PROJEKTEJA

Capteenin tiimillä on Yhdysvaltain markkinoista 25 vuoden kokemus. Olemme näiden vuosien aikana toteuttaneet lukuisan määrän USA:n markkinoita avaavia projekteja. Kolmen viimeisen vuoden aikana olemme auttaneet suomalaisyrityksiä mm. rakennusalalta, ITC:n parista, kone- ja metallialalta, lääketieteellisten laitteiden parista, koulutusalalta, logistiikan parista, valaisinteknologian alalta, huonekalualalta, automaation parista, puu- ja metsäkonesektorilta, puu-, kartonki- ja energiateollisuuden sekä energiateknologian parista.

Seuraavaan on koottu lyhyitä tiivistelmiä toteuttamistamme projekteista.

Myyntitapaamisten sopiminen Länsirannikolle kahden viikon myyntimatkalle lisäravinteiden valmistajalle sekä myyntikonsultointi.  22 myyntitapaamista on sovittu kesällä tapahtuvalle myyntimatkalle. Kiinnostus on ollut niin suurta, että jo 5 tapaamista on toteutettu online-kokouksena ennen varsinaisen myyntimatkan alkua.  Kahdelle alueelle, Northeast ja West on jo löytynyt jakelijat.  Capteeni etsi Asiakkaalle sopivan FDA-konsultin.

Myyntitapaamisten sopiminen viikon myyntimatkalle Floridaan sekä myyntikonsultointi.  Viikon aikana tehtiin 12 myyntitapaamista, joista 30% johti jatkoon.  Ensimmäinen tilaus saatiin kahdessa kuukaudessa.  Yrityksellä oli jo yksi myyntiedustaja ennestään Yhdysvalloissa.  Capteenin järjestämä myyntimatka virkisti jo käynnissä olevaa USA:n  yhden alueen myyntiä sekä paljasti, että markkinat ovat todellisuudessa odotettua isommat.

Myyntikonsultointi kahden viikon myyntimatkalle Keski-Länteen työkoneiden lisälaitteita valmistavalle konepajalle.  Etukäteen oli sovittu 20 myyntitapaamista. Matkan aikana hankittiin 36 lisätapaamista sekä vierailtiin yksillä messuilla. 30% kaikista tapaamisista johti jatkoon.

Myyntitapaamisten sopiminen elektroniikan testausyksikköjen valmistajalle  eri osavaltioissa.

Tapaamisten järjestäminen Kaliforniaan, Arizonaan, Pennsylvaniaan ja Floridaan suomalaiselle yritykselle, joka valmistaa infraan liittyviä tehdasyksikköjä.

Markkinaselvitys ja myyntitapaamisten järjestäminen Floridaan suomalaiselle yritykselle, joka valmistaa viestintätekniikkaan liittyviä erikoistuotteita.

Kahden viikon myyntimatkan järjestäminen Wisconsin-osavaltioon suomalaiselle konepajalle, joka valmistaa lisälaitteita työkoneisiin.

Kilpailija-analyysi suomalaiselle yritykselle, joka erikoisrakentamiseen liittyviä palveluja.

40 Myyntitapaamisen järjestäminen Keski-Lännessä kahden viikon kestävälle myyntimatkalle asiakkaalle, joka valmistaa autojen lisälaitteita. Tavoitteena oli löytää jälleenmyyjiä. Matka paljasti kovan kysynnän tuotteelle. Yritys palkkasi USA:aan oman myyntijohtajan.

Myyntitapaamisen järjestäminen yhdeksän päivän myyntimatkalle tavoitteena löytää maahantuoja suomalaiselle metsätalouskoneita valmistavalle yritykselle. Capteenin myyntiasiantuntija oli matkalla mukana. Kuuden kuukauden kuluttua myyntimatkasta asiakas on allekirjoittanut sopimuksen maahantuojan kanssa, joka on tilannut jo kolme konttia tuotteita.

Kuudessa kuukaudessa Amerikkaan -palvelupaketti suomalaiselle yritykselle, joka toimittaa voimalaitosten logistiikkaan liittyviä pilvipohjaisia järjestelmiä. Jatkotutkimus pellettitehdas-markkinasegmentissä.

Kuudessa kuukaudessa Amerikkaan –palvelupaketti suomalaiselle valmistavalle yritykselle, jonka pääasiakas on rautatiet. Capteenin myyntiasiantuntija oli matkalla mukana. Viiden myyntitapaamisen järjestäminen Illinoisissa, Iowassa ja Indianassa. Matka johti jatkoon usean asiakkaan kanssa.

Myyntitapaamisen järjestäminen 10 päivän myyntimatkalle Wisconsinissa potentiaalisille maahantuojille, jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille suomalaiselle yritykselle, joka myy design sisustustarvikkeita. Capteenin myyntiasiantuntija oli matkalla mukana. Sopimusneuvottelut potentiaalisen maahantuojan kanssa ovat alkaneet. Matka johti jatkoon usean  asiakkaan kanssa.

Myyntitapaamisen järjestäminen potentiaalisten jälleenmyyjien kanssa New Yorkissa viikon kestäneelle myyntimatkalle lemmikkieläintuotteita valmistavalle startup-yritykselle. Capteenin myyntiasiantuntija oli mukana matkalla. Matka johti jatkoneuvotteluihin useasta kaupasta.

Myyntitapaamisen järjestäminen potentiaalisille jälleenmyyjille Michiganissa suomalaisyritykselle, joka valmistaa veneilyyn liittyviä tarvikkeita. Asiakas suoritti myyntimatkan yksinään.

Suomalaisen yritystuotteita valmistavan yrityksen vienti Yhdysvaltoihin ja rakentamalla koko maan kattava lisenssinsaajaverkosto, joka työllistää tällä hetkellä yli 400 ihmistä.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen vienti Yhdysvaltoihin neljässä kuukaudessa.

Myyntitapaamisten järjestäminen kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle Massachussettsissa, New Yorkissa, New Jerseyssä ja Pennsylvaniassa. Tapaamiset saatiin järjestettyä kahdessa viikossa. Yritys sai myyntimatkalla ensimmäiset kauppansa.

Myyntipäällikkömme osallistui asiakkaan myyntimatkalle. Sovittujen tapaamisten lisäksi hankittiin lukuisia lisä tapaamisia sales drop in – menetelmällä. Matkan tuloksena saatiin useita tilauksia.

Asiakastapaamisten järjestäminen suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle Kalliovuorten osavaltioissa. Asiakas sai toivomansa määrän asiakas ja jälleenmyyjätapaamisia kolmen viikon sisällä tilauksesta.

Messuanalyysin teko suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle. Yhdysvalloissa on tuhansia messuja, niistä valittiin yritykselle perusteluineen kolme sopivinta messua.

100+ menestyksellisesti toteutettua lisensointiprojektia Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, Aasiaan, Australiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen alan yleisen tilanteen selvittäminen, kilpailutilanteen selvittäminen, markkinatrendien tunnistaminen, asiakkaan ostokäyttäytymisen selvittäminen, ostajien reaktioiden testaus yrityksen tuotteisiin, markkinoiden tarkempi analyysi kahdessa suurkaupungissa Missourissa ja Illinoisissa sekä yrityksen brändin asemointi Yhdysvalloissa. Yritykselle tehtiin market entry –suunnitelma Yhdysvaltoihin menosta ja sille annettiin lukuisia asiantuntijoilta hankittuja markkinointivihjeitä. Järjestimme myös yrityksen ensimmäiset asiakas- ja jälleenmyyjätapaamiset.

Suomalaisen yritystuotteita valmistavan yrityksen patentin ja salaisen, teknisen osaamisen lisensointi Teksasissa. Suuri taloudellinen menestys, joka muodostaa nyt yrityksen liiketoiminnan tukipilarin

Messuille osallistuminen yhdessä kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Tavoitteena oli löytää kontakteja jälleenmyyjiksi. Myyntipäällikkömme avulla saatiin 200 kontaktia, mikä oli tuplamäärä yrityksen messuilla normaalisti saamaan kontaktimäärään verrattuna.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko suomalaiselle yritystuotteita tarjoavalle yritykselle. Uuden sivuston ansiosta kotisivun liikennemäärä kasvoi yli kaksinkertaiseksi.

Maahanmuuttojuristin etsiminen Iowasta.

Sopimusjuristin etsiminen New Yorkista.

Messuanalyysin teko suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle.

Messuille osallistuminen yhdessä kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Myyntipäällikkömme avulla saatiin huomattavasti enemmän kontakteja kuin normaalisti.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen markkinapotentiaalin selvittäminen ja market entry- suunnitelman laatiminen sekä ensimmäisten asiakastapaamisten järjestäminen.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko suomalaiselle yritystuotteita tarjoavalle yritykselle.

Suomalaisen yritystuotteita valmistava yrityksen vienti Iowaan. Suuri taloudellinen menestys.

Online– markkinointikampanjoita kuten SEO, SEM, Facebook, uutiskirje sekä webinaarit.

Yhdysvaltojen markkinoille sopivan brändin teko suomalaiselle kuluttajatuotteita valmistavalle yritykselle. Yritystä autettiin löytämään USA:n markkinoille sopiva nimi ja slogan. Lisäksi heitä opastettiin markkinoille menon strategiassa.

Facebook-sivujen teko suomalaiselle Yhdysvaltain markkinoille etabloituvalle suomalaiselle koulutusalan yritykselle.

Suomalaisen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen auttaminen Floridan markkinoille. Markkinat avautuivat hyvin.

Yritysjuristin etsiminen New Yorkista.

Jakeluyritysten etsiminen Kiinasta suomalaiselle yritystuotteita valmistavalle yritykselle. Järjestettiin Iowassa asuville kiinalaisille seminaari, jonka kautta luotiin uusia yhteyksiä Kiinaan.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko suomalaiselle yritystuotteita myyvälle yritykselle.

Suomalaisyritykselle perustettiin LLC –osakeyhtiö, järjestettiin kirjanpito, pankkiyhteydet, palkkahallinto sekä toimitilat.

Terveysalan yrityksen patentin kaupallistaminen Euroopassa ja Aasiassa.

Messuanalyysin teko.

Yhdysvaltojen markkinoille suunnattujen kotisivujen teko.

Selvitimme terveysalan yritykselle, tarvitseeko yritys lääke- ja elintarvikevirasto FDA:n luvan markkinoinnin aloittamiselle.

B2B myyntimiesten rekrytointipalvelut
· 93% rekrytoiduista saavuttaa annetut myyntitavoitteet ensimmäisen vuoden aikana.
· tuhansia onnistuneita rekrytointeja
· yksityiskohtaiset referenssit ja asiakaslausunnot annetaan pyydettäessä

Strategiset julkisuuskampanjat
· julkisuutta hankittu mm. seuraavissa medioissa:

Finnish American Chamber of Commerce (FACC)

 

Liity tästä Finnish American Chamber of Commerceen

 

finnish-american-logo

Share on
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Legal Disclaimer
The content on our website is only meant to provide general information and is not legal advice. We make our best efforts to make sure the information is accurate, but we cannot guarantee it. Do not rely on the content as legal advice. For assistance with legal problems or for a legal inquiry please contact your attorney.

0
Connecting
Please wait...
Voimmeko auttaa?

Jätä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä.

* Nimi
* Sähköposti
Puhelin
* Viestisi
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?