitteet, elintarviketeollisuus, led-valot, elintarviketeollisuuden laitevalmistus, rengasteollisuus, tekstiiliteollisuus, IT-teknologia, teollisuuden sähkö- ja automaatiolaitteet.

Seuraavaan on koottu lyhyitä tiivistelmiä toteuttamistamme projekteista. Toimeksiannot ovat luottamuksellisia, joten Capteeni OY:llä ei ole oikeutta paljastaa asiakkaiden nimiä.

Tämän listan julkaisuhetkellä on käynnissä kolme Market Entry –projektia, joissa kaikkissa on tehty markkinakatsaus ja sen perusteella laadittu Market Entry –suunnitelma. Market Entry –suunnitelmien toteutukset ovat kaikki eri vaiheissa.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle sähkötekniikan komponenttivalmistajalle. Sovittiin 20 myyntitapaamista 16 päivän ajalle seuraaviin osavaltiohin: Pohjois-Carolina, Teksas, Florida, Massachusetts ja Pennsylvania. Matkalla oli mukana Capteenin Market Entry Specialist. Matkan tuloksena tuli $250 000 myyntipotentiaali, mikä ylitti selvästi asiakkaan odotukset.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle maanteiden ja pihojen puhdistuskoneita valmistavalle yritykselle. 13 myyntitapaamista sovittiin 9 päivän ajalle New Yorkiin, New Jerseyhin, New Hampshireen ja Massachusettsiin. Matkalla oli mukana Capteenin Market Entry Specialist. Matkalta saatiin kaksi jälleenmyyjään, jotka ovat jo tilanneet useita kontteja tuotteita Suomesta.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle keskisuurelle optroniikka-alan yritykselle. Sovittiin 17 asiakastapaamista eri osavaltioihin. Matkalla oli mukana Capteenin Market Entry Specialist. Kysyntä ylitti kaikki odotukset. Neuvottelut neljän jälleenmyyjän kanssa ovat menossa sopimusta kohden. Myyntipotentiaali on miljoonia dollareita.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle liikkuvien työkoneiden komponenttivalmistajalle. Sovittiin 20 myyntitapaamista Keski-Länteen. Matkalla oli mukana Capteenin Market Entry Specialist. Useat tapaamiset johtivat jatkoon.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle ovien ja ikkunoiden tarvikkeita valmistavalle yritykselle. Sovittiin 20 tapaamista kahden viikon ajalle seuraaviin osavaltioihin: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Nevada ja Kansas. Matkalla mukana oli Capteenin Market Entry Specialist. Useat tapaamiset johtivat jatkoon.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle ledtyövaloja valmistavalle yritykselle. Sovittiin 20 myyntitapaamista kahden viikon ajalle. Matkalla oli mukana Capteenin Market Entry Specialist. Useat tapaamiset johtivat jatkoon.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. Myyntitapaamisten sopiminen Länsirannikolle kahden viikon myyntimatkalle lisäravinteiden valmistajalle sekä myyntikonsultointi. 22 myyntitapaamista on sovittu kesällä tapahtuvalle myyntimatkalle. Kiinnostus on ollut niin suurta, että jo 5 tapaamista on toteutettu online-kokouksena ennen varsinaisen myyntimatkan alkua. Kahdelle alueelle, Northeast ja West on jo löytynyt jakelijat. Capteeni etsi Asiakkaalle sopivan FDA-konsultin.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. Myyntitapaamisten sopiminen viikon myyntimatkalle Floridaan sekä myyntikonsultointi. Viikon aikana tehtiin 12 myyntitapaamista, joista 30% johti jatkoon. Ensimmäinen tilaus saatiin kahdessa kuukaudessa. Yrityksellä oli jo yksi myyntiedustaja ennestään Yhdysvalloissa. Capteenin järjestämä myyntimatka virkisti jo käynnissä olevaa USA:n yhden alueen myyntiä sekä paljasti, että markkinat ovat todellisuudessa odotettua isommat.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. Myyntikonsultointi kahden viikon myyntimatkalle Keski-Länteen työkoneiden lisälaitteita valmistavalle konepajalle. Etukäteen oli sovittu 20 myyntitapaamista. Matkan aikana hankittiin 36 lisätapaamista sekä vierailtiin yksillä messuilla. 30% kaikista tapaamisista johti jatkoon.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle rakennustarvikkeita valmistavalle yritykselle. Sovittiin 10 myyntitapaamista yhden viikon ajalle. Useat matkan aikana tavatut loppuasiakkaat olivat kiinnostuneet suomalaisen yrityksen tarjonnasta.

20 myyntitapaamisen sopimista Keski-Länteen suomalaiselle maatalouskoneiden valmistajalle.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle laitetoimittajalle. Sovittiin 16 myyntitapaamista kahden viikon ajalle.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle. Sovittiin 20 myyntitapaamista kahden viikon ajalle.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle. Sovittiin 10 myyntitapaamista viikon ajalle. Matkalla oli mukana Capteenin Market Entry Specialist. Useat tapaamiset johtivat jatkoon.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle pienlaitevalmistajalle.

Myyntitapaamisten sopiminen elektroniikan testausyksikköjen valmistajalle eri osavaltioissa.

Tapaamisten järjestäminen Kaliforniaan, Arizonaan, Pennsylvaniaan ja Floridaan suomalaiselle yritykselle, joka valmistaa infraan liittyviä tehdasyksikköjä.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. Myyntitapaamisten järjestäminen Floridaan suomalaiselle yritykselle, joka valmistaa viestintätekniikkaan liittyviä erikoistuotteita.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. Kahden viikon myyntimatkan järjestäminen Wisconsin-osavaltioon suomalaiselle konepajalle, joka valmistaa lisälaitteita työkoneisiin.

Kilpailija-analyysi suomalaiselle yritykselle, joka erikoisrakentamiseen liittyviä palveluja.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. 40 myyntitapaamisen järjestäminen Keski-Lännessä kahden viikon kestävälle myyntimatkalle asiakkaalle, joka valmistaa autojen lisälaitteita. Tavoitteena oli löytää jälleenmyyjiä. Matka  paljasti kovan kysynnän tuotteelle. Yritys palkkasi USA:aan oman myyntijohtajan.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma. Myyntitapaamisen järjestäminen 9 päivän myyntimatkalle tavoitteena löytää maahantuoja suomalaiselle metsätalouskoneita valmistavalle yritykselle. Capteenin myyntiasiantuntija oli matkalla mukana. Kuuden kuukauden kuluttua myyntimatkasta asiakas on allekirjoittanut sopimuksen maahantuojan kanssa, joka on tilannut jo kolme konttia tuotteita.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle yritykselle, joka toimittaa voimalaitosten logistiikkaan liittyviä pilvipohjaisia järjestelmiä. Jatkotutkimus pellettitehdas-markkinasegmentissä.

Markkinakatsaus ja sen perusteella tehty Market Entry –suunnitelma suomalaiselle valmistavalle yritykselle, jonka pääasiakas on rautatiet. Capteenin myyntiasiantuntija oli matkalla mukana. Viiden myyntitapaamisen järjestäminen Illinoisissa, Iowassa ja Indianassa. Matka johti jatkoon usean asiakkaan kanssa.

Myyntitapaamisen järjestäminen 10 päivän myyntimatkalle Wisconsinissa potentiaalisille maahantuojille, jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille suomalaiselle yritykselle, joka myy design sisustustarvikkeita. Capteenin myyntiasiantuntija oli matkalla mukana. Matka johti jatkoon usean asiakkaan kanssa.

Myyntitapaamisen järjestäminen potentiaalisten jälleenmyyjien kanssa New Yorkissa viikon kestäneelle myyntimatkalle lemmikkieläintuotteita valmistavalle startup-yritykselle. Capteenin myyntiasiantuntija oli mukana matkalla. Matka johti jatkoneuvotteluihin useasta kaupasta.

Myyntitapaamisten järjestäminen potentiaalisille jälleenmyyjille Michiganissa suomalaisyritykselle, joka valmistaa veneilyyn liittyviä tarvikkeita.

Suomalaisen yritystuotteita valmistavan yrityksen vienti Yhdysvaltoihin ja rakentamalla koko maan kattava lisenssinsaajaverkosto, joka työllistää tällä hetkellä yli 400 ihmistä.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen vienti Yhdysvaltoihin neljässä kuukaudessa.

Myyntitapaamisten järjestäminen kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle Massachusettsissa, New Yorkissa, New Jerseyssä ja Pennsylvaniassa. Tapaamiset saatiin järjestettyä kahdessa viikossa. Yritys sai myyntimatkalla ensimmäiset kauppansa.

Myyntipäällikkömme osallistui asiakkaan myyntimatkalle. Sovittujen tapaamisten lisäksi hankittiin lukuisia lisätapaamisia sales drop in -menetelmällä. Matkan tuloksena saatiin useita tilauksia.

Asiakastapaamisten järjestäminen suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle Kalliovuorten osavaltioissa. Asiakas sai toivomansa määrän asiakas- ja jälleenmyyjätapaamisia kolmen viikon sisällä tilauksesta.

Messuanalyysin teko suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle. Yhdysvalloissa on tuhansia messuja, niistä valittiin yritykselle perusteluineen kolme sopivinta messua.

100+ menestyksellisesti toteutettua lisensointiprojektia Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, Aasiaan, Australiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen alan yleisen tilanteen selvittäminen, kilpailutilanteen selvittäminen, markkinatrendien tunnistaminen, asiakkaan ostokäyttäytymisen selvittäminen, ostajien reaktioiden testaus yrityksen tuotteisiin, markkinoiden tarkempi analyysi kahdessa suurkaupungissa Missourissa ja Illinoisissa sekä yrityksen brändin asemointi Yhdysvalloissa. Yritykselle tehtiin market entry –suunnitelma Yhdysvaltoihin menosta ja sille annettiin lukuisia asiantuntijoilta hankittuja markkinointivihjeitä. Järjestimme myös yrityksen ensimmäiset asiakas- ja jälleenmyyjätapaamiset.

Suomalaisen yritystuotteita valmistavan yrityksen patentin ja salaisen, teknisen osaamisen lisensointi Teksasissa. Suuri taloudellinen menestys, joka muodostaa nyt yrityksen liiketoiminnan
tukipilarin

Messuille osallistuminen yhdessä kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli löytää kontakteja jälleenmyyjiksi. Myyntipäällikkömme avulla saatiin 200 kontaktia, mikä oli tuplamäärä yrityksen messuilla normaalisti saamaan kontaktimäärään verrattuna.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko suomalaiselle yritystuotteita tarjoavalle yritykselle. Uuden sivuston ansiosta kotisivun liikennemäärä kasvoi yli kaksinkertaiseksi.

Maahanmuuttojuristin etsiminen Iowasta.

Sopimusjuristin etsiminen New Yorkista.

Messuanalyysin teko suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle.

Messuille osallistuminen yhdessä kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Myyntipäällikkömme avulla saatiin huomattavasti enemmän kontakteja kuin normaalisti.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen markkinapotentiaalin selvittäminen ja market entry-suunnitelman laatiminen sekä ensimmäisten asiakastapaamisten järjestäminen.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko suomalaiselle yritystuotteita
tarjoavalle yritykselle.

Suomalaisen yritystuotteita valmistava yrityksen vienti Iowaan. Suuri taloudellinen menestys.

Online- markkinointikampanjoita kuten SEO, SEM, Facebook, uutiskirje sekä webinaarit.

Yhdysvaltojen markkinoille sopivan brändin teko suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle. Yritystä autettiin löytämään USA:n markkinoille sopiva nimi ja slogan. Lisäksi heitä opastettiin markkinoille menon strategiassa.

Facebook-sivujen teko suomalaiselle Yhdysvaltain markkinoille etabloituvalle suomalaiselle koulutusalan yritykselle.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen auttaminen Floridan markkinoille. Markkinat avautuivat hyvin.

Yritysjuristin etsiminen New Yorkista.

Jakeluyritysten etsiminen Kiinasta suomalaiselle yritystuotteita valmistavalle yritykselle. Järjestettiin Iowassa asuville kiinalaisille seminaari, jonka kautta luotiin uusia yhteyksiä Kiinaan.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko suomalaiselle yritystuotteita myyvälle yritykselle.

Suomalaisyritykselle perustettiin LLC –osakeyhtiö, järjestettiin kirjanpito, pankkiyhteydet, palkkahallinto sekä toimitilat.

Terveysalan yrityksen patentin kaupallistaminen Euroopassa ja Aasiassa.

Messuanalyysin teko.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko.

Selvitimme terveysalan yritykselle, tarvitseeko yritys lääke- ja elintarvikevirasto FDA:n luvan markkinoinnin aloittamiselle.


 

B2B myyntimiesten rekrytointipalvelut

  • 93% rekrytoiduista saavuttaa annetut myyntitavoitteet ensimmäisen vuoden aikana.
  • tuhansia onnistuneita rekrytointeja
  • yksityiskohtaiset referenssit ja asiakaslausunnot annetaan pyydettäessä

Strategiset julkisuuskampanjat

  • julkisuutta hankittu mm. seuraavissa medioissa

Finnish American Chamber of Commerce (FACC)

 

Liity tästä Finnish American Chamber of Commerceenfinnish-american-logo

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Legal Disclaimer
The content on our website is only meant to provide general information and is not legal advice. We make our best efforts to make sure the information is accurate, but we cannot guarantee it. Do not rely on the content as legal advice. For assistance with legal problems or for a legal inquiry please contact your attorney.